Wijdenbosch onthield president Venetiaan vitale informatie


Paramaribo – Nederland en Suriname zijn qua politieke correctheid naar de samenleving toe gelijk twee Siamese tweelingen. Het is binnen het Nederlandse parlement meer dan eens voorgekomen dat de gewezen minister van justitie, Donner en zelfs Verdonk van Vreemdelingenzaken de Tweede Kamer op een platte en onbehouwen wijze om de tuin leidden hetgeen de samenleving veel nadeel berokkende. Desalniettemin kwamen allebei de magistraten er met een sissertje vanaf terwijl er in een vergelijkbare situatie tegen de gewone burger onverwijld vrijheidsstraf zou worden geëist. Voor politici en vooraanstaande personen bestaat er in Nederland een cover onder de naam: discretionaire bevoegdheid, hetgeen hetzelfde betekent wat men in Suriname trots en verheven, slaande op de eigen borst als volgt pleegt te verwoorden: ‘ik ben groot, ik mag!“

Ten aanzien van het grensgeschil tussen Suriname en Guyana bleek ex-premier, Jules Wijdenbosch de huidige president Ronald Venetiaan, vitale informatie te hebben onthouden. Volgens deze laatste zou een gesprek in 2000 met Wijdenbosch omtrent deze aangesneden kwestie niets constructiefs hebben opgeleverd. Het komt dan ook paradoxaal over wanneer Venetiaan op een pluimstrijkerige wijze er het volgende aan toevoegt: ‘Meneer Wijdenbosch moet niet denken dat ik hem verwijten maak “ Kennelijk moet de lijzigheid het nog steeds winnen van de redelijkheid en fairplay. Toen we Wijdenbosch opriepen om de juiste informatie aan ons te verschaffen, sloot hij de informatie op in een kluis’, zei de president met een zweem van satire in zijn toonzetting. ‘De informatie kwam niet te voorschijn.’ Door niet de juiste informatie aan de president te geven, heeft Venetiaan gemeend om schriftelijk zaken met de NDP te doen.

Venetiaan deed een beroep op de bevolking zich niet te laten misleiden door Bouterse. Volgens hem kent niet alleen de oppositie de noden van het volk, maar de coalitie evenzeer. Hij waarschuwt personen zich niet op het Onafhankelijkheidsplein te begeven omdat de ordedienst hard zal optreden. ‘Die meneer die jullie oproept om te komen demonstreren, wil dat jullie een ongeluk krijgen zodat hij ter verantwoording geroepen wordt voor mensen die hij een ongeluk heeft laten begaan. Hij kan dan zeggen dat niet hij alleen burgers kwaad heeft aangedaan’, aldus president Venetiaan.

Er zijn twee hoofdvormen van politiek falen: foute denkbeelden en fout beleid. Men zou kunnen denken dat fout beleid voortvloeit uit foute denkbeelden, en voor goed beleid idem, maar dat gaat uit van de foute vooronderstelling dat politici en politieke partijen consistent zijn in hun doen en denken; de praktijk laat zien dat dit beslist het geval niet is. Voor zowel denkbeelden als beleid geldt dat de fouten meestal voortvloeien uit de rol van emoties. Aan de andere kant probeert de politiek uitgaven te bekostigen, en vooral in economisch slechte tijden, de staatsfinanciën te verbeteren, door bezuinigingen die kunnen leiden tot aanzienlijke maatschappelijke problemen, de oplossing die dusdanige investeringen vergt dat de oorspronkelijke bezuinigingen noodzakelijkerwijs ongedaan moeten worden gemaakt die op hun beurt juist meer gaan kosten. Deze besluiten zijn dus al even dwaas en simpel als de uitgaven aan de zinloze en zinhalve prestigeprojecten van boven.

In Suriname wordt de ernst van een ontstaan het probleem zelden onderstreept, er wordt nooit aandacht besteed aan de stupide vormen van politiek bedrijven , zonodig gelabeld met een analyse van de diepliggende oorzaken.

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled