Nederland bedek je schande


Nederland is een safari alwaar op wilden gelijkende geciviliseerde mensen, hoewel uitgedost in de meest trendy kledij, aan een ernstig moreel tekort lijden. De uitzonderingen onder hen ritselen ertussen alsof ze liever op de vlucht zouden willen slaan voor de meute die kennelijk over evenveel hoek- en slagtanden beschikt als over het karige aantal actieve hersencellen. Nederland is geestelijk ziek en fysiek welvarend. Deze onevenwichtigheid schijnt zelfs behoorlijk doorgeschoten te zijn. Hiervoor zou de schepper het cijfer zes min voor het vak handvaardigheid moeten krijgen. Het fenomeen ‘zinloos geweld’ is in feite het meest onvervalste natuurkenmerk van de hedendaagse Nederlandse burger. In feite zou het vroegere televisie programma ‘natte neuzen’ nieuw leven moeten worden ingeblazen waarbij de hedendaagse mens onder regie van de bijt- en hapgrage honden, flink zou kunnen hollen en dollen tot men er zichtbaar bij neerviel, met de handen en voeten in de lucht, de oogpupillen naar elkaar toegedraaid en de tong via één van de mondhoeken naar buiten gezwabberd.

Het is onbegrijpelijk hoe de gemiddelde burger zijn/haar gemaltraiteerde ego opvijzelt door zich in een maximale staat van exuberantie uit te gillen over een doelpunt, gemaakt door een Nederlandse voetbalclub alsof het doelpunt tevens een score is voor diens/dier succes op de maatschappelijke ladder. De voetballers die in de miljoenen zwemmen, hebben geen ogenblik van bezinning om te denken aan hun zogenaamde djihadachtige fans. Hetzelfde geldt ook voor de devote aanbidding van de koningin door zich op koninginnendag door alle obstakels en obstructies heen te vechten om een plaats te veroveren op een plek, vanwaar men een glimp van de majesteit zou kunnen opvangen. Nederland herbergt geen gecompliceerde creaturen maar schepsels die aan allerlei vormen van aberratie lijden. Het lijkt alsof de tijd van de melaatse en pest in een andere vorm is teruggekeerd.

De might is right mentaliteit zoals die o.a. in het Indiase wegverkeer manifest is, vertakt zich in Nederland niet alleen in de cultuur van de verkeersdeelname maar zelfs binnen de publieke sector, de welzijnssector, het onderwijs, de werkvloer, etc. Bezien vanuit deze optiek zou er in Nederland veel werk aan de winkel moeten zijn voor vaklui als leeuwentemmers, slangenbezweerders etc. en zeker niet voor welzijnswerkers, streetcornerworkers en wat dies meer zij. Het minste en geringste meningsverschil betreffende een parkeer-voorrangsperikel dreigt in Nederland te ontaarden in een desastreuze liquidatie óf anders in een iets gunstiger geval in een matpartij. Nederlandse mannen van weleer die in hun gezinsleven de reputatie hebben van een doetje, proberen hun viriliteit te botvieren in het verkeer omdat ze een keer, voor de variatie desnoods, iets anders willen dan steeds maar de string van hun overspelige vrouw op de handwas te doen. In het verkeer hopen zij de grote G-plek van hun mannelijke ego te kunnen ontdekken.

Er bestaan steden alwaar het multicultureel proletendom volgens het overheidsslogan een verrijking zou moeten voorstellen, waar de rest van Nederland zich aan zou moeten spiegelen. Probeer een keer bijvoorbeeld een willekeurig zebraspoor in één van de grote steden over te steken zonder daarbij de kans de riskeren door een overhaaste (lees: verwilderde) allochtone automobilist, die juist door het ontwaren van een donkere overstekende gedaante nog meer op zijn gaspedaal gaat staan, onderschept te worden. Maak je daarbij een afkeurend handgebaar, is het voor deze automobilist al voldoende rechtsgrond de Nederlandse bajes door middel van zichzelf te verrijken als een additionele allochtone moordenaar. Een allochtoon die heel ostentatief onderuit gezakt of zelfs in een schuine houding achter het stuur van een veelal gestolen auto plaats neemt, heeft een haast die geen haast is maar een soort neurotische en morbide drang ergens snel bij te zijn. Bij aankomst weet hij vaak zelf niet waarom hij zichzelf zo moest opjagen omdat er op de aankomstplek niets is dat hij nodig heeft en visa versa. Bij een eventueel dramatisch incident tengevolge van zijn animaal rijgedrag weet hij zich te laten omringen door een horde soort/cultuurgenoten die er vaderlijk voor waakt dat bij betrokkene niet de moed in de schoenen zinkt en hij tengevolge van de zenuwcrisis een bekentenis aflegt. Ter verloedering van het strafproces wordt de religie als heilzaam redmiddel in het brandpunt geschoven waardoor het eindresultaat wordt dat een burger door een groot religie op rechtmatige wijze ter dood is gebracht. Ter vervolbrenging van deze taak werd de desbetreffende dader door God even als instrument gebruikt. Kortom: geen schuldige!

Ondanks de vernietigende bevindingen van de Nationale Ombudsman dat de Overheid in regels denkt en met haar burgers in regels communiceert, is er toch een bevolkingsgroep die boven deze regels staat, n.l. de Marokkanen. Terwijl andere etnische groepen voor een klein vergrijpje haast ooit letterlijk in het openbaar werden gegeseld, laat deze verzameling inteelt rotzooi onversaagd zien dat zij de wetteloosheid, al dan niet voortvloeiende uit een vermeende herschreven versie van hun heilige geschrift door Geert Wilders, aan haar zijde heeft. Het Nederlandse beleid is er overigens ook impliciet gericht op het gedogen van de wandaden van Marokkaanse straatschuimers. Een licht Marokkaans gegrom zegt de Hollander veel meer dan een uitgebreide beschouwende lezing van een Surinamer. Als de Nederlandse Staat iets dergelijks als een honderd procent controle tegen Marokkanen zou hebben bedacht, zou die allang omgeslagen zijn in een tweehonderd procent sluiten van de ogen, ook al zou de talmende staar erin nog ernstiger door verstarren. Het is verwonderlijk hoe Islamgezindten in Nederland met hun dreigtaal en gebalde vuist veel meer hebben kunnen bereiken dan bijvoorbeeld de Surinamers met hun heldere analyses en zich in alle lengte- en breedtegraden vertakkende uitleg van koewwesties.

Reacties
 1. Reply
  Iemand
  juni 28, 2010 om 1:48 pm

  Ik heb lang nagedacht over jou.
  Meestal, altijd heb jij gelijk. De Maatschappij Leeft in Leugen.
  Enkel gekke mensen spreken de Waarheid hier.
  Dus, vertel leugens en wordt een goede burger.

  Hamdard.

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled