Een interview met de winnares van het zomer carnaval, Sushma Bhatti


Het Caribische carnaval te Rotterdam is het volksfeest bij uitstek. Het is de ultieme gelegenheid voor het verdwijnen van hiërarchieën en voor het tijdelijk opheffen van sociale en raciale tegenstellingen. Het carnaval is van oudsher een vrijplaats voor de collectieve roes en de eruptie van het groteske. Het is het feest van kolderieke maskerade en de bezwerende vermomming. Het is het uur van de nar, de joker, de clown en de acrobaat. De gelegenheid om koning, keizer en admiraal voor even af te zetten en een komisch substituut te omkleden met alle rituele versierselen van de macht. Dit exotische carnaval is dan ook verworden tot de onderbuik van Rotterdam. Het is een uniek moment waarin het spirituele zich omkeert in het scabreuze, een geaccepteerde vorm van sociale kortsluiting die zich ontlaadt in een bevrijdende lach.

Het Caraibische zomer carnaval wordt als sociaal fenomeen altijd zeer goed gewaardeerd. Dat komt doordat de hedendaagse culturele en sociale verandering zich niet zelden voltrekt in processen die nog herinneren aan het leven op de Antillen. Het Caraibische carnaval te Rotterdam dat haar oorsprong eigenlijk vond in Utrecht , zou zelfs een geà¯nstitutionaliseerde uiting kunnen zijn van repressieve tolerantie. Dit type carnaval is vanuit deze optiek niet meer dan een sociaal ventiel binnen het oprukkende civilisatieproces. Het is een bijzonder sociaal instituut, waarin groepen zich op satirische, lyrische of epische manier in al hun complexiteit kunnen uitdrukken en laten kennen. Dit carnaval biedt ook de zwakkeren van de samenleving de mogelijkheid om zich op vermomde wijze te etaleren, om in sociaal opzicht ‘uit de kast te komen’ en zo de gemeenschap de kans te geven om het onbekende en exotische te verkennen.

Voor het jaar 2009 is de in Utrecht wonende en werkende Sushma Bhatti, over wier nicht, de danseres Andjenie Bhatti hier een recensie gestaan heeft, de trotse winnares geworden van het zomer Caraibische carnaval te Rotterdam. Sushma is in het dagelijkse leven jongeren werkster en behaalde in tegenstelling tot een paar onhandige vermeldingen hierover jaren geleden haar HBO diploma. In de restauratie van de V&D te Hoog Catharijne te Utrecht hadden Rabin Gangadin en haar nicht Anju Bhatti een plezant gesprek met deze kersverse Caraibische Carnaval koningin. Zij legt op een zeer amusante en ongedwongen wijze uit wat zich allemaal và³à³r, tijdens en nà¡ de deelname aan deze zware beproeving heeft voorgedaan.

-Je bent onlangs gekroond tot Queen Ortel Zomercarnaval . “Wat voor impact heeft dit gehad op jouw leven en werk.
“Ik ben hier alles achterlatend naar Rotterdam gegaan, heb een hele week in een hotel doorgebracht en wat mijn werk betreft stond een ieder achter mij, heeft men mij steeds het hart onder de riem gestoken en mij steeds aangemoedigd.”

-Hoewel het bezien vanuit het democratiseringsproces niet veel moet uitmaken maar het feit dat jij als niet Antilliaan de trofee in de wacht hebt gesleept kan door de Antilliaanse bevolkingsgroep als een afgang, zo niet als een nederlaag zijn ervaren. Hoe reageer jij hierop?
“Ik heb van een ieder zeer positieve reacties mogen ontvangen en merkte dat men er bijzonder blij op reageerde. Er zijn echter wel negatieve reacties geweest op bepaalde forums’ op het internet maar ik heb mij niet beijverd mij erin te gaan verdiepen of erop te reageren. Ik zou daar toch niet erg gelukkig van worden. Je hebt nu eenmaal van die mensen die negatief beladen zijn. Zulke mensen zijn er nu eenmaal die ik beslist niet ga opzoeken.”

-Kan de reactie van degenen die zich iets negatiefs lieten ontvallen als de uiting van enig patriottisme worden gezien?
.”Ik heb er eerlijk gezegd geen acht op geslagen. Ik weet het niet en wil het ook niet weten. Uiteraard ontkom je niet aan bepaalde opmerkingen als dat ik niet-Antilliaans zou zijn, dat Suriname geen carnaval traditie kent, ik zelf Hindoestaans ben, verder kon ik mij met m’n heupen en billen ook niet bepaald gelijkenissen vertonen met de gangbare vleselijke architectuur waar men doorgaans aan gewend is, maar goed ik heb het niet opgezocht en het interesseert mij allemaal niet.”

-Is de deelname aan deze miss verkiezing qua kans in het algemeen vergelijkbaar met die aan een staatsloterij à³f zitten er toch enige rationele, berekenbare en voorspelbare elementen in waardoor je de kans enigszins in “onder controle “hebt.
“Er waren zeven kandidaten die naar de prestigieuze prijs gingen meedingen. Er werden bepaalde dingen van je verwacht. Het maakt niet uit of je Antilliaans, Hindoestaans of Surinaams bent. Het ging puur om een aantal dingen dat heel duidelijk tijdens de trainingen werd uitgedragen. Ik heb zeer goed opgelet wat er gezegd werd, en nam alles zoveel mogelijk nauwkeurig in mij op .”

– Op welke kwaliteiten werd er gelet?
“Er werd nadruk gelet op de communicatieve vaardigheden, de persoonlijke uitstraling, je moest echt een show opvoeren en tot slot de carnavalsronde en dan loop je met je backpeace, je wieltjes, het thema moest uitgestraald worden , er moest een verhaallijn in zitten , welke muziek moest er worden gebruikt etc. Ik had mijn eigen danseressen meegenomen die ook hadden meegedanst, ik had heel veel dingen in de show meegenomen en zelf ook flink meegedanst. Al deze aspecten, waarin ik overtuigend uitblonk, werden bij de uitreiking dan ook als zolang verwoord in het juryrapport .”

-Opvallend was, hetgeen ook bevestigd werd in de talloze reacties, dat jouw mededinger Esmeralda, bij de bekroning zeer misprijzend, minzaam en laatdunkend in jouw richting blikte.
“Het tegendeel is echter waar omdat gedurende de gehele periode Esmeralda mij bijzonder innig was toegewijd. We deden heel veel samen en ik had totaal niet de indruk dat zij mij het niet gunde. Ze heeft een bepaalde uitstraling die verkeerd gevallen is. Het is net zoiets wat mensen over mij zeggen namelijk dat ik een erg arrogant overkomen heb. Pas als ze mij leren kennen ontdekken ze dat ze zich in hun diagnose erg hadden vergist.”

-Heeft het winnen van de zomer carnaval Missverkiezing deuren voor je geopend? Heeft het je leven veranderd?
.”Neen, de missverkiezingen houd ik liever op een afstand omdat het steeds gaat om het perfecte maatje, het perfecte lijntje, de perfecte lengte, in tegenstelling tot het zomercarnaval waar een ieder ongeacht voornoemde criteria er zonder meer in kan instappen. Ik ben inmiddels al benaderd voor de Europese missverkiezingen waarover ik aan het nadenken ben. Er werd mij ook gevraagd voor miss India voor Nederland. “

-De reacties op jou waren laaiend enthousiast. Voel je de druk op je schouders om dat succes te verwerken.
“Nee dat niet. Ik heb er volstrekt geen problemen mee gehad. Ik stelde mij erg onverstoorbaar op tegenover al die positieve reacties’. “

-Doet wat anderen van je denken er nog toe?
“Eigenlijk niet. De media schrijven toch wat ze over je willen schrijven.”

-Was het een zware/drukke periode?
“Het was een bijzonder drukke periode. Voor mij liepen twee hele grote projecten door elkaar heen, één van m’n werk en daarnaast het zomercarnaval waar ik mij intens en met toewijding voor inzette.”

-Wat waren de mooiste, zenuwslopende en cruciale momenten?
“Het allermooiste moment was dat ik na de selectie uitverkoren bleek dat ik door mocht gaan. Het zenuwslopende moment was dat je naam viel als winnares. In het begin werd je helemaal in de spanning gelaten met de ellenlange inleidingen en introducties.”

-Hoe was de sfeer onderling tussen de kandidaten?
“Het was heel erg goed. Alle meiden waren zeer leuk met elkaar. Toegegeven dat er een zenuwcrisis heerste tengevolge waarvan er enige spanning voelbaar was. Maar dat is begrijpelijk.”

-Zou je doorgaans meisjes willen aanraden om eraan deel te nemen?
“Ja absoluut, het is een geweldige ervaring. Er komen zoveel leuke dingen op je af. Het is behalve op de planken staan in luxueuze theaters, ook nog zo dat er vele deuren voor je open gaan. Het kan heel erg bijdragen tot je persoonlijke ontplooiing“

-Is er iets specifieks aan deze missverkiezing waarbij je zegt dat je die niemand kunt bijbrengen omdat het zeer persoons- , stijl -en karaktergebonden is.
“Deze dingen kun je iemand niet bijbrengen. Je bent wie jij bent en probeer niet iemand uit te beelden die je in werkelijkheid niet bent. De vakjury kan het zo doorprikken. “

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen