Herdenking Chinese migratie in Suriname


In Suriname werd onlangs met veel theatraal spektakel en fanfare ruchtbaarheid gegeven aan de Chinese immigratie , ondanks het feit dat de gemiddelde Surinamer zich door deze oprukkende bevolksgroep verdrukt en aan een kant geschoven voelt. Doordat de nieuwkomers onder de Chinesen massaal bestaande bedrijven overnamen en met hun valse concurrentiemogelijkheid, die de Surinaamse president Venetiaan hen gegund heeft, vele middenstanders het faillissement injoegen , is de verhouding Surinamer ( exclusief Surinaamse Chinees ) en Chinesen uit China behoorlijk bekoeld. Doordat Surinamers niet de mentaliteit hebben van blanke euopeanen door op een revolutionaire extase uitdrukking te geven aan de emotie: “Ons Volk Eerst “,”Vol is Vol “, heeft niemand deze invasieplegers het strobreed in de weg durven leggen. De avond begon met een jongerenkoor uit diverse bevolkingsgroepen die het Surinaams volkslied ten gehore bracht. Vervolgens werd er een prachtige drakendans uitgevoerd. De draak is binnen de Chinese cultuur degene die voorspoed en geluk brengt. Eén van de Chinezen: “Ik hoef niet veel te zeggen. Als ik om me heen kijk, dan zie ik het al: jullie hebben het begrepen.” De sfeer begon aan te zwellen , het weer was meewerkend terwijl de culturele activiteiten zich in alle pracht en praal voltrokken over het extensieve terrein. Een 155 meter lange pagara ( = Surinaams voor nucleaire rotjes ) moest borg staan voor het symbolisch verdrijven van alle boze en kwade geesten . De bezoekers konden op het plein genieten van onder meer de Chinese keuken. Zowel op een daaraan gewijde receptie als bij de onthulling van een speciaal monument benadrukte Venetiaan met klem de grote bijdrage die de Chinese gemeenschap zou leveren aan de “ontwikkeling “ ( lees: annexering ) van het land, waarmee hij eigenlijk bedoelde dat hij onbezorgd kon rekenen op een electoraal voordeeltje vanuit deze door hem bevoorrechte gemeenschap. We moeten het samendoen; in eenheid en saamhorigheid moeten wij werken aan de opbouw van dit land.”, repte de voorzitter van Stichting Oriental, Carmen Tjin A Djie. Het feit dat er mensen van alle bevolkingsgroepen op het plein aanwezig waren om met hun Chinese broeders de dag te vieren, was voor haar een duidelijk bewijs dat het de goede kant opgaat in het land. En we kunnen heel veel leren van deze groep, zoals hun eensgezindheid, en dit meenemen in onze verdere maatschappelijke en economische ontwikkeling.”, snerpte Christopher Whallace (38), een van de honderden bezoekers. Een ieder genoot van deze dag en vierde geamuseerd mee. .”-.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen