Asbestverwijdering


Het is niet altijd direct noodzakelijk om. asbest te verwijderen. Allereerst vallen er verschillende soorten asbest te onderscheiden. Zo is er het hechtgebonden asbest en het losgebonden asbest. Het hechtgebonden asbest zit vast in het materiaal en levert daardoor nauwelijks risico op voor de gezondheid. Dit betekent dat hechtgebonden asbest meestal het best met rust gelaten kan worden. Losgebonden asbest kan echter vaak het best wordenverwijderd, omdat dit meer gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Toch hangt het nog altijd van het materiaal af of dit ook echt noodzakelijk is. Wanneer het materiaal goed is afgeschermd of er nauwelijks mensen in de buurt komen kan het asbest vaak alsnog gewoon blijven zitten. 

In Nederland gelden er strenge eisen voor het verwijderen van. asbest. Dit komt omdat het vaak een stuk gevaarlijker is om het asbest te verwijderen zonder deze regels op te volgen dan het asbest gewoon te laten zitten. Er gelden dan ook hoge boetes voor de verwijdering van asbest zonder toestemming van de gemeente en in navolging van de regels die gesteld zijn door het. Asbest-verwijderingsbesluit. Het staat een gebouweigenaar echter vrij om te beslissen over een eventuele verwijdering van het asbest. 

Het asbestafval dient te worden gestort op een van de vier plaatsen in Nederland waar het is toegestaan om ‘gevaarlijke afvalstoffen’ te plaatsen. Dit zijn gespecialiseerde stortplaatsen waar het gevaarlijke afval goed kan worden verwerkt. Op het storten van asbestafval op een andere plaats staan opnieuw hoge boetes aangezien dit het milieu zwaar aan zal tasten.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen