De mens als consumptie artikel


De drang naar liefde en daarmee samenhangend geluk, is bij de mens van nu sterk verzwakt. We zeggen allemaal dat we zo graag liefde en geluk in ons leven willen en dat we er naar op zoek zijn, maar eigenlijk zeggen we het alleen, ondertussen zijn we op zoek naar iets anders. Dit komt doordat we in onszelf een ‘marketinginstelling’ ontwikkeld hebben.

We beschouwen de hele samenleving, eigenlijk de hele wereld, als 1 grote markt. Zo bekeken kunnen we zelfs in menselijke relaties, de betrekkingen met anderen op een zakelijke-, een contractuele basis onderhouden. Als gevolg van deze instelling krijgen we een situatie waarin het spirituele element praktisch geen rol meer speelt.

Op de markt kopen we producten en wat voor dingen zijn dat? Het zijn altijd die zaken die ons het meest boeien en die de beste ruilwaarde bezitten. Op die manier wordt het object van liefde en geluk iets om te bezitten en we wensen of kopen meestal alleen maar iets dat de mooiste verpakking of kwaliteiten heeft.

Ook onszelf beschouwen we als consumptieartikel. Iemand in de markt van de liefde ziet zichzelf als een artikel dat op de persoonlijkheidsmarkt verkocht moet worden. Op alle mogelijke manieren probeert deze persoon een zo goed mogelijke indruk te maken en gedraagt hij of zij zich als een zeer aantrekkelijk pakket van boeiende eigenschappen. Ondertussen raak je bij dit alles steeds verder verwijderd van je ware zelf.

De tragedie is dat de behoefte aan liefde tegenwoordig groter is dan ooit omdat er individuatie heeft plaatsgevonden. Ieder van ons is zich van zijn of haar eigen individualiteit, van het feit dat hij/ zij als een wezen op zich in deze wereld bestaat, diep en scherp bewust, met als gevolg een gevoel van eenzaamheid en een diepe-, verborgen angst. Dit lijkt op een psyco-spiritueel probleem.

MensPsychospiritueel onderzoek dat helemaal op de ontwikkeling van ons hogere ‘ik’ gericht is, kan een geweldige bijdrage leveren aan de ontwikkeling en versterking van ons vermogen tot liefhebben. Zij die zich hiermee bezighouden weten dat naarmate we ons meer van ons ware zelf, van ons hogere ik, van het goddelijke dat in ons leeft, bewust worden, ook meer de wonderbaarlijke geest van een onvoorwaardelijke liefde ervaren. Het besef dat het goddelijke in ons leeft, stelt ons in staat een liefde te ervaren die geen motivatie behoeft en waaraan geen voorwaarden verbonden zijn. Je ziet dat we, als we ons ware zelf meer tot ontwikkeling brengen, steeds sterker in ons de neiging tot een onvoorwaardelijke liefde gaan voelen. We hebben dan de hele wereld lief in een geest van vreugde.

Liefhebben omwille van iets, iets geven met de verwachting iets terug te ontvangen, een instelling van geven en nemen, is het resultaat van conditionering. Maar ware spirituele liefde is onvoorwaardelijk, het is het vermogen zonder voorbehoud te geven, zonder iets terug te verlangen. Spontaan voelen we een diepe genegenheid voor onze medemens, zonder van hem of haar een tegenprestatie te verwachten.

Als we zo leren liefhebben, realiseren we ons dat liefde iets creatiefs is, we brengen immers iets voort, we creeren iets. Hoe? We ontsteken de geest van liefde in hen die we liefhebben. Als we in staat zijn anderen op deze onvoorwaardelijke wijze lief te hebben (en het is mogelijk, kijk maar naar Mahatma Gandhi, moeder Theresa, Nelson Mandela, etc.) brengen we in hen een verandering teweeg en ontsteken in hen de geest van liefde. Een grotere gave bestaat er niet. Het is de gave van de liefde. Waarlijk een gave Gods.

Maltie

Maltie is counsellor/ coach, voor advies kunt u haar contacteren op: Maltie.Koeldiep@indianfeelings.nl

Reacties
 1. Reply
  Gast
  juli 10, 2006 om 12:55 am

  Leuk stuk,

  Echter, je brengt niet naar voren WAAROM men zou moeten liefhebben. Waarom zouden we `ware onvoorwaardelijke spirituele liefde` willen ervaren? We missen deze liefde in ons leven, we willen dit, maar why?

  Je hebt dit stuk gericht op mensen in de huidige maatschappij en je stelt dat zij verwijderd zijn van hun `ware ik` en op zoek zijn naar hun ware ik en dit middels liefde. Het laatste gedeelte van je tekst verklapt dat je dit stuk vanuit een dogma hebt geschreven. Je gelooft in `God`. Geen overige opmerkingen hieromtrent.

  Maar, moeten we dan terstonds aannemen dat de genoemde beweringen wel kloppen? Ik denk persoonlijk dat liefde voor medemens niet voortvloeit uit bewustwording van hogere ik in mezelf (????), maar door feit dat er als logisch overblijfsel alleen liefde overblijft als je als mens jezelf niet laat leiden/beheersen door je zinnen.

  Het begrip liefde wordt in de tekst mijns inziens daarom ook te beperkt omschreven door simpelweg liefde te noemen. Ik denk dat een nuancering hiervan met woorden als Vrijheid, schoonheid, genegenheid, respect, optimisme et cetera wel op zijn plaats zou zijn.

  Ik denk persoonlijk dat bewustwording van het feit dat je alles om je heen in je leven kan waarnemen/observeren, door mij genoemde liefde voortbrengt.

  Ik ben geen `wereldverbeteraar`, doch slechts waarnemer.

  M.vr.groet,
  M.

 2. Reply
  Gast
  juli 10, 2006 om 1:04 pm

  Beste M,

  Dank voor je reactie. De zoektocht naar liefde is een van de grootste menselijke drijfveren. Liefde is allesomvattend: waar we naar op zoek zijn is een volledige accepatatie van onszelf door (bijna altijd) de buitenwereld. We verwachten van anderen een onbegrensde liefde. En dit is op onze manier niet mogelijk. In een bepaalde fase in ons leven (meestal wanneer we ouder worden)komen we er achter dat we dit niet in de buitenwereld zullen krijgen. Waar dan wel is de vraag? En dan begint de zoektocht naar binnen. Dan realiseren we ons dat liefde zoals we die in het dagelijks leven kennen slecht een klein gedeelte is van ware liefde, een liefde die inderdaad niet begrensd wordt door allerlei hersenspinsels of tewel selfmade theories. Dan vallen alle verdedigingsmechanismen en daarmee al het geweld zowel verbaal als non-verbaal weg. Mijns inziens is onvoorwaardelijke liefde samen met helderheid van inzicht die verkregen wordt als de verdedigingsmechanismen weg zijn gevallen en geestelijke sterkte (ik geloof dat je dat van een hoger bewustzijn krijgt wat ik God noem)een drieeenheid van ervaring die wel eens tot de grootste gave kan gaan behoren die wij onszelf en anderen op deze planeet kunnen schenken.
  Warme groeten,
  Maltie

 3. Reply
  Gast
  juli 17, 2006 om 8:37 pm
  hoi

  Dag Maltie,

  Nogmaals, je schrijft leuk, maar in jouw stuk mis ik wel iets. Ik zie allerlei aannames als dat men onvoorwaardelijke liefde in zichzelf gaat zoeken (wellicht geinspireerd door S.Bhagvat of overige vedas), maar ik denk niet dat aannames aangemerkt kunnen worden als feiten, die we naar voren zouden moeten halen om dingen logisch te beredeneren.
  Het refereren aan het feit dat je `gelooft`, lijkt me niet dat je leeft in volstrekte vrijheid. Met vrijheid bedoel ik zowel vrijheid in de dagelijkse routine (`de wereld`)als vrijheid in de zin van onafhankelijkheid inzake de controle op je zinnen (woede etc.).

  Als geen sprake is van zo`n vrijheid… hoe kan je dan spreken over het bereiken van onvoorwaardelijke liefde?

  Door in te gaan op aannames (middels geloven in) denk ik bovendien dat we teveel zullen abstraheren, teveel weg van realiteit. Dit draagt mijns inziens niets bij aan de dagelijkse gang van zaken, noch aan de onstoffelijke materie om ons heen. Dit zijn slechts onze gedachten. Ik denk bovendien dat gedachten/de hersens ons juist niet de schoonheid, liefde tonen waar we naar op zoek zijn.

  De term geestelijke sterkte… wat bedoel je daarmee?

  Groetjes,
  M.

 4. Reply
  Gast
  juli 23, 2006 om 10:53 am

  Dag M,

  Dank voor je reactie. Het lijkt me beter als je mijn email adres bij IF gebruikt om hier verder over te schrijven. Anders wordt dit een tweerichtingsverhaal.
  Groeten,
  Maltie

 5. Reply
  Gast
  juli 31, 2006 om 12:27 pm
  Niet relevant!

  \’Psychospiritueel\’…een verkrachting van het woord Spiritueel door materi

 6. Reply
  Gast
  september 13, 2006 om 6:39 pm

  😉 😉

  Schrijf een reactie


  Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

  Register New Account
  Wachtwoord opnieuw instellen