Is de aap nu uit de mouw?


Diverse kranten maakten er gewag van dat een zwangere vrouw een miskraam heeft gekregen nadat zij samen met haar vriend in elkaar was geslagen door een groep Marokkaanse jongeren. Reden van de mishandeling: Zij was zelf van Marokkaanse afkomst en haar vriend was zwart. De Surinamer vertelde: “Wanneer ik met mijn vriendin, zelf 100 procent Marokkaanse, over straat liep in Casablanca, vlogen de scheldwoorden door de lucht. Met het verschil dat Lamia niet de doodzonde beging het met een neger te doen, maar zelf tot het zwarte ras te behoren. Zwarte vluchtelingen in Marokko zeiden: “In geen van de landen waar wij doorheen trokken, werden wij zo slecht en mensonterend behandeld als hier in Marokko’.

De brave Hollanders reageerden er op de volgende Calvinistische heiligheid op: “Nederlands-Marokkaanse jongeren van Berberafkomst doen er goed aan zich te herinneren dat ooit hun ouders en grootouders als tweederangsburgers – moderne slaven eigenlijk – door koning Hassan II werden verkocht aan het naar goedkope werkkrachten hunkerende Europa. Misschien dat zij zich dan twee keer zullen bedenken voor zij in een land dat weliswaar nog niet vrij is van discriminatie, maar hun toch behoorlijk wat kansen gunt, anderen afrekenen op hun huidskleur “. Yyehh, that’s it. De kogel is door de kerk óf anders: het slagersmes van Rayman door de moskee.

In Nederland is er al jaren een driedeling ingegroeid hetgeen inhoudt dat er geen sprake meer is van het klassieke spanningsveld tussen allochtonen en autochtonen maar eveneens van een polarisatie tussen de diverse etnische groepen onderling. Hier had ik in 2000 op uitnodiging van NRC-Handelsblad een stuk over geschreven voor de opinierubriek maar werd de tekst door niemand anders dan door wijlen Anil Ramdas dwars gelegen. Hoe is deze driedeling ontstaan?

Toen Nederland in de jaren zeventig overspoeld werd door zowel voor- als tegenstanders van de onafhankelijkheid van Suriname, voelden Nederlanders hun xenofobische gevoelens tegen het in het bijzonder zwart geteisem voor het eerst in hun gemaltraiteerde geest gedijen als op drift geraakte kankercellen. Men zat al met de Zuid-Molukkers op de maag en dan werd die groep nog eens aangevuld met een veel grotere aanwas van zwarte mensen. Een opkomende politieke partij als de Nederlandse Volksunie onder aanvoer van Joop Glimmerveen kon toentertijd makkelijk terrein en daardoor miljoenen zieltjes winnen.

Marokkanen en Turken stonden in die periode volstrekt niet in de belangstelling omdat de straffe en onderzoekende blikken van de Nederlanders voornamelijk waren gericht op hun ( werkzame ) handen dan op hun gezichten, zoals de allochtonoloog Frank Bovenkerk toentertijd schreef. Surinamers en Molukkers slaagden erin zich in rap tempo te ontwikkelen , dit geheel tegen de zin van Nederlanders die zich daardoor bedreigd voelden. Zelfs in de Nederlandse taal presteerden Surinaamse leerlingen beter dan hun Nederlandse collega’s .Hierdoor deden zich taferelen voor waarbij Nederlandse ouders geïnspireerd door klassieke stripverhalen als Sjors & Sjimmie, scholen gingen bezetten omdat het niveau en de kwaliteit ervan achteruit zouden hollen. Ook leerkrachten werkten eraan mee door Surinaamse leerlingen zonder wikken en wegen een veel lager schooladvies op te wrijven dan waar men er werkelijk voor geschikt was.

Tijden veranderden , de klassieke gastarbeiders onder de Turken en Marokkanen werden respectabele, theedrinkende grijsaards en hun opgroeiende kinderen verdampten met behoud van al hun confessionele restricties gauw in de gemeenschap. Als ze een beetje Nederlands uit hun met arabische klanken gelardeerde strot konden wringen , geraakten Nederlandse leerkrachten in een euforische extase: “ooh, wat een gaaf staaltje Nederlands, goed zo“, terwijl de Surinaamse leerlingen deze adoratie gelaten moesten toekijken. Achteraf zou blijken dat deze luwe omarming steeds grotere proporties zouden aannemen en steeds ten faveure zou strekken van de Marokkaanse en Turkse gemeenschap. De grote kracht van deze twee bevolkingsgroepen lag voornamelijk in het feit dat zij stevig bijeen gebundeld waren met een desnoods kunstmatige geforceerde groepssaamhorigheid en een solide organisatie.

Deze kenmerken laten zich anno 2012 nog steeds ver zoeken bij de Surinaamse gemeenschap! Als wetenschappers uitwijzen dat Marokkaanse jongeren veel beter en sneller assimileren dan andere bevolkingsgroepen, geeft men al aan dat de acceptatie vanwege de overeenkomsten tussen infernale eigenschappen van Nederlanders en Marokkanen een voldongen feit is. Er volgen dan ook beloningen vanuit de samenleving door Marokkaanse presteerders op alle fronten waar ze zich aankondigen, voor te trekken ten opzichte van hun bijvoorbeeld Surinaamse, Antilliaanse en Molukse mededingers. Het is steeds dat de autochtoon telkenmale heeft mogen bepalen wie ze wilden voortrekken en dat is steeds de Marokkaan geweest.

Zelfs hun aandeelhouderschap aan het criminele segment van Nederland legt hen geen windeieren. Noem een nijverheid op waarin de Marokkaan door de op Marokkanen mopperende autochtoon niet op een voetstuk is geplaatst. Surinamers werden keihard in een hoekje gedreven op een wijze zoals sommige ouders hun hangerig en om aandacht vragend kind bejegenen: “je bekijkt het maar… “.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen