De Taal Der Liefde – Koninginnedag


Utrecht is als vierde grote stad van Nederland tegelijkertijd het zieligste en erbarmelijkste gehucht in de provincie Utrecht. Het opvallendste van Utrecht is dat hoe verder men van Hoog Catharijne, van de statige kantoorgebouwen afdwaalt des te armzaliger de huizen en mensen eruit beginnen te zien. De riante onderkomens boven de winkelcentra kijken uit op het sociale en commerciële leven van de stad. Vanuit de lucht bezien ziet Utrecht er helemaal uit als een overhoop gegooid varkenskot waar een zeug zelfs d’r biggen niet eens meer zou kunnen vinden. De Oude Gracht alwaar ik tijdens mijn Delftse studenten tijd graag neerstreek herbergt thans qua gastvrijheid alles wat met het werkwoord ‘opzouten’ te maken heeft. Het valt niet goed te snappen noch uit te leggen waarom Nederlanders gelijk kippen erbij zijn wanneer het om horecavergunning gaat terwijl zij met hun gastvrijheid als die van een Afrikaanse Mambaslang uitsluitend een vertrouwde ‘familiestam’ als gast wensen. Het woord ‘familie’ heeft bij hen niet dezelfde geladenheid en connotatie als bij Surinamers. Zoals de schrijver wijlen Frans Kellendonk ooit schreef kunnen Hollanders haten noch lief hebben. In NRC van december 2008 stond een wetenschappelijk artikel volgens welke acht op de tien Nederlanders er moeite mee hebben onderling intrinsiek contact te leggen. Zij schuiven graag pens en pens en kont aan kont tegen elkaar aan om het ergens over te hebben maar delen voor de rest in tegenstelling tot de suggestie van de alcohol reclames, niets met elkaar.

Het is 30 april 2009, de roemruchte Koninginnedag en opnieuw kuier ik over de oude Gracht een ieder en alles streng en onderzoekend opnemend. Het complexe en verraderlijke van Utrecht is het zware onderscheid dat er gemaakt moet worden tussen zwervers en niet-zwervers. De zwervers lopen in schoenen van het merk Puma, jas van het merk Diesel terwijl de haardracht veel weg heeft van een aan slijtage onderhevige gemeentelijke straatbezem. De niet-zwervers zijn ongeveer op dezelfde wijze opgetuigd. Allebei de categorieën hebben een gebit waartussen fossiele etensresten van tien vervlogen kerstvieringen nog steeds te determineren zijn. Enkel in hun stankintensiteit zou er misschien enig differentiatieverschil kunnen zijn .

De trage menigte waar ik mij ook tussen geschaard heb moet dit slakke gangetje gedwongen volgen omdat er zoveel aan futiele snuisterijen langs de straatkant uitgestald liggen. Vrolijke jonge lui die denken een slaatje te kunnen slaan uit deze belastingvrije lucratieve handel, vrouwen die erbij staan omdat ze hun dagen anders moeten doorbrengen met het kijken naar soapseries en met het eten bereiden. Ze moeten ieder jaar bevallen, hebben geen eigen carriere behalve die van echtgenote en van moeder. Als iemand uit de menigte zich als koper ontpopt ontstaat er gelijk verkeersoponthoud. De reinigingdienst is op deze manier behoorlijk ontlast van haar onaangename zwarigheid, hoewel er uitsluitend mensenwerk aan te pas komt als er lui worden ingezet die een taakstraf opgelegd hebben gekregen.

Degenen die zich oranje geschminkt hebben belichamen alles wat met smakeloosheid en wanstaltigheid te maken heeft en tegen het volmaakte absurde aangrenst. De litanie van deze dwaze modestroom zit diep in hun traditie en maatschappelijke gewoonte , vergelijkbaar met de knoestige wortels van bomen . Ze zouden anders compleet doordraaien als ze dit niet zouden hebben. Het stratenpatroon van de stad weerspiegelt de lamlendige, schaapachtige maatschappelijke structuur van deze bijzondere dag die trouw wordt gekoesterd.

Aan deze euforie komt er echter abrupt een einde als er kond wordt gedaan van een mislukte aanslag te Apeldoorn op het majesteitelijke gilde dat in de ogen van de dader met gemeenschapsgeld aan het pronken en prijken zou zijn terwijl hijzelf uit zijn functie, die hij trouw uitoefende, werd ontheven en misschien aangewezen dreigde te worden op de vernederende bijstand van de gemeentelijke sociale dienst.

Rabin Gangadin

 

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled