Regeren en ambtenaartje spelen in Suriname straks erg onaantrekkelijk


Paramaribo – “Ik wil niemand tekort doen, maar het wordt anders werken dan we tot nu toe met buitenlandse delegaties hebben gekend.”, orakelde Theodorus Vishnudatt (NDP) na diens aantreden als voorzitter van het parlement. Hij stelt dat door de nieuwe werkwijze ook de samenleving de noodzaak van de buitenlandse commissies kan inzien. De indruk van snoepreisjes kan zo weggemaakt worden. “Voordat we afreizen moeten we onze inzichten geven in de materies en moeten we de speeches vooraf opstellen. “We gaan na onze terugkomst eveneens schriftelijk en mondeling verslag moeten doen van de vergadering“

Deze eis zou zelfs voor een geduchte snoepreis-magistraat als K. Raghoebarsingh onaantrekkelijk worden om zich opnieuw dienstbaar te stellen als minister. Vooral de eis om goed doortimmerde verslagen op te maken op pragmatische grondslag , zou hem een betonmolen om de nek worden. Als proef voor deze rigoureuze restrictie reizen er op 12 september vijf parlementariërs af naar Genève, voor de bijwoning van de Public Forum 2010 van de WTO, de Wereld Handelsorganisatie. Die delegatie staat onder leiding van MC-fractielid André Misiekaba (NDP) en bestaat verder uit Guno Castelen, Premdew Lachman (MC/NS), Ronny Asabina (AC/BEP) en Diepakkoemar Chitan (VA/PL). Op de agenda staan debatten tussen regeringen, ngo’s, academici en politici over kwesties die betrekking hebben op het multilaterale handelssysteem.

Met het aantreden van de nieuwe regering is het ook afgelopen met het fenomeen : spookambtenaren. Personen die op de betaalrol van de overheid staan, maar om welke reden dan ook met behoud van salaris zijn thuisgezet, worden opgespoord en dienen zich aan te melden om te komen werken voor hun salaris. Als voorbeeld: er was eerst een overbodige functie gecreëerd op het kabinet van de vicepresident, n.l. iemand die de vicepresident moest adviseren over grondzaken. Deze beleidsadviseur bleek een scheikundeleraar te zijn. Vanwege het tekort aan scheikundeleraren is hij nu teruggeplaatst als voltijds docent op het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. “Dat vond de man niet leuk, want hij wil liever betaald thuiszitten of de kantjes er van aflopen. Zelfs een staffunctionaris die de afgelopen vijf jaar niet heeft gefunctioneerd, niet weet wat zijn functie is, op welke afdeling hij is ingedeeld en onder welke functionaris hij dient, beschikte over een dienstvoertuig en kwam hij stipt op tijd het voertuig bij OW vol te tanken. Suriname riskeert met deze mensonterende maatregel aangeklaagd te worden bij het Internationale Volkstribunaal omdat het Surinaamse werkwoord “oewwerke “ hierdoor ernstig gevaar dreigt te lopen.

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Register New Account
Wachtwoord opnieuw instellen