Persbericht: College gemeente De Bilt passeert Raadsleden over nieuwbouw Poonawalla Group (Life Science as Utrecht). Gemeenteraad woe..


Donderdag 11 juli j.l. is tijdens een bewogen raadsvergadering in Gemeente De Bilt, met veel weerstand van de oppositie, besloten om het college toestemming te geven mogelijke ontwikkelplannen uit te werken over de Schapenweide. Tijdens de vergadering hebben SP leden met een groot spandoek te kennen gegeven dat zij meer sociale huurwonigen willen zien in het ontwikkelplan. Deze leden werden door Burgermeester Potters gesommeerd de raadszaal met spandoek te verlaten. De rest van de oppositie protesteerde tegen de plotselinge haast waarmee dit plan door het huidige college er door wordt gedrukt in de raad.

De Schapenweide is al tientallen jaren een gevoelig onderwerp wat vaker ter discussie is geweest in de Biltse gemeenteraad. Sinds de overname van het aangrenzende RIVM terrein door de Poonawalla Group, onder de naam “Bilthoven Biologicals”, is dit opnieuw ter tafel gekomen. Het college is middels een bezoek van Burgermeester Sjoerd Potters aan de Poonawalla oprichters in India eerder dit jaar, tot een intentieverklaring gekomen om uitbreiding van het bedrijventerrein op de Schapenweide vrij te geven. De gemeenteraad is niet gekend in dit bezoek en heeft hierover niet mee mogen beslissen. Daarmee heeft de coalitie, bestaande uit D66, VVD, CDA en Groen Links de oppositie, een belangrijk deel van de gemeenteraad, moedwillig gepasseerd. De oppositie bestaat uit de plaatselijke afdelingen van de PvdA, SP, Christenunie, Beter de Bilt, Forza de Bilt, SGP, Bilts Belang en Fractie Brouwer. Het grootste deel van de oppositie pleit ervoor een ruimer aantal woningen te bouwen op de Schapenweide, naast een uitbreiding van bedrijfsruimte ten behoeve van de Life Science as die in directe verbinding staat met de Universiteit Utrecht waar het huidige RIVM naartoe verhuist binnen enkele jaren.

SP de Bilt is sinds 2017 op onderzoek uit gegaan naar correspondentie over de bestemming van de Schapenweide met het ministerie van VWS. Er is een brief over gestuurd, reeds in 2011 door minister Plasterk, met een aanbeveling om de Schapenweide te bestemmen voor woningbouw, gezien de enorme vraag naar sociale en middelhoge huurwoningen in de gemeente. De wachttijd is inmiddels opgelopen tot bijna 11 jaar. Zowel fractievoorzitter Menno Boer als de Griffier van de gemeente hebben de brief onder ogen gehad. Bij diverse pogingen om deze brief uit het archief te halen bleek deze in 2018 ineens onvindbaar.

Wat op het spel staat is een 12 hectare groot, nog groen terrein, dat wordt opgegeven voor bebouwing midden in deze groene gemeente, waar vele prachtig gelegen kapitale woningen, maar ook sociale huurwoningen (flats en maisonettes uit de jaren ’50) aan grenzen. Een van de argumenten die de oppositie tijdens de raadsvergadering heeft opgevoerd is: werkgelegenheid is in onze gemeente geen issue, daar hoeven geen nieuwe bedrijven voor te worden aangetrokken, maar de woningnood is zo groot dat die een veel belangrijker deel van het project zou moeten worden. Daarnaast speelt een verkeerskundig probleem. De verkeersdruk in de omgeving is al erg groot en wordt door omwonenden gezien als een belangrijk probleem voor de toekomst als die toeneemt.

RTV Utrecht was naast de lokale pers aanwezig tijdens de raadsvergadering en hebben een verslag van de gang van zaken geplaatst op hun website;

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1940894/ruimte-voor-life-sciences-en-150-woningen-in-de-bilt-oppositie-woedend.htmlLees verder op:
https://www.biltschecourant.nl/nieuws/algemeen/766776/persbericht-college-gemeente-de-bilt-passeert-raadsleden-over-nieuwbouw-po

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen