Richard Moti: Gemeenteraadslid voor de PVDA


Indian Feelings interviewde de 23-jarige Richard Moti, gemeenteraadslid sinds 25 april 2002 in de gemeenteraad van Rotterdam voor de PVDA. Naar aanleiding van dat interview schreven wij dit verslag voor u. Richard studeert werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Momenteel zit hij in zijn laatste jaar en werkt aan zijn scriptie. Ook is Richard lid van de fractiewerkgroep Sociaal. Deze werkgroep houdt zich bezig met vraagstukken over integratie, inburgering, armoede, werkgelegenheid, e.d. Daarnaast is hij woordvoerder over de portefeuilles Verkeer & Vervoer en Sportbeleid. Voordat hij raadslid werd, is hij al op vrij vroege leeftijd lid geworden van de Jonge Socialisten (jongerenvereniging van de PVDA). Naast zijn studie heeft hij ook een korte periode gewerkt als fractiemedewerker en als bestuursassistent van Peter van Dijk, de toenmalige wethouder Haven en Economische Zaken.

Bij de Jonge Socialisten was Richard heel erg actief en viel op. Zodoende is hij door anderen voorgedragen voor een positie in de gemeenteraad en op gegeven moment kreeg hij een uitnodiging van de sollicitatiecommissie om op gesprek te komen. Hij heeft er lang over getwijfeld, want toen was hij pas 21, maar heeft het uiteindelijk toch gedaan. Zijn motivatie groeide naar mate hij door alle gesprekken heen kwam en na zijn laatste gesprek kreeg hij te horen dat hij op nummer 9 van de lijst werd geplaatst.

Richard combineert zijn studie en werk als volgt: Zijn functie als gemeenteraadslid is een parttime job. Daar krijgt hij een raadsvergoeding voor, zoals vele andere gemeenteraadsleden en fractiemedewerkers. Het ene lid van de fractie is parttime docent, een ander is parttime politieagent. Richard is dus parttime student. Als gemeenteraadslid ben je best wel flexibel in het indelen van je eigen tijd. Je hebt alleen vaste dagen waarop je de commissievergaderingen moet bijwonen. Voor zijn portefeuilles (Verkeer & Vervoer en Sportbeleid) zijn deze dagen dus dinsdag en donderdag.

In Delft gaat Richard niet vaak uit. Delft vindt hij eigenlijk een technisch mannenwereldje. Bij zijn studie waren er maar 6 vrouwen van de 150 eerstejaarsstudenten. Vrijwel alles draait om de techniek en er is geen bijna geen discussie over maatschappelijke vraagstukken. Richard heeft het altijd leuk gehad, maar hij ging meer uit in Rotterdam en vond ook meer gemeenschappelijke overeenkomsten bij de Jonge Socialisten, waarmee hij dus optrok. Maar hij vindt wel dat het in Delft begint te veranderen aangezien je in deze tijd niet om de politiek heen kan.

Richard is op zijn 17e lid geworden van de Jonge Socialisten. Hij vond het belangrijk om mee te doen met beslissingen die ook hem direct aangaan. Derhalve is hij ook lid geweest van de leerlingenraad op de middelbare school. Het stukje internationale solidariteit bij de Jonge Socialisten sprak hem aan: het waren leuke progressieve mensen. Richard is ook kort lid geweest van de SP, maar kon zich niet vinden met de organisatiestructuur, die niet echt democratisch was. Later is hij lid geworden van de PVDA.

IndianFeelings stelde Richard de volgende vragen:

Jij bent in de gemeenteraad gekomen in de tijd dat Pim Fortuyn zo populair is geworden en een grote verkiezingsoverwinning heeft behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen van Rotterdam. Waarom denk jij dat Pim Fortuyn toen zoveel aanhangers heeft gekregen? Was het de ontevredenheid met het beleid? Heeft de PVDA veel zetels verloren?

Richard: “De PVDA had toen 4 zetels verloren (ze zijn van 15 zetels naar 11 zetels gegaan) en was niet meer de grootste partij in Rotterdam, wat ze voorheen wel altijd was. De PVDA zat dus ook voor het eerst na lange tijd niet meer in het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeenteraad, maar in de oppositie. Er heerste ontevredenheid zowel met het gemeentebeleid als met het landelijke beleid. Pim Fortuyn heeft heel veel media-exposure gekregen, omdat hij ook meedeed als lijsttrekker voor de Tweede-Kamerfractie van de LPF. De lijsttrekker van de PVDA van de gemeente Rotterdam was landelijk niet zo bekend en heeft dus niet zoveel publiciteit gekregen. Daarnaast heeft de PvdA ook de echte problemen van mensen te laat begrepen. We waren te veel gefocust op het oplossen van de problemen in de zorg en het onderwijs. Met zijn ideeën over veiligheid en integratie sprak Pim bepaalde groepen meer aan.”

Je hebt voor de PVDA gekozen, omdat deze partij staat voor de gelijkwaardigheid in de samenleving en zij opkomt voor kwetsbare groepen, zoals allochtonen. Nou hoor je steeds meer geluiden dat de allochtonen jarenlang zo vertroeteld zijn en men niet goed naar de wensen en behoeften van de autochtone bevolking heeft gekeken. Wat vind jij daarvan?

Richard: “Ik vind ‘vertroeteld’ niet zo.´n goed woord. Wel deel ik de mening dat de PvdA te weinig heeft gekeken naar de problemen die autochtonen tegenkomen bij het integratieproces. Integratie moet immers van twee kanten komen. Als je bepaalde plannen wil doorvoeren, moet je er ook voor zorgen dat de autochtone bevolking daar open voor staat.”

Je behandelt ook vraagstukken als integratie en inburgering. Maar je studeert werktuigbouwkunde. Zijn er raakvlakken met je studie en het werk dat je doet in de gemeenteraad?

Richard: “Helemaal niet. Het betreft een technische studie. Alhoewel het wel voordeel heeft bij onderwerpen over milieu. Maar bij Verkeer & Vervoer weer niet. Ik was vrij goed in natuurkunde, wiskunde, economie en geschiedenis op de middelbare school. Ik moest kiezen voor een studie en heb toch voor een technische studie gekozen. Maar er was weinig stof of ruimte voor maatschappelijk interesse/debat. Dit miste ik heel erg. Daarom ben ik destijds bij de Jonge Socialisten heel actief geworden, wat me uiteindelijk heeft geleid tot aan de gemeenteraad.”

Bepaalde gemeentes, zoals Rotterdam, wilden de spreiding van allochtonen in de gemeentes bevorderen om gettovorming tegen te gaan. Jij was hier fel op tegen. Kan je uitleggen waarom?

Richard: “Je moet nooit spreiden op etniciteit. Iemand’s huidskleur of afkomst moet niet gaan bepalen waar iemand mag gaan wonen. Je moet wel bestrijden dat er in bepaalde wijken armoede gaat overheersen, zodat je concentraties van teveel mensen met een laag sociaal-economische positie vermijdt. Maar hoe het naar buiten gebracht wordt, vind ik een verkapte vorm van discriminatie.”

Nu zit je tot 2006 in de gemeenteraad. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Ga je je studie afmaken en ga je iets met je studie doen of ga je de landelijke politiek in?

Richard: “Ik studeer binnenkort af, maar ik zal niet meteen gaan werken. De banenmarkt is ook ingezakt, dus zal ik me richten op mijn gemeenteraadswerkzaamheden. Ik wil echter geen beroepspoliticus worden. Je moet toch een bepaald ontwikkelingsniveau hebben om beroepspoliticus te zijn. Ik heb bij mensen gezien, dat ze snel opgebrand zijn geraakt. Maar ik weet ook niet of ik nog na 2006 in de gemeenteraad blijf. Ik wil toch in de werktuigbouwkunde een baan gaan zoeken.”

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled