Bouterse heeft overlijdensplannen


Paramaribo – President Desi Bouterse is ziek en wordt zijn taak volledig overgenomen door vicepresident Robert Ameerali , de enige echte Rasta Hindoestaan. Volgens geluiden die sinds kort wervelden zou de president zijn getroffen door een beroerte. Ondanks zijn korte aantreden als president voelt Bouterse zijn einde al in zicht en begint hij nu reeds een permanente plaatsvervanger voor zichzelf te zoeken.

Bouterse is het fitst geweest toen hij nog vierderangs soldaat was en zich na diens militaire ambacht ging vestigen als vogelverzamelaar ergens op een afgelegen plek in Suriname. Vanaf het moment dat hij met een paardenkracht getrokken werd om deel te nemen aan de coup van 1980, deed de rustperiode hem na de machtsovername geen goed. Hij was verworden tot een mensenhaai die bloed had geroken en uitsluitend op mensenvlees afstormde. Zijn machtaspiratie gepaard gaande met zijn strafrechtelijke veroordeling en het genadeloze onderzoek naar zijn aandeel aan en bijdrage tot de 8 december moorden is hem uiteindelijk fataal geworden. Fysiek begon hij zodanig uit te dijen dat je in hem alles wat met filaria te maken heeft, kon leggen. Geestelijk was hij één en ander een stressbolwerk.

Hoe nu verder ? De afgelopen regeerperioden is het niet voorgekomen dat een president wegens ziekte het ambt tijdelijk overdroeg aan de vicepresident. Alleen wanneer het staatshoofd in het buitenland zat, werd de functie door de vip waargenomen. Volgens artikel 98 van de Grondwet wordt het ambt van president in vier gevallen en omstandigheden waargenomen door de vicepresident: indien de president ongeschikt is verklaard zijn bevoegdheden uit te oefenen; indien de president de uitoefening van zijn bevoegdheden tijdelijk heeft neergelegd; zolang de president ontbreekt of afwezig is en indien in het geval voorzien in artikel 140 een vervolging tegen de president wordt ingesteld. Dat van de huidige president duidt er meer op dat hij overlijdensplannen kon hebben omdat hij zeer kort na zijn aantreden voor alles in zijn leven een plaatsvervanger zoekt.

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Register New Account
Wachtwoord opnieuw instellen