Surinamers voelen de hitte onder hun voeten


Blijkens gegevens van het Centraal Bureau voor de statistieken zouden zich tussen 2003 en 2010 ruim 16.263 Surinaamse Nederlanders in het buitenland hebben gevestigd. Onduidelijk is hoeveel van hen Suriname uiteindelijk als nieuwe thuishaven hebben gekozen. Uit eerdere cijfers van het CBS bleek dat van jonge Surinaamse Nederlanders die uit Nederland emigreren slechts veertig procent voor Suriname had gekozen.Het drukke levenstempo in Nederland is de belangrijkste reden van vertrek. Jonge Surinaamse Nederlanders zoeken in Suriname en elders een betere levenskwaliteit door met rust en tijd voor sociale contacten en minder gehaaste levensstijl. Emotionele verbondenheid en gevoelens spelen ook een rol. Voor de groep ondernemers biedt Suriname economische mogelijkheden en kiezen ze daarom voor dat land.

“Het is nogal zorgwekkend, vooral als het om kader gaat”, reageert cultuur antropoloog Henk Willemsberg op het vertrek van Surinamers naar Nederland. Willemsberg is al geruime tijd met een onderzoek bezig naar de immigratie en emigratie in Nederland. Volgens hem is vaker gebleken dat vooral het kader wegtrekt om elders in de wereld een beter bestaan te vinden. Hij hoopt dat in deze groep Surinamers zich er vooral geen topkader bevindt, omdat dit zowel op de korte als lange termijn fataal kan zijn voor de ontwikkeling van het land. Een beter levensbestaan zou volgens hem de voornaamste reden van het vertrek naar Nederland zijn. Willemsberg hoopt medio 2011 met de resultaten van zijn onderzoek uit te komen. Hij besteedt ook aandacht aan de Surinaamse immigratie naar Nederland, die vooral rondom de onafhankelijkheid in 1975 het hoogst was.

De afdeling Demografische Statistieken van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) gaf eerder aan dat van 2003 tot en met 2007 zich ongeveer 10.584 buitenlanders in Suriname hebben gevestigd. Daartegenover zijn in diezelfde periode ongeveer 2.650 Surinamers zich elders in de wereld gaan vestigen. “Maar de emigratiecijfers liggen zeker hoger, want niet iedereen die uit Suriname vertrekt geeft dit bij de autoriteiten aan”, zegt CBB-functionaris Rita Murli-Mathoera.Veertien procent kiest voor België, acht procent voor de Nederlandse Antillen, drie procent voor de Verenigde Staten van Amerika en vier procent voor Engeland. Van de overige 15 procent is de eindbestemming niet duidelijk.

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Register New Account
Wachtwoord opnieuw instellen