De Taal der Liefde – Kunnen Nederlanders nog spreken, denken en inzien?


Politici gaven naar aanleiding van de recente verkiezingsuitslag onomwonden ten beste dat de kiezers gesproken zouden hebben. Als ik er even bij stil sta besluipt mij onmiddellijk de vraag of er een moment is waarop de Nederlander zijn/haar bek niet open gerekt heeft tot de stand “verrekt “. Buurthuizen, Bingoavonden, stranden, stamcafe’s, etc. zijn plekken en momenten alwaar Nederlanders, kont-aan-kont, pens-aan-pens tegen elkaar aangeblubberd zitten te redekavelen over ditjes en datjes in de samenleving. De arbeiderswijk alwaar ik zelf woonachtig ben kent een oer-Hollands gilde dat zich bij het ontwaren van een welgestelde allochtoon in een chique auto steeds de brandende vraag stelt: “waar doe die het van?“.

Op zich zit in deze argeloze vraag een sociaal sociaalpsychologisch element besloten, n.l. het besef dat de samenleving de allochtoon het toch moeilijk maakt bij het vinden van een riante baan waardoor het ondenkbaar is dat die wat rijk kan zijn. Kortom: waar haalt de allochtoon die toch verondersteld wordt in de eeuwigdurende bijstand te zitten, al het geld vandaan?

Een aanzienlijk aantal heeft op de partij van de vrijheid gestemd om daarmee de vrijheid van allochtonen stevig aan banden te kunnen leggen terwijl men zelf bezig is zich voor te bereiden op het moment waarop de Antillen staatkundig definitief geaccrediteerd zijn als provincie van Nederland waarna men het gebied volledig kan bezetten en de inheemse bevolking richting Nederland kan verjagen om er als derderangs burgers te worden bejegend door vierderangs minkukels en sujetten. Het feit dat er Nederlanders zijn die niet op de PVV hebben gestemd houdt niet in dat zij het gedachtegoed van deze Zuid Nederlandse Wilde niet dragen en zouden willen uitdragen. Vanuit mijn liberale instelling heb ik er geen moeite mee hoe Nederlanders tegen allochtonen aankijken en wat zij met hun het liefst zouden willen uithalen. Daar waar ik mij enkel in alle kleuren (behalve in bruin) aan erger is het feit dat dit gepeupel met haar kinderlijke gedrein alles naar haar hand wenst te zetten.

Het cynische is dat de verkiezingsuitslag en het wereldkampioenschap voetbal simultaan zijn ingetreden. Hoewel de verkiezingsuitslag een straffe, dreigende vingerwijzing was richting de allochtoon pleegt men toch te veronderstellen dat allochtonen Oranjegezind dienen te zijn. Dit doet me denken aan de Tweede Wereld oorlog toen Amerikaanse Negersoldaten die er werden vernederd en gediscrimineerd, samen met Blanke Amerikaanse soldaten tegen de oprukkende Duitsers ten strijde moesten trekken omdat zij zich dienden te vereenzelvigen met de Amerikaanse identiteit.

Ik snap nog steeds niet waarom er tijdens verkiezingsraces steeds het zogeheten integratievraagstuk werd aangezwengeld .Er zijn genoeg Nederlanders die enkel op grond van hun parate kennis betreffende Nederland en de beheersing van de Nederlandse taal in de Grote Oceaan gedumpt zouden kunnen worden. Toen er in de jaren zeventig een wildgroei was van Surinaamse welzijnsstichtingen werd de vermeende achterstand bij Surinamers ook kunstmatig gesublimeerde om daarmee het bestaansrecht van de stichtingen, in welk geval hun eigen baan, veilig te stellen. Dankzij de allochtonen met de hen toegedichte taalachterstand kunnen vele autochtonen opteren voor de functie van taalgoeroe en wijsheidoverbrenger. Per saldo schijnen nieuwkomers veel meer respect en waardering te betonen voor de Nederlandse taal en cultuur dan de Nederlanders zelf die hun vermeende taalbeheerstheid ophangen aan het feit dat zij in hun straat allochtonen hebben wonen en waar tegenover zij zich een taalvirtuoos wanen. Het blijft hen volstrekt onopgemerkt dat het Nederlands als taalgebied sterk aan het eroderen is terwijl Suriname nog het enige land in de wereld is alwaar het Nederlands, los van de onderklank waaronder in Nederland ten onrecht accent wordt verstaan, in woord, geschrift en zuiverheid geconsolideerd is gebleven ten opzichte van de oprukkende straattaal in Nederland.

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled