Surinaamse universiteit stapt af van schakeljaar


Paramaribo .– Suriname heeft sinds mensenheugenis een hele eigenaardige wijze van kennis peilen teneinde te kunnen beslissen of een kandidaat al dan niet geschikt geacht kan worden voor toelating tot een bepaald schooltype of anders een studie. De toetsingsmethode en de betrouwbaarheid van de verkregen meetresultaten verschillen hemelsbreed van die van Nederland. Een slecht scorende leerling die met de hak over de sloot van het derde naar het vierde jaar van de Mulo is bevorderd maar met goed geluk voor het multiplechoice toelatingsexamen voor de bovenbouw (!) van het VWO is geslaagd ,wordt enkel op grond van deze test als “ wetenschappelijk aangelegd “ gekwalificeerd. Men voelt zich reeds vanaf dat moment gelijkwaardig aan een doctorandus en blikt dus ook zeer wantrouwig tegen een ieder die pretendeert ook over kwalificaties en papieren te beschikken.

Het universitair schakeljaar van de ADEK werd in de jaren ’80 geà¯ntroduceerd om studenten die naar de universiteit wilden op VWO-niveau te brengen. Bij wet is vastgesteld dat alleen VWO’ers tot de universiteit worden toegelaten. Personen die geen VWO-diploma hadden, maar wel een middelbare schoolopleiding hadden genoten (Imeao, Natin, kweekschool) konden via het schakelprogramma van een jaar ontbrekende vakken doen om vervolgens tot de universiteit te worden toegelaten.De Anton de Kom universiteit (ADEK) wil zich uitsluitend gaan richten op academisch onderwijs en zal daarom het schakeljaar afstoten. Het is niet haar core business, maar een soort tweedekansopleiding.

Het schakeljaar is in het verleden geëvalueerd. De praktijk leert dat studenten van het schakeljaar er langer over doen een driejarige bacheloropleiding af te ronden. Hun wetenschappelijk bagage is geringer dan die van VWO’ers die wel zijn voorbereid op wetenschappelijk onderzoek. Eén van de belangrijkste conclusies is dat er te weinig personen van het schakeljaar die naar de universiteit gaan daadwerkelijk afstuderen. Aanbevolen was om de examens van het schakeljaar gelijk te stellen aan die van het VWO zodat het niveau gegarandeerd blijft. “Het zou tot betere successen kunnen leiden waardoor misschien minder personen zouden doorstromen, maar wel met gelijke kansen als VWO’ers.”, meent de bestuursvoorzitter.

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled