Voetballer met tijdelijk contract in India belastingplichtig in Nederland


Beroepsvoetballer X bezat een eigen woning en stond samen met zijn echtgenote en zijn twee kinderen gedurende het gehele jaar 2014 ingeschreven op dat adres. Op 19 oktober 2014 sloot X met een voetbalclub in India een contract om daar één seizoen te voetballen. Bij de totstandkoming van het contract traden twee personen op als intermediair, één van hen vertegenwoordigde X en één de voetbalclub. Het voetbalseizoen liep van 23 oktober tot 22 december 2014 en in die periode verbleef X in een hotel in India. Zijn echtgenote en kinderen bleven in Nederland wonen. Rechtbank Noord-Holland was het met de inspecteur eens dat X ook in de periode van 23 oktober tot 23 december 2014 moest worden aangemerkt als binnenlands belastingplichtige. X ging in hoger beroep en stelde dat hij in de periode waarin hij in India voetbalde niet belastingplichtig was in Nederland zodat het in India verdiende loon niet in Nederland kon worden belast. Hof Amsterdam besliste dat X niet aannemelijk had gemaakt dat in de periode dat hij in India verbleef een duurzame band van persoonlijke aard tussen hem en India bestond. X was in Nederland als binnenlands belastingplichtige IB verschuldigd over het door hem in India verdiende loon. Het Hof was het verder ook met de Rechtbank en de inspecteur eens dat de door X aan de bij het sluiten van zijn contract betrokken intermediairs betaalde bedragen tot zijn loon behoorden. De aan de intermediairs betaalde bedragen waren bestedingen van het loon. De gehele vergoeding van de voetbalclub was aan te merken als genoten loon. De voetbalclub had over het gehele bedrag van USD 258.400 bronbelasting ingehouden (te weten 22% van USD 258.400 aan brutoloon. Het Hof besliste tot slot dat de bij de aanslagregeling (volgens de verrekeningsmethode) in aanmerking genomen “aftrek buitenlandse bronbelasting” van € 45.832 (het verschil tussen het brutoloon en het door X ontvangen loon) te laag was. Het Hof verklaarde het hoger beroep van X ongegrond.


Bron:
https://www.futd.nl/fiscaal-nieuws/12908/voetballer-met-tijdelijk-contract-in-india-belastingplichtig-in-nederland/

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen