Stijging zorguitgaven effectief


Tussen de jaren vijftig en nu nam de gemiddelde levensverwachting met ruim zeven jaar toe. Vier jaar daarvan zijn volgens een onderzoek van het RIVM en de Erasmus Universiteit toe te schrijven aan verbeteringen in de preventie en behandeling van infectieziekten, hart- en vaatziekten en kankers. Momenteel gaat er jaarlijks zo’n 60 miljard euro naar de gezondheidszorg. Vanaf de jaren vijftig zijn de zorguitgaven ongeveer vertienvoudigd. De besteding van dit bedrag blijkt dus volgens het onderzoek niet voor niets te zijn. Door nieuwe technieken op het gebied van chirurgie, vaccinaties, geneesmiddelen en bevolkingsonderzoek worden meer ziekten voorkomen of effectief behandeld.

Gezondheidswinst
De totale gezondheidswinst bij infectieziekten zoals tuberculose, acute bronchitis, griep (influenza) en longontsteking (pneumonie) bedraagt 1,4 jaar. De verbeterde aanpak van hart- en vaatziekten leidt tot een extra levensverwachting van twee jaar. Dit komt in sterke mate door een daling van het aantal beroerten. Voor kankers geldt een gemiddelde extra levensverwachting ten opzichte van de vijftiger jaren van 0,3 jaar voor mannen en 0,85 jaar voor vrouwen. Dit verschil wordt geheel veroorzaakt door een effectievere aanpak van borstkanker in de vorm van bevolkingsonderzoek en betere behandelmethoden.

Vrouwen
Het onderzoek geeft verder aan dat de levensverwachting van vrouwen (vier tot vijf jaar) meer is toegenomen dan die van mannen (ruim drie jaar). Een oorzaak voor de grotere gezondheidswinst bij vrouwen is de grotere verbetering bij dit geslacht wat hart- en vaatziekten betreft. Een tweede reden is de betere aanpak van borstkanker.

Gabor Mooij

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen