De Taal Der Liefde: De geest van Rocqetin


De Franse filosoof Jean Paul Sartre had in zijn existentiele benadering van het menselijke universum een begrip als het individualisme gelanceerd waar hij verschillende invalshoeken voor gebruikte. De ene keer schreef hij dat het IK een ding zou zijn en een andere keer zou het individu een ZIJN zijn, een existentie. Op deze wijze modderde deze scheelogige duivelse kunstenaar verder in de schone letteren tot hij met zijn roman walging haast door een ieder voor gek werd versleten. Een vraag die mij bezig houdt is of het solitaire, het narcistische en het introverte van Rocqetin uit walging soms uitgegroeid is tot een karaktertrek van de hedendaagse jonge generatie.

De huidige mens schermt zich in het openbaar vervoer, in publieke ruimtes etc. af van de medemens middels een MP-3speler die vernuftig gekoppeld is aan akoestische oorwarmers,verder middels oordopjes waar geen enkele oorwurm tegen opgewassen zou kunnen zijn, middels mobiele telefoontjes waarmee men duidelijk laat zien niet gediend te zijn van enige conversatie met een andere, met zwangere rugtassen op de rug waarmee men een ieder op afstand denkt te kunnen houden en anderen weer vanuit een geveinsde onschuld een dreun verkoopt en onverschillig hufterig door loopt. Ik wil hier geenszins mee beweren dat de oudere generatie het beter deed. Die verschanste zich achter wetenschappelijke bijlagen van de gerenommeerde bladen, achter literaire romans van Vestdijk, Slauerhoff, Louis Couperus, etc. om daardoor geen gesprek hoeven aan te gaan met iemand die men niet kende.

In dit opzicht is de huidige generatie veel opener, directer, cosmopolitischer zelfs, etc. Daar waar men van Rocqetin echter in verschilt is dat deze laatste iets gecompliceerds in zich droeg door de sociale .– en fysische omgeving met enige abstractie en doortastendheid te observeren en te beschrijven. Hij schroomde geen hoogdravendheid om er zijn lyrische impressies in te verpakken. De jonge .”Rocqetin’s“ van tegenwoordig observeren niet zo zeer de gebeurtenissen op straat maar plaveien die met een eigen opgemaakte straattaal. Een gezonde emotie wijkt bij hen voor een animaal temperament waarbij men voor het minste- en geringste een rij hoek-en slagtanden ontblotend opwaarts- en voorwaarts begint te klapwieken. In dit opzicht zou Rocqetin achter de huidige generatie een verloren , verdwaasd en hopeloos mens vermoeden. In zijn ogen zou de huidige generatie smeken en bedelen om aandacht waarbij men er voor over heeft de meest dwaze en pueriele streken te gebruiken om het gestelde doel te bereiken.

Een vraag die mij bezighoudt is of het individualisme van Sartre verworden is tot een tijdzaagmachine. Er is bijvoorbeeld een tijd geweest waarbij het bijzonder eenvoudig was iemand die met zijn gedraging afweek van de gangbare normen, voor gek te verslijten. Als betrokkene bijvoorbeeld in zichzelf luidkeels zat te praten was dat al voldoende aanleiding de GG&GD te bellen waarbij de persoon in kwestie genadeloos werd afgevoerd. Tegenwoordig is het de gewoonste zaak van de wereld wanneer een mond buiten enig gezelschap op een neer klappert alsof die op een salsa ritme beweegt en waarbij de geproduceerde geluidsmassa haar onbestemde weg vervolgt in het onmetelijke luchtruim. Zelfs een daadwerkelijke gekte zou men tegenwoordig kunnen camoufleren middels een act waarbij men zogenaamd via een imaginaire mobiele telefonie met dito headset aan het keuvelen zou zijn met een even imaginaire bekende. Roqcetin mocht wel een verdwaasde individualist zijn in de roman van Sarte, maar hij had in tegenstelling tot de huidige generatie toch iets standvastigs en evenwichtigs in zich.

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled