Door regenval Suriname een TokoToko Zwembad


Tengevolge van de aanhoudende zware regenval in Suriname zijn de vissen en waterslangen helemaal overspannen en gedesorienteerd geraakt omdat ze niet meer weten wat het verschil is tussen de rivier, de sloot en het wegdek.Pas wanneer ze de straffe banden van weggebruikers over zich heen voelen beseffen ze dat ze in de verkeerde watermassa zijn terechtgekomen. Waar de neerslag ook het gevolg van mag wezen, het blijft aanhoudend regenen en Suriname is daardoor binnen no time getransformeerd tot een modderige , of wel toko-toko zwembad.

De regens hebben ook voor een andere ongemakken gezorgd, vooral voor wat betreft de distributie van graansoorten waaronder de rijst. De voorzitter van de Surinaamse SPBA spreekt van overmacht als gevolg van het weer. De meeste arealen zijn tengevolge van de desastreuze stortregen ondergelopen. De vraag is of de vele kubieke meters water ook snel zal wegvloeien, gelet op het lamentabele afwateringssysteem van Suriname. Volgens de voorzitter als voornoemd hebben de boeren het geluk mee dat de kleidammen niet in een deplorabele staat verkeren, want ze hebben de dammen in hun landbouwgebieden zelf ontworpen, neergezet en onderhouden zonder dat er een gedeclasseerde civiele ingenieur bij hoefde te komen kijken.

Ook in Nickerie heeft de zware regenval stevig huisgehouden. Om dit probleem het hoofd te bieden zijn er noodmaatregelen aangekondigd, hetgeen inhoudt dat de hoofdafvoerleidingen die rechtstreeks in verbinding staan met de Nanizwamp, worden afgesloten. Ook moet het waterpeil in de zwamp goed in de gaten worden gehouden en daarbij worden nagegaan dat het water geen druk uitoefent en onnodige schade aanricht aan de lekbeteugelingsdam.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen