Kastenstelsel: de brahmaan


Het kastenstelsel stamt reeds uit de Indiase Oudheid. Het is een stelsel van scherp afgescheiden standen en maatschappelijke kringen. Wanneer dit stelsel precies is ontstaan is lastig aan te geven. Er zijn vertellingen die de oorsprong aan de schepping van de mens toeschrijven. Weer andere geven als bron de Indus beschaving aan. In het kastenstelsel is een viertal onderscheidingen gemaakt: brahmaan (vrij vertaald: geestelijke), kshatrya (de beschermer), bais (de handelaar) en sudra (overig dienstverlener). Sinds jaar en dag staan de brahmanen aan de top van het kastenstelsel. Zij genieten veel respect en de daaruit voortvloeiende voordelen.

In het vervolg van dit artikel zal ingegaan worden op de kaste van de brahmanen. Aan de hand van een aantal vertaalde verzen uit de Bhagvad Gita, zullen de verwachtingen ten aanzien van brahmanen worden uiteengezet. De bedoeling van dit stuk is u, als lezer, te informeren. De vraag aan u is of u voor zichzelf wilt aangeven in hoeverre dit kastenstelsel voor u nog leeft, en welk beeld u heeft ten aanzien van dit stelsel.

Enkele citaten uit de Bhagvad Gita, van Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ik heb ervoor gekozen om dit boek te kiezen, vanwege de directe vertaling uit het Sanskriet naar het Nederlands.

‘Hoofdstuk 18 vertaling van de versen 41 en 42
Brahmana- ksatriya- visam
Sudranam ca parantapa
Karmani pravibhaktani
Svabhava prabhavair gunaih

Vertaling: Men kent brahmanas, ksyatrisa’s, vaisya’s en sudra’s aan de hand van hun werk,
O kastijder van de vijand, in het licht van de geaardheden der natuur.

Samo dmas tapah saucam
Ksantir arjamvam eva ca
Jnanam vijnanam astikyam
Brahma karma svabhavajam

Vertaling: Vreedzaamheid, zelfbeheersing, soberheid, reinheid, verdraagzaamheid, eerlijkheid, wijsheid, kennis en vroomheid, van deze aard is het werk van de brahmana’s.’

Aan deze herkenpunten kunnen beroepen gehangen worden zoals priester, (ayurvedische) arts, strategisch adviseur, etc.

ImageBinnen de Hindoestaanse gemeenschap zijn discussies over dit onderwerp ontstaan. Verschillende groepen voeren vrij heftige discussies aangaande of iemand van geboorte af aan brahmaan is, dan wel of iemand door zijn daden en persoonlijke ontwikkeling een brahmaan wordt. De ene groep stelt dat de zonen, wiens voorvaderen brahmaan zijn, zelf reeds vanaf hun geboorte brahmaan zijn. De andere groep stelt dat een ieder in onwetendheid geboren wordt en slechts als brahmaan kan worden gezien indien deze persoon zich in de, in de Bhagvad Gita genoemde talenten heeft bekwaamd en tevens de Hindoe geschriften beheerst. Welke van de twee stromingen gelijk heeft weet ik niet. Wel kan ik, bovenstaande verzen lezende, niet anders dan beamen dat enkel geboorte onvoldoende is om als een brahmaan te kunnen worden herkend.

In de Indiase samenleving is het kastenstelsel anno 2007 nog steeds een maatschappelijke norm. De brahmanen (op basis van geboorte) staan bovenop de kastenstelsel-ladder. Zij hebben de beste slagingskansen binnen de samenleving, omdat zij respect en aanzien genieten. Zij worden na God het meeste geprezen en vereerd. Er zijn bijvoorbeeld restaurants die adverteren dat zij een brahmaanse kok in dienst hebben. In India wordt tevens een rangschikking gemaakt: aan de top staan de brahmanen, daarna volgen de kshatrya’s, de bais, als vierde de sudra’s en dan de kastenloze, ook wel de onraakbaren genoemd. Elke kaste eet slechts bij gelijken of hoger, ze nemen zelfs geen glas water van de lagere kastes aan. Een goede illustratie van dit stelsel kan in de Bollywoodfilm ‘Banares’ gevonden worden.

In bepaalde stromingen gebruikt men het nog bij het vinden van een geschikte huwelijkspartner (liefst van dezelfde kaste of hoger) of het vinden van een priester. In dat laatste geval zoekt men naar een priester die geboren is in een brahmaanse familie. Men is dan van de stroming die gelooft, dat men enkel een brahmaan is als men voortkomt uit een ononderbroken mannelijke brahmaanse stam. Gezien bovenstaande verzen uit de Bhagvad Gita zou ik u echter wel een tip willen meegeven om bij de selectie van uw priester tevens de deugden in ogenschouw te houden.

Tot zover dit artikel. Graag ontvang ik van u een reactie waarin u aangeeft in hoeverre u met het kastenstelsel te maken heeft (gehad) en wat uw ervaringen daarmee zijn.

Anjelie

Reacties
 1. Reply
  Gast
  januari 30, 2007 om 3:40 pm

  Bais? Ongenaakbaren? Nieuwe woorden zeker 😕

 2. Reply
  Gast
  januari 31, 2007 om 12:13 am

  mensen misbruiken het kastenstelsel, omwille van geld en andere verleidingen.

 3. Reply
  Gast
  januari 31, 2007 om 1:53 am
  rs

  Mijn ervaring is dat onder de Surinaamse Hindustanen het steeds meer vervaagt.. dat kastenstelsel goedoe. Tegenwoordig kijk men niet meer naar wie Chamaar is en wie Brahmaan is. Geld en Status, dat zijn de Brahmanen van anno 2007.

 4. Reply
  Gast
  januari 31, 2007 om 5:47 pm

  hello

 5. Reply
  Gast
  januari 31, 2007 om 5:48 pm

  Mes amici,

  Mooi artikel.

  Religie geeft mensen die over relatief weinig `maya` bezitten hoop. Hoop op een relatief beter leven na de dood. Na de dood? Is er wel leven na de dood zou een rationeel mens zich afvragen? Niet relevant voor mensen die zich niet afvragen `wat eten we vanavond`, maar eten we uberhaupt vanavond en zich hiermee moeten bezighouden?

  Het bovengenoemde is een positieve kant van de nauwe verwevenheid van religie met de maatschappij voor de arme mensen. Echter, deze positieve gedachte, hoop op een betere toekomst plaatst mensen wel ongewild wellicht in een positie waar ze niet uit komen.
  Brahmanen en overigen mensen uit de zogenaamd hogere kasten zijn/waren mensen. Mensen die zekerheid/een goede toekomst willen/wilden creeren voor hun nageslacht. Niet raar overigens, want iedere ouder wil hetzelfde paradijsje/ dezelfde VIP behandeling voor het eigen kind. Zie bijvoorbeeld Abishek, Sunny etc. Allemaal kinderen van acteurs die tot die zogenaamde elite klasse van de bollywood behoren. Probeer jij als leek er maar tussen te komen, dus niet.

  Het kastenstelsel is derhalve puur een territoriale afbakening van de desbetreffende personen om hun nageslacht, hun bloed, hun naamvoortzetter te verzekeren van een `goed leven`. De baas/directeur van een groot bedrijf geeft in beginsel altijd veel liever de aandelen in het bedrijf aan zijn zoon (die wellicht geen studie heeft gedaan) dan aan de zoon van de buurman, die misschien wel een studie achter de rug heeft en het bedrijf veel beter zou kunnen runnen.

  We zijn niet allemaal economen in de maatschappij, die streven naar optimale efficiency van gebruik van talent daar, waar deze zou moeten behoren.

  Het kastenstelsel is leuk voor hen die het boeit, die zich willen begeven in een fantasiewereld waarin er volgens hun verschil is in `de klasse` van de mens, want mensen die de behoefte hebben om zich af te zonderen op die manier zijn mijns inziens verantwoording schuldig aan hun ego.

  M.vr.groet,
  Mohan

 6. Reply
  Gast
  februari 2, 2007 om 7:14 am
  Brahmaan bij geboorte!!

  zoals Krisna al in de bhagvad Gita al zei,jamna jana sudra(zal wel niet goed zijn geschreven).
  dit houdt in, dat een ieder als mens wordt geboren, en zich hieruit zelf verder kan ontwikkelen, zoals je in het artikel vermeld, waren er maar vier maatschappelijke rangen, over de kastenloze werd er niet gesproken.
  Net als vele dingen,is het door de mens natuurlijk een eigen interpretatie aan gegeven.
  Voor mij leeft het niet, en als we naar Gandhi kijken, dan maakte hij ook geen onderscheid.
  Het is natuurlijk een machtsmiddel, dat door bepaalde lieden naar mijn mening tot het eind der tijden in ere gehouden zal worden.

 7. Reply
  Gast
  februari 2, 2007 om 8:48 pm
  niet geheel mee eens

  Je refereert naar oude indiase bronnen van het kastenstelsel. Maar je geeft geen exacte tijd en bronnen aan.

  Volgens recent onderzoek is gebleken dat het kastenstelsel helemaal niet Indiaas is, maar van de Porgtugesen afkomstig is.

  Wat ik mis in jouw stuk is een analyse van wat het kastenstelsel nou is. In elke gemeenschap is er onderscheid. En die onderscheidingen zijn altijd gebaseerd op dezelfde criteria\’s. In elke oude beschaving had je koningen, die bijgestaan werden door priesters, dan had je het leger, de wetenschappers en de boeren.
  Snap je wat ik bedoel, analytisch gezien heb je het kastenstelsel overal. En dit gedeelte van jou mis ik erg. Je durft geen overeenkomsten te zoeken met het westen. Het kastenstelsel heb je ook gehad in het oude Europa, en het huidige europa. Het is ook nog steeds levendig in landen als Africa, Midden Oosten, China, Zuid Amerika. En in ieder land is en tijd heeft het zijn eigen onderscheidingen. Het gaat om onderscheid dat gemaakt wordt.

  In elke samenleving vervagen de scheidslijnen tussen godsdienst en cultuur. Helaas gebeurt dat ook tussen het Hindoeisme en het kastenstelsel. Het hindoeisme staat los van het kastenstelsel. Dat boeken ernaar refereren is logisch. Want in een maatschappij worden regels niet alleen bepaald door godsdienst.

  Als het om de spiritualiteit van het Hindoeisme gaat dat momenteel zo hot is in het westen, dan wordt bij alles wat goed en positief is geclaimd: dat kent het westen ook. Wij hebben dat ook gekend. Of een andere soortgelijke benaming. Westerlingen schamen zich er niet voor om momenteel het Hindoeisme op te claimen als hun godsdienst. Ga maar naar een organisatie als Brahma Kumaris en je zult zien dat elke Nederlander daar als eerste claimt: dit is mijn cultuur, wij kennen dit ook, wij hebben dit ook, etc.
  Sla ook maar literatuur en tijdschriften erop na en je zult deze schaamteloze claims lezen. En dan gaat het kastenstelsel opeens niet op. Dan hoor je er niemand om kraaien.

  Dus wat mij erg tegenvalt van Hindoestaanse schrijvers is lef. Claim op grond van analyses ook dat het westen onderscheid kent in dezelfde vorm als het kastenstelsel. Want dit is een feit. Kijk naar de middeleeuwen en je zult zien dat de maatschappij op dezelfde manier was ingericht volgens het indiase kastenstelsel. Kijk naar de grieken, de romeinen, kijk naar de huidige tijd.

  Ik vind het jammer dat er zoveel tijd en energie wordt besteed aan het kastenstelsel en niet aan positieve kanten van het hindoeisme.

  Begrijp me niet verkeer, ik hou ook niet van onderscheid. Maar ik ben wel realistisch, het is niet typisch indiaas. Het is universeel.

 8. Reply
  Gast
  februari 5, 2007 om 7:42 pm
  kasten bestaan overal

  kaste is in principe strikt jati denken en geloven. In de Arabische wereld is elke man die een genetische afstammeling is van Mohammed al bij geboorte een hogere kaste moslim en men ziet hem levenslang zo, al kent hij geen ene moer over de islam.

  Hier in Nederland is er ook een radicale vorm van jati denken, alleen ontkent men dit. Hier heet het racisme, rechts, maar linksen denken vaak ook zo.

  Lef bij hindoeschrijvers?
  Nou, ken jij mij wel? Zoek eens met google naar hindoeschrijver.

  Hindoes zijn heel laf en ontzettend bang. Ik walg hiervan.

  o ja, in heel europa denkt men bijna absoluut racistisch hoor en dit is extreem kastedenken, volgens het jati principe. Praktisch betekent dit:
  jij als bruintje of zwartje ben altijd minder waard dan de allerdomste blanke. Maak ik elke dag mee. Probleem is dat hindoestanen dit nu ook zelf geloven.

  succes,

  Dewanand
  hindoeschrijver en onderzoeker.

 9. Reply
  Gast
  februari 6, 2007 om 4:09 pm

  Ik heb helemaal geen ervaring met het kastenstelsel. Het kan zijn dat het in India speelt, maar ook dat neemt af. Het kastenstelsel werd eeuwenlang gezien als een soort maatschappelijke houdvast. Ookal is het kastenstelsel bij wet verboden, mensen doen er niet makkelijk afstand van. De brahmanen zullen het aansporen omdat ze er gewoon belang bij hebben. Ze willen hun macht behouden. De untouchebles hebben baat bij de afschaffing (logisch). Het is iets wat nog wel een tijdje zal spelen, maar gelukkig houden heel veel Indiase jongeren zich er niet zo mee bezig. Tis een issue van voornamelijk ouderen. Het loopt wel los….

 10. Reply
  Gast
  februari 9, 2007 om 1:17 pm
  schrijfster reactie op mohan

  Hallo,

  Ook ik kan niet ontkennen, dat mensen hun kaste als verlengstuk van hun ego zijn gaan beschouwen. Ook ik ken de schrijnende verhalen van schoonouders die hun schoondochters niet accepteren, omdat zij uit een andere kaste komt. In hun oge een lagere kaste. Ook ik ken de verhalen waarin pandiets liegen, bedriegen soms zelfs verkrachten. En dan kijk ik naar de Bhagvad Gita en vraag mij af of zij echt Brahman zijn. Immers de definitie geeft een andere indicatie. Maar dan vraag ik mij af of het kastenstelsel bestaat bij de gratie van degenen die in haar huizen, of bestaat het omdat het nu eenmaal bestaat. Bij dergelijke maatschappelijke misstanden pleit ik vurig voor afschaffing omdat het onrecht te weeg brengt. Echter wat ik tegelijkertijd realiseer is, dat het een kleine groep is, die eigenlijk toch al geen Brahmaan had mogen heten.

 11. Reply
  Gast
  februari 9, 2007 om 1:20 pm
  schrijfster reactie op Brahmaa bij geboo

  Hallo,
  Persoonlijk vind ik dat iemand die niet aan de definitie van de Bhagvad Gita voldoet nooit Brahman mag heten. Als je daaraan koppelt dat slechts Brahmanen pandiet mogen worden, houden wij er heel weinig over.

 12. Reply
  Gast
  februari 9, 2007 om 1:41 pm
  schrijfster reactie op Dewanand

  Toen India kolonie van de Britten was en Gandhi nog niet in beeld was, hadden de Britten al door hoe ze de grote aantallen Indiers konder bespelen nl. Divide and… Het gebrek bij Hindoestanen zit hem niet alleen in het gebrek in lef. Het zit hem ook in jaloezie, arrogantie, woede en schijnbare machteloosheid. Gandhi zei Leef alsof het je laatste dag is en leer als ware je leven voor altijd. Als je dat credo toepast, hoef je slechts vanuit jezelf te handelen. Het aantonen van je superioriteit of aanvallen van anderen is niet nodig. Want juist dat geeft zwakte aan.

 13. Reply
  Gast
  februari 9, 2007 om 2:14 pm
  schrijfster reactie op RS

  Helaas moet ik aangeven, dat ook ik misbruik van de macht die uit het kastenstelsel voortvloeit. Je hebt gewoon deels gelijk. Zoals ik het zie, kun je het beschouwen als de harde kern voetbalsupporters. Een kleine groep verpest het imago van een grote groep.

 14. Reply
  Gast
  februari 9, 2007 om 4:59 pm
  Kasten

  Brahmaan of junk, iedereen is een mens en verdient het om gelijk behandeld te worden.

 15. Reply
  Gast
  februari 9, 2007 om 5:49 pm
  Kastenstelsel

  Ik vind het jammer dat men nu nog in hokjes denkt.
  Waarom is het brahmaan zijn een discussie?
  Je moet je erbij neerleggen dat dat bestaat.
  Het is niet door personen geschreven, maar het is geopenbaard.
  Waarom neemt men geen andere discussie dan maar in het oneindige te wroeten?
  In alle godsdiensten, samenlevingen komt dit voor en je hoort je te gedragen met het keurmerk die je krijgt.
  Als je precies hetzelfde gaat doen en dezelfde studies doet als prins willem Alexander betekent het niet dat je ook nu een prins bent.

 16. Reply
  Gast
  februari 9, 2007 om 6:35 pm
  schrijfster

  Het bestaan van het Brahmanisme is geen dicussie. Het is echter terecht, dat er in diezelfde maatschappij verwachtingen ten aanzien van Brahmanen zijn. Namelijk dat het goede eerlijke vreedzame en betrouwbare mensen zijn. Echter helaas kom je maar al te vaak tegen dat mensen die claimen Brahmaan te zijn, zich niet naar hun claim weten te gedragen. De discussie is of zij Brahmaan mogen heten…

 17. Reply
  Gast
  februari 9, 2007 om 11:47 pm
  schrijfster reactie op niet geheel mee e

  Hallo,

  In mijn artikel geef ik al aan, dat het lastig te vertellen is wanneer het Indiase kastenstelsel is ontstaan. Het artikel is niet bedoeld een wetenschappelijke beschouwing te zijn over het kastenstelsel. Uit de rest van uw betoog merk ik op dat u graag de link met het Westen neerlegt. U geeft zelfs aan , dat recente onderzoeken aantonen, dat de oorsprong in Portugal ligt.

  Het maken van onderscheid is een sociologisch verschijnsel. Daarin moet ik u gelijk geven. De mens gedraagt zich op een drietal manieren, 10% is een voorloper en zet de trend, 20% probeert daaraan te voldoen en 70% loopt achter de massa aan. Dat is universeel. Echter ik verbaas mij erover dat u aangeeft dat alle positiviteit uit het Hindoeisme door het westen wordt geclaimd terwijl zij het voor hun negatieve laten liggen.

  Echter dat het kastenstelsel een Portugese gift is aan de Indiase beschaving, durf ik te betwijfelen. Aangezien, het kastenstelsel in de Purana´s, de Ramayane en in de Mahabharat terugkomt. Deze vertellingen zijn van voor de Portugese kolonisatie (16e eeuw).

  Ach het westen claimt bijvoorbeeld ook de democratie op terwijl deze in de Indus vallei al voor Romeinse en Griekse beschaving bestond. Er zijn zoveel uitheidkundige bewijzen van een geavanceerd rioleringssysteem gevonden. Nee ik ben er niet van onder de indruk dat mensen claimen wat hen niet toebehoort. Ook ben ik van mening dat het niet uitmaakt wie iets voor het eerst uitvindt. Iets zelfs een diamant hoe waardevol ook kan pas op waarde geschat worden indien het de juiste wijze van waardering en toepassing in het leven vindt.

 18. Reply
  Gast
  februari 10, 2007 om 11:40 pm
  Brahmaan

  Hoge bomen vangen veel wind. Als je brahmaan bent heb je het verdiend. Als je een parel in modder gooit kun je het toch onderscheiden van Het ander.
  Neem liever een ander discussie punt. Probeer vooruit te komen en discussier over zaken die nu aan de orde zijn zoals prive van zaken kunnen onderscheiden, of echtscheidingen on der hindoestanen. Beseffen jullie dat de hindoestanen op dit gebied achterlopen?

 19. Reply
  Gast
  februari 11, 2007 om 3:43 pm
  Gadjodhar

  We gebruiken allemaal een verkeerde definitie. Kastenstelsel wordt meer gevisualiseerd van hoog naar laag, maar dat klopt niet het is meer een politieke structuur iedereen heeft elkaar nodig niemand is laag of hoog. Als Kshatriya het land niet zal beschermen zal niemand veilig kunnen blijven, als de Bais niet zullen handelen dan zal iedereen economisch achteruit gaan. Als Bais geen producten creëren dan zal er geen ontwikkeling meer zijn.

 20. Reply
  Gast
  februari 13, 2007 om 5:35 pm
  k.stelsel geen graadmeter voor spiritual

  Op zich niet veel nieuws. Wel kan ik niet beamen of het kastenstelsel nog actief zou zijn in India..! Zijn de vb in artikel meer de regel of meer de uitzondering? Wat ik me heb laten vertellen en gelezen is dat het kastenstelsel in principe een horizontaal maatschappelijk klassesysteem is (dus geen hoog/laag); heeft niets te maken met een spirituele graadmeter! Er wordt meer van gemaakt dan het is..
  Verder heeft idd geboorte niets meer in de huidige tijd te maken met in welke kaste je zit (want je erft geen grote rijkdommem meer als in de vroegere India en vervolgens na jarenlang tapasia je op de troon belandt.) Dus zou je jezelf toch zo willen typeren, dan zijn het slechts de handelingen/karma uit het leven die je hierin toebedelen. Het is geen schande om als \’militair of politieagent\’ in de ksyatria te behoren, toch? In India heeft met dat vroeger wel zo ervaren en soms nog steeds. Je kind moet liever een \’geleerde professor\’ zijn dan een winkelier of in het leger gaan..
  Evenmin is het een schande om handelaar of winkelier te zijn (Vaisya\’s), toch?
  Ook daarnaast kun je spiritueel hoog begaafd zijn, door je hierin te verdiepen –> dit laatste heeft dus niets met het de maatschappelijke \”werk\”indeling te maken, want meer dan dat is het niet !
  Mvg
  Raj

 21. Reply
  Gast
  februari 13, 2007 om 11:09 pm
  gaat langzaam uitsterven

  wanneer ik naar al deze reacties kijk, dan kan ik niets anders concluderen ,dan dat onze \’zogenaamde kastenstelsel\’toch nog erg leeft onder onze hindoe gemeenschap. Er zijn ook duidelijk reacties van sommige mensen die denken dat ze de zogenaamde brahman\’s zijn. Tegen die mensen zou ik willen zeggen;wordt wakker,dit is geen india van een paar eeuwen geleden !!!.Ieder mens op deze planeet is zich aan het ontwikkelen en in deze tijdperk van moderne technologien en informatie technologie is het hindoe kastenstelsel absoluut geen lang leven beschoren .Net zoals de dynosuariers gaat dit ook langzaam uitsterven.Bollywood films houden deze nog bestaande kastenstelsel wel intact. Kijk maar naar de hoofdrol spelers, die zijn altijd de zogenaamde brahman\’s en de militairen en politie de zogenaamde ksatriya en zo verder.Hier zou naar mijn mening eigenlijk de verandering moeten gaan beginnen,en weet je waarom, omdat deze eigenlijk \’onnozele\’ films meer mensen bereiken dan welk medium ooit gaat doen. Maar deze formule gaat straks ook niet meer op. Iedere denkwijze,benadering handeling,daad etc.is en zal altijd onderhevig zijn aan tal van maatschappelijke veranderingen. Dus aan deze fenomeen komt ook een einde, en maar goed ook, want uiteindelijk zijn wij allemaal mensen met onze eigen dromen, hoop, verdriet,geluk enzovoort. En last but not least, in je artikel had je een vertaling van de kernkwaliteiten van de brahman\’s:Vreedzaamheid, zelfbeheersing, soberheid, reinheid, verdraagzaamheid, eerlijkheid, wijsheid, kennis en vroomheid, van deze aard is het werk van de brahmana\’s.\’ Maar dat vind ik erg raar omdat ik al deze kwaliteiten ook bezit en geen zogenaamde brahman ben…….en met mij nog een paar honderdmiljoenen mede mensen. Maar het allerbelangrijkste kernkwaliteit van de hindoe of gewoon van ieder willekeurig mens moet zijn: wees een goed en liefdevol MENS en de rest komt vanzelf… Ram Ram.

 22. Reply
  Gast
  februari 24, 2007 om 9:15 am

  I een maatschappij zal er altijd onderscheid worden gemaakt naar mensen al naar gelang hun karaker, functie, uiterlijk etc.etc. Dit gebeurt echter na de geboorte en verdere opvoeding/ontwikkeling/vorming.
  Niet zoals sommige brahmanen graag wllen, reeds voor de conceptie. Dit laatste is anno 2007 aan niemand uit te leggen.

  Biedjai

 23. Reply
  Gast
  maart 7, 2007 om 4:04 pm
  Volgens recent onderzoek is gebleken dat

  Omg, dit klopt helemaal niet. Denk is logisch na, Toen de Mahabharat ongeveer 4 a 5000 jaar geleden plaats vondt, was er al een vorm van de zogenoemde: kastenstelsel. Er was toen helemaal geen sprake van Spanje, Portugal, dit waren allemaal Dweeps.

 24. Reply
  Gast
  maart 7, 2007 om 5:13 pm
  Volgens recent onderzoek is gebleken dat

  Omg, dit klopt helemaal niet. Denk is logisch na, Toen de Mahabharat ongeveer 4 a 5000 jaar geleden plaats vondt, was er al een vorm van de zogenoemde: kastenstelsel. Er was toen helemaal geen sprake van Spanje, Portugal, dit waren allemaal Dweeps.

 25. Reply
  Gast
  maart 15, 2007 om 3:36 pm
  super aardappal

  :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz :zzz

 26. Reply
  Gast
  maart 27, 2007 om 2:35 pm

  Trouwens,ik spreek namens de hindoestanen(=indieers),niet namens die surinamers.Bij surinamers is weinig van hun geloof(welk geloof dan ook) te herkennen naar mijn mening).

 27. Reply
  Gast
  maart 27, 2007 om 5:52 pm
  BJP&Hindutva ruleszz

  Lange leven het kastenstelsel.
  Het was er,het is er ,en het zal er blijven.

  En alle hindoes weten heus wel dat men gewoon brahmaan is als men als een brahmaan wor geboren.Ook al blowt hij,is hij geweldadig etc etc.Dan is hij welliswaar een slechte brahmaan,maar nog wel een brahmaan.Men kan discusieeren wat men wel,maar feiten blijven feiten.We gaan niet alerlei regels van het hindoeisme lopen veranderen omdat we het er neit mee eens zijn,en er een \”relaxed\”geloofje van maken zodat we onszelf eraan kunnen houden,NEE.Dan stap je maar van geloof over.

  Ons fam bestaat uit brahmanen en ksatries.Geen low caste bullshit of chamaars zijn bij ons welkom.Dat houden wij ook graag zo.

  BTW,tjamaars zijn heus niet alleen lage kaste hindoes,maar ook kastelozen zoals moslims.Dat zijn maha chamaars,en daarom worden ze in india ok op grote schaal gediscrimineerd.

  Men zou dit cker discriminerend kunnen noemen,so be it.
  Wij arriers zijn nou eenmaal zo.

  Kortom ik ben pro kastenstelsel.

  tot zover mijn reactie.

  Jai hind.

 28. Reply
  Jolien
  oktober 19, 2007 om 2:15 pm
  Ik ben idd ook erg benieuwd naar reacties

  Ik ben eigenlijk ook erg benieuwd naar de reacties op dit artikel aangezien ik hier een groot werkstuk over schrijf op school 😉

 29. Reply
  14
  januari 17, 2010 om 3:29 pm

  Jullie snappen er niks van, het kastenstelsel, brahmanen.Niemand wordt als Brahmaan geboren, al ben je uit de hoogste kaste of wat je denkt dat je bent.Een schoonmaker kan een Brahmaan zijn, voor mijn part iemand van een ander ras.Je gedrag maakt iemand tot Brahmaan, een Brahmaan is een beheerst iemand in lichaam, geest, en woord, hij die niet oordeelt, hij die hetzelfde blijft in eer en oneer en geen angst kent.Jullie zogenaamde Brahmaanse familie hebben waanvoorstellingen dat jullie beter zijn dan een ander, dat hebben jullie eeuwenlang gedaan.Je bent geboren als mens zoals een ander, of kan jij soms vliegen, of toveren.Een Brahmaan zal nooit zeggen± IK BEN EEN BRAHMAAN, hij is stil en heeft het er niet over.Op het moment dat hij zich beter voelt dan een ander is hij al geen Brahmaan meer.Ongelooflijk hoe dom jullie kunnen zijn.Het kastenstelsel is om een maatschappij te vormen , niet om mensen te discrimineren, want we kunnen niet allemaal hetzelfde, het is gebaseerd op kwaliteiten.Ieder dient de maatschappij op zijn eigen manier.Ook Indiers maken hun eigen maatschappij kapot, door mensen geen kans te geven.Er zijn miljoenen mensen die de capaciteit hebben om dokter, advocaat etc. te worden, maar geen kans krijgen doordat men tot een bepaalde kaste hoort.Ongelooflijk hoe dom Hindoestanen kunnen zijn in Nederland, het is om te schamen.

