Column: Hoe ontdek je Hindoestaans talent ?


In tegenstelling tot de Hindoestanen uit India die als volk zeer vindingrijk zijn op het gebied van de artistieke prestatie, zijn die afkomstig uit Suriname alles behalve vooruitstrevend, en in het bijzonder getalenteerd. Hooggetalenteerden staan binnen de Hindoestaanse gemeenschap ietwat aan de zijde van de weg die de maatschappij rondom hen volgt. Zij volgen de stroom niet of roeien zelfs tegen de stroom in. Ze dreigen meegesleurd te worden door de grote modderstroom van de middelmatigen, die pretenderen de hoogste waarden, de waardevolste inzichten en de stevigste kennis te vertegenwoordigen. Zij laten zich eerder kennen als epigonen dan als bedenkers en uitvinders. Als een individu in die gemeenschap erin slaagt met diens artistieke prestatie de grauwe middelmaat te overstijgen, wordt het door straffe krachten gemaand zich aan te sluiten bij de middelmatigheid van de meerderheid. Binnen de Hindoestaanse gemeenschap is er eerder sprake van een dominant beeld dan van een individu tegenover wie middelmatig getalenteerden zich bedreigd moeten gaan voelen en daardoor een beroep doen op de meerderheid om het gevreesde individu te onderdrukken en hem/haar het zwijgen op te leggen. In het Hindoestaanse beleid zien we regelmatig hoe er tengevolge van schadelijk en schandelijk favoritisme geheel onbekwamen in posities worden benoemd. Men wil gewoon niet inzien dat het gemis aan werkelijk talent dikwijls gepaard gaat met kortzichtig geldbejag, eigenzinnig en koppig vasthouden en najagen van macht.

Je kan het de Hindoestaanse gemeenschap niet ten kwade duiden als zij niet beseft welk kapitaal zij vergooit wanneer zij hooggetalenteerden de zeggenschap ontneemt, als zij hen in pakken dwingt die voor hen veel te klein zijn, als zij hun snelheid tot traagheid verlaagt, als zij hen afwendt van de objectieven die hen liggen en interesseren, om ze vervolgens in de matrijs van de doorsnee te pletten. De beter getalenteerden worden pas volledig benut wanneer ze nodig zijn voor de eigen dienst of als die toevallig ergens hard voor nodig zijn. Maar welbegrepen, steeds in ondergeschikte positie. Het merkwaardige daarbij is dat beter getalenteerden gewoonlijk niet heel veel ambitie hebben. Zij zijn niet zo geïnteresseerd in het vergaren van geld en macht. Zij willen gewoon meer en beter weten, meer inzicht in de dingen. Dat interesseert ze. Daar gaat hun volle aandacht naar toe. Het gevolg is dat zij in tegenstelling tot hun mindere collega’s moeilijk hun vondsten weten te verzilveren, minder pretentieus zijn, minder geldingsdrang manifesteren en daardoor ook minder bekendheid verwerven. Het zijn vaak bescheiden, rustige geesten, die door een gebrek aan opportunisme verhinderd worden hun volle kunnen te ontplooien.

Aan de top van de intelligentieschaal zijn ze ook eenzamer, en hoe hoger ze staan, des te eenzamer ze worden. Zij hebben het moeilijk om te communiceren met collega’s, omdat ze enerzijds moeilijk begrepen worden, anderzijds zelf moeilijk de gemiddeld getalenteerden begrijpen. Zelfs al geven zij zich de moeite om zo helder en duidelijk alles te verantwoorden en uit te leggen, toch preken ze dikwijls aan doven, en hebben ze het gevoel hun parelen voor de zwijnen te werpen. Sommigen vervolgen dan maar hun eenzame weg. Zij sluiten zich op in hun eigen wereld, waarin zij noodgedwongen beperkt en vernederd verder vegeteren.

Sommigen lijden daaronder, anderen blijven tevreden met hun eigen verworvenheden, en leven verder in het bewustzijn te midden van een krankzinnige wereld te vertoeven, waar het volkomen nutteloos is er iets aan te willen doen. Aan de schandelijke usurpatie van macht binnen de Hindoestaanse gemeenschap waaraan de middelmatigen zich schuldig maken zou gauw een einde moeten komen. De getalenteerde houdt van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Hij wenst vrijheid van handelen, omdat hij weet hoe hij gewoonlijk gehinderd wordt door de interferentie van minder getalenteerden. Hij wenst zelf verstand te investeren in de dingen die hij doet. Uitvoeren zonder te weten waarom het zo moet is niet aan hem besteed. Dat soort werk staat hem tegen en verveelt hem. Hij houdt van taken waarin hij initiatief en vernuft kan tonen. Eenmaal dat hij een taak onder de knie heeft, kijkt hij uit naar nieuwe uitdagingen. De middelmatige integendeel houdt van taken waarbij hij zo weinig mogelijk zelf verantwoordelijkheid moet nemen, waarbij hij alleen vaststaande regels moet toepassen, en die hem goed bekend zijn. Hij wordt overspannen in situaties waarin zijn bevoegdheid niet precies afgebakend is, waarin hij gezond verstand moet gebruiken en waar beroep gedaan wordt op zijn eigen oordeel. Hooggetalenteerden zijn in staat nauwkeuriger te onderscheiden, vlugger te identificeren, en juister te oordelen. Zij bekijken, als men wil, de situatie door een vergrootglas. Allerlei details merken zij op, en zij weten die te waarderen en te doen gelden. Vandaar dat hun oordeel over een situatie in een belangrijk aantal gevallen totaal zal verschillen van het oordeel over dezelfde situatie door een gemiddeld getalenteerde. Daarom zal de vorming van beslissingen onder invloed van die nauwkeurige perceptie verschillend zijn en sneller verlopen. De wereld der getalenteerden is aanzienlijk rijker en genuanceerder.

Daarom zijn hooggetalenteerden moeilijker te begrijpen dan middelmatig getalenteerden die handelen volgens de welbekende normen en lopende opvattingen. Hooggetalenteerden zitten dikwijls bekneld tussen hun eigen bewustzijn de situatie beter te kennen en ze correct te kunnen inschatten en de lopende meningen die hun ongelijk geven. Dat was in de antieke tijd het geval met Pasteur, Galilei, Freud, Galois, von Witgenstein, Edison, etc. Elk in zijn domein WIST dat hij juist oordeelde, en dat de anderen het verkeerd voor hadden. Maar zij botsten allen op de middelmatige intelligentie van hun tijdgenoten en zelfs hun collega’s. Nog niet zo heel lang geleden mocht men niet, als men niet wilde aangezien worden voor een dwaze fantast, de mening opperen, dat de mens wel eens op de maan zou kunnen wandelen. Dat was al voldoende om opzij gezet te worden voor een benoeming.

Zeer opmerkelijk is dat vooral de media ( = Hindoestaans en Nederlands ) de verbreiders zijn van de oppervlakkige indrukken, de algemeen verspreide meningen, hoe vals die ook mogen zijn. Zij zondigen vooral door het feit dat de informatie die zij geven slechts partieel is en onvolledig, en daardoor een vertrokken beeld schetst van de werkelijkheid. Zelden dringen zij door tot de echte materie , tot de echte substantiële aanwezigheid van waar talent. Om zgn. objectief te zijn geven zij gewoonlijk de opposiete stellingen van twee meningen, en verzwijgen de ware toedracht en de waarde van de argumenten die worden aangevoerd. Dat is het troebele medium waarin hooggetalenteeerden moeten rondzwemmen. Komen zij met afwijkende argumenten en inzichten, dan worden ze gewoon weggevaagd. Volgens de meerderheid zijn die niet ter zake en hebben die geen betekenis.

Rabin Gangadin

Reacties
 1. Reply
  Buddha
  mei 1, 2008 om 11:11 am

  Wat een mooi artikel. Hier was ik naar opzoek. Ik erger me dagelijks aan het niveau van mijn collega’s en vind in dit artikel een bevestiging en goede omschrijving van het probleem.

  Ik heb ook besloten om weg te gaan, maar moet nog wel een goede keuze maken om mijn kwaliteiten ten volle te benutten.

 2. Reply
  Naam
  mei 3, 2008 om 8:58 am

  Geachte heer Gangadin,
  hou op met klagen, toon lef en wees in uw dagelijks leven een voorbeeld van hoe het dan wel moet. Het is zo makkelijk om lijstjes te maken van wat ‘de mensen’ allemaal verkeerd doen. Moeilijker is om zelf tegen de stroom in te gaan en te laten zien hoe het dan wel moet. Hindoes zijn nou eenmaal meer groepsmensen dan Hollanders en de mening van de gemeenschap over hun doen en laten vinden zij belangrijk. Respecteer dat en werk vanuit hoe de Hindoes zijn naar een betere plek in deze samenleving.
  De oplossing voor alle ‘fouten’ die u ziet bij de hindoes is het lef om alleen ergens voor te gaan staan en de heat gewoon te nemen. Dat zal u alle waardering opleveren en anderen zullen dat voorbeeld dan durven volgen.
  Naar een ander wijzen kan iedereen. Dat is geen kunst en lost ook niets op.
  Negatief motiveren is uit. Kom met een beeld voor de toekomst, niet met een klaagzang over het heden. Laat mensen de weg zien, door in uw eigen leven bovenstaande zogenaamde ‘fouten’uit te bannen. In iedere zwakte schuilt een kracht.

 3. Reply
  Rabin Gangadin
  mei 3, 2008 om 11:31 pm

  Kom met een beeld voor de toekomst, niet met een klaagzang over het heden. Laat mensen de weg zien, door in uw eigen leven bovenstaande zogenaamde ‘fouten’uit te bannen. In iedere zwakte schuilt een kracht.

  hier volgt het ultieme voorbeeld:

  De Hindoes die met de intelligentie en ontwikkeling van een Gans/Doks een hoge publieke post bezet houden en hun eigen onwetendheid als inzet gebruiken over een brede massa te mogen oordelen, kunnen de weg beter vrij maken voor de individuen die het beter kunnen. Onder de Hindoes schijnt het de gewoonste zaak van de wereld te zijn dat men zich op een louche manier opwerkt tot een achtenswaardige onbeduidendheid , welke ten koste gaat van individuen die de informele wegen niet bewandelen maar voor het rechte pad kiezen.
  Het is niet te verklaren hoe deze mentaliteit een gemeengoed kan zijn binnen de groepsgebonden hindoe-goegemeente.

 4. Reply
  Naam
  mei 6, 2008 om 1:15 pm

  Uw zogenaamde ‘voorbeeld’ slaat de plank volledig mis. Het lijkt wel alsof ik tegen een muur praat. Heeft u uw laatste post zelf nog eens kritisch nagelezen? Het gaat weer alleen maar over ANDEREN en wat die allemaal fout doen. U hangt hier een beetje de onbegrepen profeet uit. Klagen over en wijzen naar anderen kan iedereen. Daar is geen kunst aan. Daar vullen de meeste mensen een groot deel van hun dag mee.

  Wat schieten wij ermee op om met een gans of doks vergeleken te worden? Of als criminelen te worden afgeschilderd? Trouwens, enige fundering in feiten misstaat ook in een column niet. Uw woordkeus en insteek getuigt van veel te weinig respect en liefde voor de mensen om u heen. U klinkt als de onbegrepen professor met het ultieme antwoord in zijn hoofd; hij weet alleen niet hoe te communiceren met anderen. Van dat soort professoren lopen er veels te veel rond en de wereld is er nog nooit wat mee opgeschoten. De ware intelligentie ligt in dit geval in het over kunnen brengen van uw boodschap zodat die wordt aangenomen. Tot nu toe heeft u nog NIETS gezegd waar ik iets mee kan.

  Mijn punt is: klaag niet over anderen, maar wees zelf een voorbeeld van hoe het wel moet. Niet in woorden, maar in daden. En klaag niet over hoe moeilijk het allemaal is. Dat wisten we namelijk al. Ik hoop dat uw reputatie uw daden vooruit zal gaan en dat ik ooit zal horen van ene heer Gangadin aan wie ik een voorbeeld kan nemen.

 5. Reply
  Rabin Gangadin
  mei 7, 2008 om 6:12 am

  De pot verwijt de ketel. U reduceert mijn column/essay tot een gemopper in het luchtruim, zonder uw waardeoordelen met trefzekere voorbeelden uit en verwijzingen naar tekstpassages, te adstrueren.
  Uw verwijt dat ik Hindoes unfair en denigrerend zou bejegenen, klinkt erg achterhaald.
  U heeft toch zelf ook enige kitische kijk op de Hindoestaanse gemeenschap ? Of vindt u alles daarbinnen
  rozepaden en maneschijn !
  Ik adviseer u mijn tekst nog eens onbevangen en kritisch door te lezen.

 6. Reply
  Naam
  mei 7, 2008 om 11:24 pm

  In de eerste plaats is een ” kritische kijk hebben” niet hetzelfde als unfair en denigererend zijn. Het woordje ‘ook’ dat u in dit verband gebruikt is niet op zijn plaats in die zin. Uw stuk schittert in algemeenheden, absolutisme en aannames. Ik kan wel de hele tekst gaan ontleden, maar dat lijkt me teveel van het goede. U stelt zaken die niet te bewijzen zijn als absolute feiten voor. Wat u vergeet in uw stuk is om te vermelden dat het uw mening is, uw angst en uw zorg waar u over schrijft en niet iets dat in het algemeen als waar kan worden aangenomen.
  In uw eerste alinea bijvoorbeeld: [i]” In tegenstelling tot de Hindoestanen uit India die als volk zeer vindingrijk zijn op het gebied van de artistieke prestatie, zijn die afkomstig uit Suriname alles behalve vooruitstrevend, en in het bijzonder getalenteerd.” [/i] Zijn er in India geen mensen die hun leven te grabbel gooien? En is er geen enkel talentvol persoon in Suriname? Volgens deze zin niet in ieder geval.
  Dan deze zin: [i]” In het Hindoestaanse beleid zien we regelmatig hoe er tengevolge van schadelijk en schandelijk favoritisme geheel onbekwamen in posities worden benoemd. Men wil gewoon niet inzien dat het gemis aan werkelijk talent dikwijls gepaard gaat met kortzichtig geldbejag, eigenzinnig en koppig vasthouden en najagen van macht.” [/i] Over welk hindoestaanse beleid heeft u het hier? Wie benoemt wie en waar dan? Gaat dit over Nederland, Suriname, de wereld? Hebben wij een Hindoestaanse schaduwregering? Ik heb werkelijk geen flauw idee.
  Dan zijn er ook nog uitspraken waarvan ik gewoon niet weet wat ik ermee moet: [i]”Je kan het de Hindoestaanse gemeenschap niet ten kwade duiden als zij niet beseft welk kapitaal zij vergooit wanneer zij hooggetalenteerden de zeggenschap ontneemt.” [/i] Iemand van wie de zeggenschap ontnomen kan worden lijkt mij in de eerste plaats niet zo getalenteerd. Ten tweede: iedereen weet dat het allemaal moeilijk is, maar hoe overwin je dan? Dat lees ik liever dan zo”n slachtofferopstelling. U schrijft dit stuk toch om de hindoestaan te [u]helpen[/u]?
  Volgende zin: [i]”Zelfs al geven zij (getalenteerden) zich de moeite om zo helder en duidelijk alles te verantwoorden en uit te leggen, toch preken ze dikwijls aan doven, en hebben ze het gevoel hun parelen voor de zwijnen te werpen. Sommigen vervolgen dan maar hun eenzame weg. Zij sluiten zich op in hun eigen wereld, waarin zij noodgedwongen beperkt en vernederd verder vegeteren.” [/i] Oh ellende, wat een zielige hoog getalenteerde figuur. Hindoestanen hebben behoefte aan helden en niet aan huilebalken.
  Volgende zin: ‘[i]’De getalenteerde houdt van zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Hij wenst vrijheid van handelen, omdat hij weet hoe hij gewoonlijk gehinderd wordt door de interferentie van minder getalenteerden.” [/i]
  Nee dus. De getalenteerde IS vrij in zijn handelen en WORDT niet gehinderd door de interferentie van anderen. De getalenteerde weet daar juist heel goed mee om te gaan. Hij kan tegen een afwijzing en voelt geen druk van gemeenschap. Hij zet zich niet af tegen anderen, maar weet hen juist te inspireren en aan zich te binden. Althans, dat is mijn mening
  U heeft het erg vaak over getalenteerden en minder getalenteerden, de top van de intelligentieschaal en wat daar allemaal onder zit. Dat soort begrippen en onderverdelingen van mensen zijn voor de hindoestaan van geen enkel belang. Voor een echte hindoe is ieder leven gelijkwaardig, heilig en vol potentie. De kunst is alleen om die potentie eruit te halen. Bij jezelf, maar zeker ook voor anderen. Nogmaals: laat mij zien mij hoe je dat doet, in plaats van te blijven zwelgen in zelfmedelijden.
  Volgende stuk: [i]”Hooggetalenteerden zitten dikwijls bekneld tussen hun eigen bewustzijn de situatie beter te kennen en ze correct te kunnen inschatten en de lopende meningen die hun ongelijk geven. Dat was in de antieke tijd het geval met Pasteur, Galilei, Freud, Galois, von Witgenstein, Edison, etc. Elk in zijn domein WIST dat hij juist oordeelde, en dat de anderen het verkeerd voor hadden. Maar zij botsten allen op de middelmatige intelligentie van hun tijdgenoten en zelfs hun collega’s.” [/i]
  Freud is voor perverseling uitgemaakt, Galilei is zwaar vervolgd, Pasteur voor gek verklaard. Maar ondanks deze tegenstand zijn zij wel doorgegaan op het punt waar u in uw stuk bent blijven hangen.
  Nog een en dan hou ik op: [i]'”Dat is het troebele medium waarin hooggetalenteeerden moeten rondzwemmen. Komen zij met afwijkende argumenten en inzichten, dan worden ze gewoon weggevaagd. Volgens de meerderheid zijn die niet ter zake en hebben die geen betekenis.” [/i]
  Deze vaststelling is niet meer dan een machteloze zucht. Wat schieten wij daar nou mee op? Het zou zomaar kunnen zijn dat alles wat u in uw stuk beweert voor 100% waar is. Het is echter de stap die na dit alles komt die moeilijker en veel belangrijker is.

 7. Reply
  Rabin Gangadin
  mei 9, 2008 om 5:50 pm

  Quote:

  U heeft het erg vaak over getalenteerden en minder getalenteerden, de top van de intelligentieschaal en wat daar allemaal onder zit. Dat soort begrippen en onderverdelingen van mensen zijn voor de hindoestaan van geen enkel belang. Voor een echte hindoe is ieder leven gelijkwaardig, heilig en vol potentie. De kunst is alleen om die potentie eruit te halen. Bij jezelf, maar zeker ook voor anderen. Nogmaals: laat mij zien mij hoe je dat doet, in plaats van te blijven zwelgen in zelfmedelijden.

  Unquote:

  En hier draait en wervelt alles om. Moet de Surinaams-hindostaanse gemeenschap als een volwaardig, voldragen en
  in cognitief opzicht volmaakte dorpsgemeenschap worden beschouwd ?
  Het antwoord is niet alleen neen maar ook no. En in No zit meer nein dan nee.

  In tegenstelling tot de Hindoese gemeenschap in India is die uit Suriname overgemarginaliseerd, hetgeen inhoudt en betekent dat de superficiele sociale effecten en stromingen binnen deze gemeenschap zonder slag of stoot kunnen geabstraheerd.

  U vraagt om voorbeelden:

  Hindoes in Suriname
  ————————

  De politieke partij VHP in Suriname moest het hebben van goedgelukte Hindoetjes uit een selectief milieu en had geen OOG voor de Hindoestanen , die ondanks hun talent en de door de VHP fel begeerde academische brevetten, de toets van de kritiek niet konden/mochten doorstaan omdat zij tot een inferieure klasse zouden behoren. De praktijk wees genadeloos uit dat de geselecteerde VHP-gezandten het slecht deden en dat de Hindoese burgerbevolking op zoek was naar nieuw elan en bloed, hetwelk buiten de VHP beslotenheid weldegelijk rondzwierf. Is dit een illustratief en treffend voorbeeld ? indien niet, dan maar een tweede:

  De OHM in Nederland. De hele personele bezetting is een corrumperend gezelschap, bestaande uit Hindoes’ die in een soort Siamese verhouding tot elkaar zijn veroordeeld. Behoor je niet tot de clan, kom je er ook niet in. Men gaat veel liever een convenant aan met onbekende blanke Hollanders dan met een onbekend Hindostaans rijkelijk getalenteerd INDIVIDU.

  Als deze uitleg bij u nog steeds vraagtekens doet ” opforceren ” , is het hoog tijd deze discussie te staken omdat wij allbei elkaar er geen dienst mee bewijzen.

 8. Reply
  Naam
  mei 9, 2008 om 10:24 pm

  Het zijn op zich geen ‘vraagtekens’ die bij mij opkomen als ik lees wat u schrijft. Maar ik lees vooral wat ik al wist. Waar de hindoestaanse gemeenschap nu vooral mee gediend is zijn [u]antwoorden [/u]op de problemen die u schetst.
  Dus hoe doorbreken wij dat kastenstelsel nou echt in onze psyche en waarom is dat beter? Hoe overwinnen wij de vriendjespolitiek, de statusjacht en het grenzeloze disrespect voor vrouwen? Hoe komen wij verder dan het waarderen van mensen aan de hand van materie, in plaats van aan geestelijke inhoud? Hoe kunnen wij leren om uit de wurggreep van de gemeenschap en haar oordeel te komen?
  Dit zijn zo maar een paar vragen waar ik nu geen direct antwoord op heb. Ik kan er nog veel meer opnoemen, meer dan u in uw artikel. Maar ik zou zeggen , neem er een en bedenk er een oplossing voor. Het volstaat niet om een probleem slechts aan te wijzen en het daar dan bij te laten. Ik vraag u om , samen met mij, werkelijk na te denken over een uitweg. U heeft er absoluut de hersens voor. Maar dit is geen zaak van intelligentie. Het is nu tijd om uw hoofd te gebruiken om uw hart te laten spreken.

 9. Reply
  Rabin Gangadin
  mei 18, 2008 om 2:28 pm

  Quote:
  Maar ik lees vooral wat ik al wist.
  Unquote:

  Op zich een zeer algemeen bekend verschijnsel dat een enkele keer een leerling in de klas inmiddels alles weet wat de leerkracht aan de overgrote meerderheid aan het uitleggen is. Dit neemt niet weg dat de leerkracht zich zou moeten gaan richten naar die ene flinklert die toevallig alles al weet en vooruit blikt, in welk geval de leerstof zou moeten aansluiten aan diens voorkennis en niet aan die van de overgrote meerderheid.

  Quote:
  Dus hoe doorbreken wij dat kastenstelsel nou echt in onze psyche en waarom is dat beter?

  Unqoute:

  De Surinaamse Hindoestaan kent geen kastenstelsel stylo maar behoort zelf tot een outcast óf anders tot een gesublimeerde , gedeclasseerde brahmaan.

  Quote:
  Hoe overwinnen wij de vriendjespolitiek, de statusjacht en het grenzeloze disrespect voor vrouwen?

  Unquote:

  Dit klinkt overdreven moralistisch en utopisch. Zelfs een land als Nederland hangt met haar beschavingsniveau aan:

  * Corruptie
  * Nepotisme
  * Mafiose
  * Negatiie
  * polarisatie
  * rassen-en klassenjustitie ( kastenstelsel ?)

  Het verschil zit ‘m alleen in het feit dat in Nederland alles verpakt is in cellofaan en voorzien is van een keurig lintje.
  Dit is ook de reden waarom criticasters als W.F. Hermans, Jeroen Brouwers, Gerrit Komrij etc. Nederlanders steeds op de hak hebben genomen, ondanks het feit dat de situaties die zij hekelden genoegzaam bekend waren bij een aantal in de samenleving !!

  Quote:
  Hoe komen wij verder dan het waarderen van mensen aan de hand van materie, in plaats van aan geestelijke inhoud? Hoe kunnen wij leren om uit de wurggreep van de gemeenschap en haar oordeel te komen?

  Unqoute:

  Het feit dat ik situaties beschrijf en een corrumperende mentaliteit aan de kaak stel, mag op zich enerzijds met zich meebrengen dat ik dan ook een passende oplossing zou moeten aandragen. Waarom zou mijn oplossing dan de beste moeten zijn waar een ieder in zich zou moeten kunnen vinden? Neem een equivalent voorbeeld: Een arts die middels zijn trefzekere en niet mis te verstane diagnose kanker vaststelt bij een patient, hoeft zelf niet over de gedrevenheid te beschikken deze patient te genezen. Het is zeer wel mogelijk dat een andere arts met dankbare gebruikmaking van deze diagnose een veel efficientere genezingsmethode toepast waar de patient meer baat bij zou kunnen hebben.

 10. Reply
  rajkumar501
  mei 21, 2008 om 6:06 pm

  rabin als ik al je reacties zo leest, kom ik tot de conclusie dat je maar een enge doemdenker bent. zelden iets positiefs.

 11. Reply
  Rabin Gangadin
  mei 22, 2008 om 1:02 pm

  Het probleem bij jou is volgens mij, althans wat jouw tekstanalytisch vermogen betreft, is dat jij kijkt en (ver)oordeelt
  uit de dof-glazige blik van een gebrande doks (DDD).

 12. Reply
  rajkumar501
  mei 23, 2008 om 1:19 am

  rabin: ik heb 1 zinnig antwoord voor je: bla.

 13. Reply
  rajkumar501
  mei 23, 2008 om 1:21 am

  je barst van de kritiek op je surinaamse hindustaan.. maar waarom probeer jij niet op z’n minst op 1 van de gebieden waarop je o zoveel kritiek hebt, een doorbraak te zorgen?

 14. Reply
  Devavratha
  mei 23, 2008 om 6:52 pm

  Quote:
  rabin: ik heb 1 zinnig antwoord voor je: bla.

  Unquote:

  Hoe verwacht jij dat een man met idioom en vocabulaire moet communiceren met één die zich in graffiti uitdrukt ?

  Quote:

  je barst van de kritiek op je surinaamse hindustaan.. maar waarom probeer jij niet op z’n minst op 1 van de gebieden waarop je o zoveel kritiek hebt, een doorbraak te zorgen?

 15. Reply
  rajkumar501
  mei 23, 2008 om 10:14 pm

  ik denk dat dat ook het waardevolste is wat rabin in huis heeft: zichzelf uitdrukken in idioom en vocabulaire. meer dan dat heeft hij niet, vandaar zoveel verbaal kritiek. ik begin die arme drommel nu een beetje te snappen. dankjewel.

 16. Reply
  Rabin Gangadin
  mei 24, 2008 om 10:01 am

  Beste Bhai Bhodjan Mahradj,

  Quote:

  Je barst van de kritiek op je surinaamse hindustaan.. maar waarom probeer jij niet op z’n minst op 1 van de gebieden waarop je o zoveel kritiek hebt, een doorbraak te zorgen?

  Unquote:

  De Surinaams-Hindoestaanse gemeenschap is klein en daardoor overzichtelijk en transparant.
  Voor de verklaring hiervan heb je niet eens een socioloog/sociale geograaf/culturele antropoloog nodig.
  De Surinaamse Hindoestaan heeft niet de mentaliteit van de Indier om cooperatief te zijn jegens elkaar en met vereende krachten iets te realiseren. Men ziet elkaar juist als concurrent /broodrover /tegenpool voor wie het oppassen geblazen is . Dit doet men zelfs in situaties waarbij men elkaar niet eens kent maar slechts van elkaar gehoord heeft !!!!!!!!!!
  Neem als illustratief voorbeeld de verworvenheden van Surinaamse-Hindoestanen op het gebied van de landbouw,
  w.o. de rijstsector , politiek , luchtvaart , etc. etc.
  De beslotenheid c.q. familie gerelateerdheid is met geen enkel doeltreffend middel te bestrijden, in welk geval er geen doorbraak mogelijk is !!!!!
  Men blijft er net zo lang talmen en plunderen tot de zaak overgenomen kan worden door een
  “vertrouwde ” ( lees: geest-en kwaliteitsverwant ) uit hun eigen midden.
  Surinaamse Hindoestanen lijden ten opzichte van elkaar aan een morbide geldingsdrang, ofwel plat-en huiselijk
  uitgedrukt: ‘ik ben goe-wweldiger dan jij …… ” .
  Een paar jaar terug zei de befaamde Surinaams-Hindoestaanse musicoloog Suky Akal het volgende over Hindoestanen tegen mij: “Als een Hindoestaand steelt, steelt hij gelijk voor tweehonderd generaties. Als een Neger steelt, doet hij dat enkel om een vrouw te imponeren …. ‘.

  Een ontwikkelde Hindoestaan uit de anthieke tijd die zo over Surinaamse Hindoestanen oordeelt, geeft mij de heroische kracht mijn cynisme op te voeren.

  Ik nodig je daarom uit hier uiteen te zetten hoe deze goegemeente volgens jou wel in elkaar zit. Leer mij wat. a.u.b.

  Als jij een veel genuanceerdere kijk op deze gemeenschap hebt, s.v.p. laat wat los . Ik zal mij onbevangen en ontvankelijk opstellen voor een leerproces.

 17. Reply
  Naam
  mei 27, 2008 om 6:29 pm

  Ongelooflijk, heb ik hem net in zes posts klemgeluld, gaat ie gewoon over op anderen en daar precies het zelfde doen.
  Zucht , klaag steun…
  Ik denk zo langzamerhand dat dit stuk meer over de schrijver zelf gaat dan over welke andere hindoestaan dan ook. Hoe bedoel je doorzichtig…

 18. Reply
  Goede wijsheid behoeft geen go
  mei 28, 2008 om 11:00 am

  naam:
  je schrijft:

  Ongelooflijk, heb ik hem net in zes posts klemgeluld, gaat ie gewoon over op anderen en daar precies het zelfde doen.
  Zucht , klaag steun..

  reactie:

  Wat zwets jij uit je whiplesh-nek man. Vind je dat echt of heb je last van een nare natte droom.
  Er wordt nog steeds om commentaar van jouw kant en uit die van Rajkumar 501 gewacht.
  Pas hierna zou jij een balans mogen/kunnen opmaken.

 19. Reply
  naam
  mei 28, 2008 om 5:59 pm

  ik heb al genoeg commentaar gegeven volgens mij. Check even hieronder op :
  mei 03, mei 07, mei 09 en mei 18.

  Ok, het waren niet zes posts maar vier, sorry. In mijn voorstelling leek het allemaal veel langer te duren.

 20. Reply
  Naam
  mei 28, 2008 om 9:03 pm

  Het is trouwens whiplash

 21. Reply
  raj501
  mei 29, 2008 om 3:55 am

  Aye Rabin, ik zie dat je maar al te graag wakker van ligt man 😛 😛
  Kijk es, dit wat je bezig bent te verkondigen, de gemiddelde Surinaamse Hindustaan weet het wel, het is niks nieuws. Het zijn gewoon oude koeien die je constant uit de sloot probeert te halen. We weten dat de gemiddelde Surinaamse hindustaan zo zoetjes aan niet graag een eenheid wilt vormen en mekaar liever kapot ziet gaan dan groeien. daarom probeert men angstvallig de macht in hun vertrouwde kring te houden. maar dat doen de bakras in NL toch ook? de vele familiebedrijven die NL telt, denk je dat ze graag andere bakras willen laten meeprofiteren door hun macht te delen? oke ja misschien dmv aandelen, maar dan is het ook goed zakelijk geregeld ofzo. anywayz, veel weet ik niet ervan, maar ik denk dat het wel zo is bij hun. Trouwens, het zou me wat moois zijn, ik bouw een bedrijf op met mijn bloed, zweet en tranen, en na een paar jaar kom een andere vreemde hindustaan die zegt dat hij wilt meegenieten van mijn bedrijf. Ik vind dat wel nogal maffiosoachtig overkomen. Bij mij is het: men moet maar zelf werken en proberen zichzelf op te bouwen. Als er iemand is die ik zie dat hij zich wilt opwerken, ok, ik ga dan mijn medewerking verlenen, zolang hij niet mijn toekomstige concurrent wordt. Zo dom ben ik niet. Heb jij zelf ooit geprobeerd om iets van de grond te krijgen samen met andere hindustanen? Heb jij ze ooit benaderd en voorstellen gedaan? En dan praat ik even niet over sociale projecten, maar over een of ander winstgevend project? Wat zijn jouw ervaringen daaromtrent? En wat betreft die oude man Sukki Akkal, alle respect voor die man zijn mening, hij mag gelijk hebben, maar ik zie het eerder als een compliment naar de Hindustanen toe: De Hindustaan denkt aan zijn toekomst, de Neger niet. Ik zie het niet als een vingerwijzing naar de Hindustaan dat ze ook stelen, want dieven heb je overal, bij alle rassen en culturen.
  Jij bent de mening toegedaan dat de Indier wel de mentaliteit heeft om met andere op hem lijkende figuren samen te werken, itt de Surinaamse Hindustaan? Is dat zo volgens jou?

 22. Reply
  John Riland
  juni 30, 2008 om 12:45 pm

  Beste Rabin,

  Wees maar blij dat je een Surinaamse Hindoesstaan bent en niet meer in India leeft. Daar het kastestelsel in India, zou je nooit bereikt hebben wat je nu bereikt hebt. Misschien ken je het verhaal van Anil Ramdas die ondanks zijn status hier in Nederland op bezoek in India in de achterkamertjes met het personeel mee moest eten omdat hij tot een lagere kaste behoort, zoals alle Hindoesstaanse Surinamers touwens. Ik zou zeggen vergeet India en concentreer je op je huidige leven, dat brengt veel meer op. En maak nooit de fout pm naar India te emigreren. Geniet van het goed leven.

 23. Reply
  Isque1
  juli 1, 2008 om 10:45 pm

  IK ben het niet mee eens met die vooroordelen over surinaams hindustanen…we zij dit..we zijn dat..ken je ons persoonelijk allemaal soms?…aan dit soort dwaze vooroordelen kan ik my echt soms ergeren..

  Bben je er zelf een of heb je zo iets erg mee gemaakt dat je iets tegen ons hebt? Doe gewoon je eigen ding en zeik niet over fouten die de hindustaande gemeenschap maak, draag zelf je steentje bij om dan die gemeenschap nog beter te maken…

  Ik ben niet het mee eens met die stelling..de weg vrij maken voor mensen die het beter kunnen…je leert iets pas..dan kun je het wel goed..zonder leren gaat dat niet..de ene kost dat meer tijd dan de andere persoon..zelf mensen met een lage ontwikkeling kunnen hun ontwikkeling verbeteren en beter er voorop uit gaan in het leven.

 24. Reply
  Isque1
  juli 1, 2008 om 10:50 pm

  Ps…Jij hebt een vooroordeel..niet alle mensen die hindu zijn en uit Suriname komen zijn van een lage kaste..en die idiote kastensysteem moeten ze echt geen rekening houden in het dagelijske life in India..zo slecht is het niet om in India te leven.

 25. Reply
  Rabin Gangadin
  juli 2, 2008 om 11:10 am

  Beste lui,

  Als man uit de Carribean voel ik meer verwantschap met de Caraibische cultuur en mentaliteit dan met de Indiase. Wat India betreft loop ik alleen warm voor hun muziek en vrouwen terwijl het overige mij beroofd kan worden.
  De Surinaamse- Hindoestaan veracht ik absoluut niet, in tegendeel !!, Het is dat dat de “wegbereiders “onder hen zich in hun functioneren gedragen als een bedreigd diersoort, steeds angstig en paranoide om door een andere geknepen en ingehaald te worden met een opgestoken middelvinger. Ze schromen in hun missie geen geestelijke roofbouw. Het gaat hier niet om initiatieven die zij met eigen zweetvergieten op de rails hebben kunnen krijgen en waar een vreemde snuiter in zou willen participeren. Het gaat hier om bijvoorbeeld publieke functies die ze bekleden. Neem als voorbeeld de politiek, het ambtsapparaat , door de Overheid gesubsidieerde ondersteunende platforms, etc. Ik hoop dat ik dit niet hoef te illustreren en adstrueren door middel van praktische voorbeelden.
  Wat het kastenstelsel betreft hebben in Nederland menige Indiers tegenover mij hetzelfde onbehaaglijke gevoel gehad als Anil Ramdas in een achterkamertje te India. Mijn manier van bejegenen is misschien een “KASTENSYSTEEM “apart.

 26. Reply
  John Riland
  juli 2, 2008 om 1:35 pm

  Ik wil mij aansluiten bij vorige reacties. De surinaamse Hindoestaan zou meer trots moeten zijn op wat ze bereikt heeft. Ik ben zelf geen Hindoestaan. Maar ik vind dat de hindoestaan op dit moment de economische motor van Suriname is.Iedereen zou daar een voorbeeld aan moeten nemen. Succes moet je kopieëren.

 27. Reply
  Jigga
  juli 29, 2008 om 12:48 am

  Goed artikel. Ik herken hier veel dingen in. Je hebt het mooi verwoord.

 28. Reply
  critical Alignment.....
  april 26, 2009 om 6:24 pm

  wat kan die Anil Ramdas toch liegen. Anders heeft de verkoop van zijn boeken geen kans van Slagen.
  Dus ja… deze manier van schrijven komt hem nu wel even uit.
  Geen Wonder dat hij India moest verlaten….. Ga daar maar achteraan, waarom?

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled