Van Kempen bevordert titelgeilheid Surinaamse academici


Parlementariër Ronny Asabina heeft de heren en dames academici een spiegel voorgehouden in het parlement. Titelgeil en cv-geil is de groep Surinaamse hoogopgeleiden. Er wordt veel te weinig aan onderzoek gedaan. Suriname telt bijkans 17.000 hoogopgeleiden. Van dit aantal is 9.760 universitair geschoold, dus wetenschapper. Ofschoon het grote aantal hooggeschoolden zijn de wetenschappelijke publicaties die per jaar uitkomen op een hand te tellen. Daar heeft Ronny Asabina scherpe kritiek op. Hij trok fel van leer bij zijn spreekbeurt in het parlement. “Waarin we koning zijn, is om onze titel te vermelden.” Er wordt veel te weinig aan onderzoek gedaan in dit land, oreerde hij. “We zijn doctorandus maar de meeste van ons hebben niet eens een boek geschreven of wetenschappelijk onderzoek gedaan. Ons wetenschappelijk onderzoek is beperkt tot onze afstudeerscriptie of proefschrift.”

Als verweer kreeg de politicus het volgende te horen : “ Statuszoekers heb je op alle niveaus van de samenleving waar het kolonialisme is geweest en een nieuwe orde de macht overneemt. En wanneer we overnemen beginnen we dezelfde gekke dingen te doen van die bakra. Zij kregen in de jaren ’40 overal waar ze kwamen een voorkeursbehandeling. Wat we zien anno 2011 is dat bijvoorbeeld sommige Surinamers die uit Holland komen met een groot vermogen .– vanwege de hoge koers .– dezelfde apenkuren vertonen. Komen ze uit de supermarkt dan willen ze het tasje dat nog geen kilo weegt niet zelf naar de auto dragen. Overigens doen sommige Surinaamse Surinamers dat nu ook. Die auto wordt bovendien nog net niet in de winkel geparkeerd. Dit verschijnsel van de statuszoekers komt op een heleboel niveaus terug. Ook bijvoorbeeld onder sommige diplomaten en politici.”

Sinds het aantreden van Michiel van Kempen als hoogleraar in de Caraibische letteren hebben in totaal 16 aspirant promovendi van Surinaamse afkomst bij hem gemeld met een buitengewoon mank promotievoorstel hetwelk van deze professor niet in de eerste plaats zijn onmiddellijke goedkeuring wegdroeg maar door hem persoonlijk ook als veelbelovend onderzoeksproject is neergezet bij het Nederlands Wetenschappelijk onderzoeksinstituut te Den Haag i.v.m. een werkbeurs. Het is algemeen bekend dat Van Kempen totaal geen kennis heeft van vakgebieden als kwalitatieve-en kwantitatieve analyse, onderzoeksmethoden, wetenschappelijke theorieën etc. waardoor hij ook niet over de basiskennis beschikt om een promotieonderzoek te begeleiden. Zij eigen doctorsgraad en hoogleraarschap kreeg hij wonderwel in de schoot geworpen zonder dat hij er ooit iets voor heeft hoeven te doen op streng wetenschappelijk niveau.

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Register New Account
Wachtwoord opnieuw instellen