Surinaamse Nieuwe Haven moderniseert op Surinaams tempo


Paramaribo .– Surinaamse magistraten hebben weliswaar uitgebreide buitenlandse reizen, die zij te pas en onpas op gemeenschapsgelden achter hun troebele horizon hebben maar kennelijk was hun onderzoekende blik meer gericht op het eigen vertier dan op de technologische verworvenheden aldaar. Neem als voorbeeld de Surinaamse haven. Geen enkele uitgedoste Monkie uit de Surinaamse assemblee is ooit onder de indruk geweest van de Internationale havenbedrijvigheden om maar niet te spreken over de economische opleving tengevolge van een degelijke infrastructuur en outillage.

Gekweld door de tijdgeest is men thans voortvarend de Surinaamse zeehaven te Paramaribo volledig te moderniseren. Men ervaart het als een prikkeling dat de belangrijke tegenhangers in de regio, zoals havens in Trinidad en Barbados, Suriname nu al is voorbijgestreefd ondanks de jongste investering van twee miljoen Amerikaanse dollar van Integra Marine & Freight Services (IMFS) in moderne en efficiënt zwaar materieel.

Het besef leeft nu wel om intensiever samen te werken voor het behalen van een acceptabel niveau in de wereld . Zo moeten de verdere inrichting van de zee (uitbaggeren van de vaargeul) en de landverbindingen (makkelijke wegverbindingen) met de haven worden verbeterd om grotere ladingen sneller te kunnen verwerken. De investering, die gepaard ging met een additionele vier miljoen Amerikaanse dollar voor onder meer grote laad-en loskranen, heeft ervoor gezorgd dat de Nieuwe Haven zich in de top drie zeehavens van het Caribisch Gebied mag rekenen. Containers worden daardoor vlotter en efficiënter afgehandeld. Er wordt wel erkend dat de ontwikkelingen van het afgelopen jaar mede mogelijk zijn gemaakt door de forse investeringen die de overheid heeft gepleegd om de Nieuwe Haven te moderniseren. Het gaat om tussen de 30 en 40 miljoen euro uit de Verdragsmiddelen en leningen die NV Havenbeheer heeft gestopt in onder meer uitbreiding en upgrading van de havenkade. De eerstvolgende stap moet zijn om een volledig geautomatiseerd systeem te introduceren . Dit is nodig voor een vlotte verwerking van ladingen, terwijl betaling van in- en uitvoerrechten ook sneller kan geschieden.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen