1-jarig bestaan IndianFeelings


“IndianFeelings : Een stukje werk waar wij met zijn allen terecht heel trots op mogen zijn” Een evaluatie van mijn ervaringen na een goed jaar IndianFeelings

Het is inmiddels alweer meer dan een jaar geleden dat ik op een goede dag opmerkte dat een van de chatters van #tropical-chat het chatkanaal met de volgende Quit Message verliet : (Het duurt niet lang meer en dan komt www.IndianFeelings.com tot leven). Op dat moment meteen al greep het woord IndianFeelings mij aan. Op een of andere manier gaf dat woord mij een lekker gevoel en het mysterieuze bericht dat er een nieuwe site met die naam gelanceerd zou worden op korte termijn heeft mij toen al aan het denken en fantaseren gezet. Ik begon te fantaseren over wat IndianFeelings nou eigenlijk zou gaan worden en wie zaten er dan allemaal achter zaten.

Allemaal vragen en spannende fantasierijke dromen dus totdat op een onbewuste dag het mij ten gehore kwam dat de geboorte van IndianFeelings een feit was. Ik wist niet hoe snel ik mij moest haasten om deze site te visiteren. En toen de webpagina eenmaal op mijn beeldscherm geladen was, trof ik tot mijn verbazing een meer dan leuke en enerverende site aan. Het was IndianFeelings gelukt om met iets geheel vernieuwends naar buiten toe te komen. Hoe verveeld ik al was van al die eentonige Hindoestaanse party-sites gevuld met foto’s en reclame’s over feesten (met alle respect voor deze sites), IndianFeelings kwam met echte interessante informatie. Oke toegegeven, de site zoals zij op dat moment was komt niet eens in de schaduw van wat de webpagina nu is, maar het idee was uniek.

IndianFeelings was er dus in geslaagd om een online Hindoestaans magazine uit te brengen met diverse interessante rubrieken. Volkomen terecht dus ook de slogan die zij hanteert :”Het Eerste Internet Lifestyle Magazine Voor Hindoestanen!” Na de website eens kritisch bekeken te hebben had ik er maar 1 woord voor : Indrukwekkend!!

Na enkele weken op het nieuwe IndianFeelings mirakel te hebben vertoefd en steeds braafjes de artikelen te hebben gelezen, welke grappig genoeg merendeels over sex en liefde gingen, trok het discussieforum van IndianFeelings mijn aandacht. Mijn inmiddels alom bekende pittige manier van discussieren, waarbij ik het bloed onder de nagels van andere discussie-gangers weet te halen, uitte zich al snel genoeg in verhitte discussies. Een leuke ervaring en zeer verslavend ook.

En toen opeens gebeurde het – waar ik eerlijk gezegd stiekem al een beetje op had gehoopt -, mij werd gevraagd of ik niet misschien iets meer wilde gaan betekenen voor IndianFeelings. Het was mij gelukt om (opzettelijk) op te vallen. Nou de kans om mee te werken met het IndianFeelings-initiatief greep ik natuurlijk met beide handen aan en ik werd toen ook al vrij gauw opgenomen in de IndianFeelings organisatie.

Vrij snel al drong het tot mij door dat ik mij aangesloten had bij een organisatie die heel warm omgaat met haar medewerkers. Bij IndianFeelings was er sprake een goede communicatie en flexibiliteit.
Ik begon als schrijver voor een nieuwe rubriek genaamd “Future Scope” en schreef hiervoor een aantal artikelen die wekelijks werden gepubliceerd. Na een maandje werd ik gevraagd om op te treden als forumbeheerder voor IndianFeelings. Dat deze taak niet weggelegd is voor personen die zelf meedoen aan discussies op het forum werd mij echter al vrij snel duidelijk. Een forumbeheerder zal er al heel snel van worden verdacht dat hij partijdig opereert t.a.v. andere participanten aan het forum. Hoeveel moeite je dan als forumbeheerder ook doet om neutraal te blijven en je jezelf probeert te richten op de primaire taak van het forumbeheer: het mijden van al datgene dat de discussies verstoort, een ieder content houden is gewoonweg onmogelijk. Ik moet toegeven dat het mij indertijd niet is gelukt om hierin consistent te kunnen blijven. Het is ook zeer twijfelachtig of het à¼berhaupt ooit een forumbeheerder zal lukken om geliefd te zijn bij elke forumbezoeker 🙂

Enfin nadat IndianFeelings aan het eind van de zomer 2001 een bizarre doch zeer nuttige facelift had ondergaan, heb ik bedankt voor mijn functie als forumbeheerder en kreeg meer vrijheid van de toenmalige “IndianFeelings directie” door een staffunctie binnen IndianFeelings te mogen bekleden. Wat deze staffunctie nou eigenlijk exact inhield was mij wekenlang onduidelijk, omdat er heel veel om mij heen gebeurde waar ik pas later van op de hoogte werd gesteld. Blijkbaar wisten de toenmalige directeuren ook niet exact meer wat mijn functie was en namen mij in december vorig jaar op in de directie. IndianFeelings had zich op dat moment, mede dankzij de vernieuwingen aan zowel de content van de site als de eigen organisatiestructuur, een behoorlijke populariteit verworven.

Ik kwam op een zeer gelukkig maar ook ongelukkig moment in de IndianFeelings organisatie terecht. Gelukkig, omdat IndianFeelings op dat moment populair was en buiten verwachting veel bezoekers kreeg, en ongelukkig omdat IndianFeelings op dat moment nog geen goed beleid op poten had waardoor haar bedrijfsprocessen rommelig verliepen. Dat aan deze aspecten flink gesleuteld moest gaan worden was een feit. Vanaf half december vorig jaar is dan ook keihard gewerkt aan een degelijke opzet van het beleid van IndianFeelings alsmede het adequaat inrichten van de interne organisatiestructuur van IndianFeelings. Reden om hier eens dieper op in te gaan.

Als eerste de IndianFeelings organisatie structuur:

Belangrijk voor het goed functioneren van een organisatie is de saamhorigheid en de eenheid van de verschillende medewerkers in de organisatie. Na een tijdje in- en uitsttroom van IndianFeelings leden, was deze eenheid in de kern van IndianFeelings bereikt. Alles verliep vanaf dat moment zonder al te veel stagnaties. De taakverdeling van de directie werd geconcretiseerd en vertaald naar diverse management functies. De directie verviel dus en werd ondergebracht in het zogenaamde IndianFeelings Management Team, bestaande uit 3 Managers, een Hoofdredacteur en niet te vergeten de Webmaster, welke ook benoemd is als algemeen Directeur van IndianFeelings. Ikzelf werd benoemd als Commercieel Manager.

Dan het beleid van IndianFeelings :

Met het effektief indelen van het Management Team kwam het beleid al snel van de grond. Zo werden zowel het beleid voor het Redactie Team als het beleid van het Management Team opgezet en op elkaar afgestemd. Het opstellen van het beleid heeft veel inspanning vereist van het IndianFeelings Management Team.

Momenteel staat IndianFeelings er heel goed voor. Gemotiveerde leden van IndianFeelings zorgen ervoor dat de webpagina wekelijks ge-update blijft. Maar ook de bezoekers van IndianFeelings zelf helpen mee aan het verbeteren van de kwaliteit. Door mee te doen aan de discussies, door te reageren op artikelen, door kritiek te geven op de webpagina, door zelf een artikel in te zenden, etc. wordt IndianFeelings inhoudelijk continu verbeterd en dat is wat wij verstaan onder een professionele en volwassen manier van interakteren.
Dat dit alles enorm gewaardeerd wordt blijkt o.a. uit de bezoekersaantallen die exponentieel zijn gestegen de laatste maanden en weken. Maar dat IndianFeelings succesvol is blijkt ook uit de belangstelling die andere organisaties tonen door positief te reageren op het magazine en door IndianFeelings als medium te gebruiken voor het promoten van eigen bedrijf of eigen produkten en diensten.

Als ik terugblik op 1 jaar IndianFeelings kan ik het volgende constateren :
IndianFeelings is niet meer dan een groepje jonge Hindoestanen die in hun eigen tijd, naast hun werk en studie, toch de nodige tijd opofferen om -zonder er betaald voor te worden-gezamenlijk een stukje cultuur en entertaiment via het internet naar de Hindoestaanse gemeenschap toe brengen. Dat dit enorm veel inspanning en tijd vergt heb ik zelf ondervonden en hadden wij geen groot succes dan had ik mij naar alle waarschijnlijkheid allang teruggetrokken. Mijn grote waardering gaat uit naar de initiatiefnemers van IndianFeelings, die met hun briljante idee, IndianFeelings tot op zulke hoogte hebben kunnen brengen. Ik vind het een grote eer om met zulke Hindoestanen te mogen samenwerken en ben er verzekerd van dat er zelfs nog veel meer valt te bereiken met IndianFeelings. Daar gaan we voor. En degenen die de moeite hebben kunnen opbrengen om dit allemaal te lezen en zelf ook graag hun steentje zouden willen bijdragen aan IndianFeelings, moeten zich er zeker niet voor schromen om zichzelf op te geven als nieuw IndianFeelings lid. IndianFeelings heet jullie van harte een warm welkom. Dat heb ik zelf ook ondervonden!

Go for IndianFeelings! Experience the IndianFeelings, a good way to make you feel proud.

Albert Ramdhiansing

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen