Bouterse en diens inaugurele toespraak


Paramaribo – Bouterses beëdiging was met luid applaus en groot enthousiasme ontvangen in een bomvol Anthony Nasty Sporthal, waar de veiligheidsmaatregelen strenger waren dan voorgaande inauguraties. Ook scheidend president Venetiaan kreeg een hartelijk applaus voor zijn verdiensten en toen hij Bouterse een ferme handdruk gaf na overdracht van de ambtsketen door DNA-voorzitter Jenny Simons.In een inspirerende toespraak, na zijn beëdiging donderdag, heeft Desi Bouterse gezegd dat hij een president zal zijn voor “alle Surinamers, waar zij zich ook bevinden“ Verder zei Bouterse ook over de aanvaarding van zijn ambt: “Ik doe dit niet om een persoonlijke overwinning te vieren maar om mijn volk en land te dienen.”

Daar waar Bouterse een verzoenende toon aansloeg om tot een gezamenlijke opbouw van Suriname te komen, trok hij fel van leer tegen wat in zijn ogen de “resten zijn van de koloniale heerser.” zou moeten zijn. Desalniettemin vindt een journalistenorganisatie dat ofschoon ex-bevelhebber Desi Bouterse gisteren beëdigd werd tot president van Suriname, de moord op vijf journalisten in 1982 niet ongestraft zou moeten blijven.

Evenals naburige Zuid-Amerikaanse landen, waar de huidige regeringen enorm veel werk hebben verzet om mensenrechtenschendingen uit het verleden niet in het vergeethoekje te doen belanden, dient de Surinaamse regering te beseffen dat een verkiezing of nog minder een amnestie de problemen uit het verleden niet kan oplossen.”, stelt voornoemde journalistenorganisatie.

Reacties
  1. Reply
    Ravi 102
    augustus 17, 2010 om 4:13 pm

    nu zal het land wederom naare de male moer gebrachd worden, na jaren opbouw. zal je over een jaar niks meer terug vinden.

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Register New Account
Wachtwoord opnieuw instellen