Voze en frivole holiviering te Den Haag


De OHM is dit jaar is aanwezig geweest bij de holiviering te Den Haag. Via tv en internet werd men op de hoogte gehouden omtrent de inhoud van de georganiseerde festiviteiten. Vanuit deze hindoe-omroep werd er verslag gedaan van dit lente- en nieuwjaarsfeest, hetwelk werd voltrokken op het Wijkpark Transvaal te Den Haag.

In de wijk als voornoemd waren bevolkingsgroepen van diverse culturele pluimages bij elkaar samengedromd om eerder getuige te zijn van wat zich aldaar voltrok dan voor de holiviering zelf. De ambiance week niet veel af van wat men inmiddels van Milan en Mela gewend is en waar men zich dodelijk van is gaan vervelen. Het enige verschil zat hierin dat een ieder elkaar net verwilderde Indianen beschilderde met alle regenboogkleuren terwijl er vanuit een podium een praatgrage nietszegger met zijn holle retorica de aandacht van het dollende publiek op zich probeerde te vestigen. Zelfs de enkele trekpleistervragen van betrokkene konden daarbij niet baten.

Bij de bank genomen heeft de ambitieuze hindoe-omroep OHM volstrekt geen dramaturgisch talent festiviteiten van enig kaliber op de planken te brengen. Ieder jaar wordt hetzelfde scenario en regie toegepast om uitdrukking te geven aan wat men een hindoefeest noemt. De presentatie voor de holi was even voos en geesteloos als de acts en andere amusementsproducten die men even indrukwekkend als belachelijk op het podium wist uit te stallen .Het totaal van beelden was een capita selecta van trivialiteit en frivoliteit uit het alledaagse huis-tuin-keuken-woonkamer gebeuren.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen