Bouterse moet het investeringsklimaat van Suriname spoedig inzichtelijk maken


De Surinaamse economie moet het hebben van buitenlandse investeringen, omdat er nog onvoldoende vertrouwen is onder Surinamers met geld,.” verklaart één van de roemruchte ondernemers, Man A Hing . Directeur Thakoerdien Ramlakhan van de Surinaamse Volkskredietbank (VCB) beaamt dat de komende regering het vertrouwen van de lokale kapitaalkrachtigen zal moeten winnen met goed beleid en verbetering van het investeringsklimaat. “Vooral de banken hebben veel geleden onder hoge inflatie en een slecht monetair beleid.” “Ik ben nooit gevlucht als anderen naar Nederland in de tachtiger en negentiger jaren toen het moeilijk ging met de economie. En ik heb ook geen reden om weg te gaan en ben hoopvol gestemd met wat ik tot nu toe zie “.

Het blinde vertrouwen in Desi Delano Bouterse zal naar verluidt meer draagvlak hebben bij de MKBérs, die erop rekenen dat deze nieuwe leider hen zonder veel bureaucratische voorwaarden zal willen faciliteren. Als er vanwege diens aanwezigheid een internationale negatie ( embargo is vooralsnog een groot woord) op Suriname in werking wordt gesteld, zal Bouterse zich uitsluitend in het zadel kunnen houden middels de financiele injectie van de MKBérs . En aangezien de spreekwoordelijke uitdrukking “ voor wat hoort wat “ ook in deze situatie manifest zal zijn, riskeert Suriname hierdoor als ten tijde van de revolutie af te glijden naar een koude periode van verdeel- en heerszucht . De vraag die zich hierbij ontspint is of Bouterse straks niet verwordt tot een president van de MKB’er in plaats van één van het volk waar hij tijdens zijn electorale retoriek onomwonden mee schermde.

Ter stimulering van de ondernemingsgezindheid in Suriname zijn zowel particuliere- als financiele instellingen nodig. Alle grote investeringen in Suriname bestaan uit buitenlands kapitaal. Zelfs kleine en middelgrote ondernemingen worden door Surinamers opgezet met buitenlands kapitaal. Hoewel de afgelopen vijf jaren ca.drie duizend nieuwe kleine en middelgrote bedrijven erbij zijn gekomen is een belangrijk deel daarvan door buitenlandse investeerders of met buitenlands kapitaal uit de grond gestampt. Niet dat er onvoldoende geld is, of dat buitenlanders bevoordeeld worden, er zijn gewoon niet genoeg ondernemersgezindte Surinamers . De enkelen die dat wel zijn ziet men liever niet iets bereiken. Onverlet staat uiteraard boven aan de toptienlijst dat de aspirant ondernemer moeilijk aan kapitaal via de lokale banken kan komen. De slechte ervaringen, ondermeer met inflatie, spelen daarbij naast de opportuniteit ook een rol.

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Register New Account
Wachtwoord opnieuw instellen