 30. Reply
  Nalini Hirasingh
  januari 19, 2010 om 8:11 pm

  Een goede Brahman consumeert Spareribs ( varken ) en T-bones ( rund), nuttigen graag een borreltje, versieren jonge chicky’s etc.
  Nep Brahmanen houden zich bezig met spirituele bullshits

 31. Reply
  ook een gast
  mei 15, 2010 om 6:29 am

  Een organisatie als Brahma Kumaris ?
  Die hebben hun eigen wet en hun eigen God. Zij zijn de enige ware kinderen van God. Brahma Kumarism: is een strikt millenarianistische (Einde tijds) nieuwe godsdienst gebaseerd op het mediumistiche “teaching” van een geestentiteit waarvan zij geloven dat het God is van alle godsdiensten is. Een “God” die uitsluitend door hun geest en mediums tegen de mensheid spreekt . Zij geloven: dat 6.000.000.000 ( ) mensen moeten sterven tijdens een dreigende en door hun wenselijke “totale vernietiging“ van de aarde en streven opdat 900.000 gelovige aanhangers van Brahma Kumari hun hemel op aarde zullen erven. De aanhangers worden ertoe gebracht om te geloven dat een hemelse koninklijke status kan worden bereikt door geld, vrije arbeid en totale overgave aan de leiding van Brahma Kumaris te schenken. De wereld moet door een kern oorlog en holocaust worden gezuiverd, en mediteren om de geleerden daartoe te inspireren en moed te geven . Alle andere continenten behalve India, zo voorspelt BKWSU zullen nadat de Regering van India de macht aan hen overhandigt, onder de oceanen verdwijnen .
  Controversies: vanaf 1932 tot na 1950, beschouden de aanhangers hun miljonair financier Lekhraj Kripalani als god Brahma maar introduceerde een nieuwe God met de naam Shiva, (geleend van Hindoeïsme). Dergelijk historische herzieningen, evenals een aantal mislukte voorspellingen van „de Vernietiging, vanaf WO.II , worden geheim gehouden voor nieuwe aanhangers en herschreven. De leiding blijft financieel van de overgave van volgelingen profiteren. De god Shiva zegt dat hij alle andere godsdiensten komt vernietigen. Brahma Kumaris (Raja Yoga) is, de ware godsdienst. Andere godsdiensten, worden de “weg van onwetendheid“ genoemd, en zijn gedeeltelijke onvolledige afspinsels van Brahma Kumaris. De leiders van BKWSU claimen, en moedigen hun aanhangers aan om te geloven zij de deities worden die vandaag de dag door Hindoeïsme worden aanbeden en als engelen door Christendom zullen worden vereerd en aanbeden. Elke dag verschijnt voor volgelingen de Murli, dat zijn de woorden van God, gesproken door het medium Gulzar in India. Deze murli is niet openbaar. Dergelijke dingen die worden geschreven zijn: “For your own benefit forget all bodily relations. Do not have love for them. Only follow God’s directions and not your own. Protect yourself from bad company and stay in the company of God. .“First your family than your friends become your enemies”.“ Everything depends on purity. Therefore, you have to take care not to sit next to and touch an impure person. Do not remember anything other than the sweet Father and the sweet kingdom”.“In order to attain your karmateet stage, forget your tail, the form of your body. Remember none of your friends or relatives. Just make effort to remember the one Father”.enz…..www.brahmakumaris.info http://www.bkwsuwatch.com

 32. Reply
  CERVANTESAlice
  mei 15, 2010 om 11:31 am

  I had a dream to start my organization, but I didn’t have got enough amount of money to do it. Thank God my close colleague suggested to utilize the lowest-rate-loans.com. Hence I took the financial loan and realized my dream.

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled