Geen verbod op religieuze symbolen


Ethiek gaat over goed en kwaad; bijvoorbeeld dat men niet mag stelen of dat men de waarheid moet spreken. Nog een kenmerk van ethiek is dat het gaat om een moraal. Moraal is gebaseerd op een levensbeschouwing en is daarom ook een onderdeel van iedere levensbeschouwing. Het verschil tussen ethiek en recht is dat het recht oordeelt in uitsluitende handelingen, terwijl ethiek oordeelt in wat mensen goed en kwaad vinden. Met het bovenstaande in gedachten keek ik naar de actualiteit van Nederland, en kwam ik tot deze ethische stelling:’Het dragen van religieuze symbolen op scholen en in openbare gebouwen moet verboden worden.’p> Het beginsel dat in Artikel 1 van de Grondwet is opgenomen, is het gelijkheidsbeginsel. Dat is niet alleen van toepassing op de Nederlanders, maar ook op alle ingezetenen die in Nederland verblijven. Ook is de vrijheid van godsdienstuiting geregeld in de Artikelen 9 en 14 van het Europees Verdrag Rechten van de Mens en de Artikelen 18 en 19 van het Verdrag Inzake Burgerlijke en Politieke Rechten.

Nu komt de politiek met het idee om een verbod te leggen op religieuze symbolen in scholen en openbare gebouwen. Is dit dan niet tegenstrijdig met het Artikel 1 van de Grondwet en de rest van de Artikelen, welke universeel van toepassing zijn? Hoe kan men iemand beperken of verbieden een hoofddoek, stip of andere vorm van geloofssymbolen te dragen, terwijl het duidelijk in de Grondwet is te interpreteren als een vorm van discriminatie als men geloofssymbolen gaat verbieden?

Mag men geloofsuiting in openbare gebouwen verbieden, vinden wij dat acceptabel? Ik vin van niet, met name hierom. Vormen van geloofsuiting vormen geen belemmering in openbare gebouwen of op scholen. Zolang mensen die geloven werkzaamheden goed verrichten, is er geen reden om een verbod te leggen op hun geloofssymbolen.

ImageIn Nederland is immers iedereen vrij om zijn of haar geloof te praktiseren. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een hoofddoek, stip of kruis zijn. Kan men dan echt stellen dat een dergelijk verbod in een democratische samenleving noodzakelijk is om de nationale veiligheid, de openbare orde, het voorkomen van strafbare feiten en de rechten en vrijheden van anderen te beschermen? Het antwoord hierop is NEE, omdat het enkel uiterlijke kenmerken zijn van bepaalde groepen die de maatschappij niet schaden en niet kunnen schaden.

Geloofsuitingen zijn terug te zien in kleren en in accessoires. Met sporten heb je sportkleding, op scholen heb je in sommige landen uniformen en op je werk heb je speciale werkkleding. Dit wordt echter als iets normaals beschouwd. Waarom is het dan niet normaal dat men zich onderscheidt op basis van het geloof door kleren en accessoires? Bijvoorbeeld door een hoofddoek of een kruis te dragen en te laten zien dat je moslima bent of christen?

Als men op de bovenstaande vraag een antwoord geeft, dat mensen voor het oog er goed uit moeten zien en bijvoorbeeld zich niet moeten verstoppen onder een hoofddoek, is dit naar mijn mening niet te accepteren. Omdat iedereen erbij mag lopen zoals men wil, volgens de beginselen van de Grondwet.

De Nederlandse bevolking bestaat ook uit mensen die tot een groep of geloof behoren, en dit is iets wat we moeten accepteren. Mensen mogen zelf weten hoe ze eruit willen zien, en dus wat ze dragen. Dit moet echter geen nare gevolgen hebben op andere mensen of op de omgeving. Kortom, verschil moet er zijn, onderscheid niet!

Rojapuu

Reacties
 1. Reply
  Gast
  januari 10, 2007 om 7:04 pm
  PIT

  :zzz
  Deze column is gewoon: slaap kindje slaap, daar buiten loopt een schkaap, een schkaap goed als shoarma, die lusten zelfs Marokkanen……

 2. Reply
  Shietal
  januari 17, 2007 om 12:15 am

  `Met sporten heb je sportkleding, op scholen heb je in sommige landen uniformen en op je werk heb je speciale werkkleding. Dit wordt echter als iets normaals beschouwd. Waarom is het dan niet normaal dat men zich onderscheidt op basis van het geloof door kleren en accessoires?

 3. Reply
  Shietal
  januari 17, 2007 om 12:17 am
  correctie

  Je kunt sport,uniform en werkkleding NIET met religie vergelijken!

 4. Reply
  Gast
  januari 17, 2007 om 2:00 pm

  het slaat nergens op dat ze symbolen willen verbieden :upset straks krijg je ook nog dat je je eigen geloof niet mag uiten in het openbaar :upset

 5. Reply
  Gast
  januari 17, 2007 om 9:13 pm

  Wat boeit het ons nou of iemand wel of geen hoofddoek draagt?! :upset Waarom altijd die discussies over aanpassing in Nederland en uiting van geloof. Er zijn ook andere mensen NAAST moslims die een hoofddoek dragen, bijvoorbeeld sommige vrouwen na een chemotherapie (dat dus leidde tot haaruitval). Mogen zij ook geen hoofddoek dan? En zo ja, wat maakt het dan uit als bepaalde moslims dat ook willen?

  Ja, met een hoofddoek laat je zien tot welke groep je hoort, so what? Mensen met een piercings en zware zwarte make-up en kleding laten ook zien dat ze ‘bij elkaar’ horen, kaalgeschoren mensen met een skatebroek ook, mensen met een baard en tulband ook. Kortom: we behoren allemaal tot een bepaalde groep, alleen soms is dat duidelijker dan anders. Bovendien is het toch geen probleem voor anderen als je dat laat zien? Het belemmert volgens mij in geen enkel opzicht de communicatie met andere nederlanders en vormt ook geen belemmering voor de integratie. Aanpassen in Nederland…ja daar zitten toch grenzen aan vind ik. Je hoeft hierbij niet je eigen identiteit te verliezen. Straks moeten we ook nederlands gaan koken of ’s zomers naakt op het strand gaan liggen om ons aan te passen: no way!

  Vaak wordt gezegd dat mensen met een hoofddoek hun hoofd verbergen en dat dat niet acceptabel is. Daar ben ik het mee eens zover het gaat om burka’s, maar een onschuldige hoofddoek die alleen het haar bedenkt is niet veel anders dan een petje en maakt dus echt niet uit vind ik. Voor sommige beroepen heeft het zelfs een praktisch nut, namelijk dat het hygienischer is omdat er geen haren in het voedsel terecht kunnen komen. Maar goed, daar gaat het niet eens om.

  Ik kan geen reden bedenken waarom nederlanders de hoofddoek bedreigend vinden. Het gaat niet om uiting van geloof in algemene zin, maar puur om uiting van Islam. Er zijn veel zaken van de Islam waar ik het zeker niet eens mee ben, maar dat is voor mij geen reden om mijn frustratie te uiten op onschuldige hoofddoekjes…

 6. Reply
  Gast
  januari 20, 2007 om 11:38 pm
  hey

  Madhewie mischien ben jij je geloof en cultuur vergeten doordat je nu in een westerse land woon but im proud to be an indian

 7. Reply
  Shietal
  januari 23, 2007 om 6:40 pm

  “Madhewie mischien ben jij je geloof en cultuur vergeten doordat je nu in een westerse land woon but im proud to be an indian”

  Waar basseer jij “misschien” op?

  Ik ben zowel mijn geloof als culuur niet vergeten.Dat zal ik ook nooit vergten, het is een deel van mij en het blijft voor altijd in mijn hart.

  Ik ben trost op mijn dharm en mijn hindoestaanse afkomst. Maar ik sta wel open om dingen te leren uit een andere cultuur en geloof.
  Goede dingen neem ik over slechte dingen laat ik achterwegen. Wat goede en slechte dingen zijn, dat is voor iedereen heel verschillend.
  Dat betekent niet dat ik mijn eigen dharm en cultuur vergeet.

  Het is belangrijk dat je een goede Hindoe bent van binnen. Wat heb je aan een Hindoe die alles doet alleen maar om te laten zien? Zij houden niet alleen anderen maar ook hun zelf echt voor de gek.

  Dat geldt niet alleen voor hindoes maar ook voor alle christenen, moslims, joden enz.

  Namaste,
  Madhewie

 8. Reply
  Gast
  februari 13, 2007 om 7:36 pm
  >?????

  dit heeft niks mee te maken over wat christenen slecht vinden en goed

 9. Reply
  Karel
  december 14, 2007 om 2:05 pm

  Scholieren dragen hun schooluniform op school, werknemers wanneer ze aan het werk zijn, dus zouden gelovigen hun ‘uniform’ ook (alleen) op de plaats waar ze hun geloof belijden mogen dragen, zoals bijvoorbeeld in een moskee of in een kerk.

 10. Reply
  Samaya
  december 19, 2008 om 1:04 am

  Well, i think it depends on your culture and parents, because they´re the one who learns you about his.
  So I think you better have to ask to people who believs in allah.

 11. Reply
  christina
  februari 2, 2009 om 6:56 pm

  [b][/b][i][/i]waar hebben jullie het over ??? 🙁

  Schrijf een reactie


  Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

  Register New Account
  Wachtwoord opnieuw instellen