Ik met jou


Met het project ‘Ik met Jou’, ligt de nadruk op de ontplooiing van de vrouwen in kwestie, maar ook op een afgestemde taakverdeling in de gezinnen. Het project ‘Ik met Jou’ dient ervoor te zorgen dat jonge vrouwen in een vroeg stadium, hun ouders en (toekomstige) partner over hun wensen met betrekking tot werk te verduidelijken en aan deze wens invulling te kunnen geven.

Dit willen we vormgeven middels:

 • Het bieden van handvatten om de discussie aan te gaan met hun ouders en partner
 • Het integreren van de onderhandelingsgids binnen dit project voor het afstemmen van de zorg – en werktaken met de partner
 • Het bieden van een combinatie van online en real life training
 • Het bieden van coaching en werving en selectie met betrekking tot arbeid

Er wordt in samenwerking met 2 partners op het gebied van arbeidstraining (Stichting Hindustani ) en arbeidstoeleiding (Scienter) gewerkt aan een online empowerment training. Deze kunnen de vrouwen ‘anoniem’ en op elk gewenst tijdstip volgen. Vervolgens wordt, indien uit de test blijkt (op uitnodiging) of als op eigen gelegenheid behoefte is aan meer training, kunnen de vrouwen via het Stichting Hindustani fysieke empowerment workshops volgen.

Als men de internet trainingen en fysieke trainingen heeft doorlopen, krijgen de vrouwen een certificaat. Met behulp van de ‘know how’ van Scienter wordt met deze vrouwen een traject richting een (betaalde) baan aangeboden. Afhankelijk van de in kaart gebrachte competenties, vaardigheden en wensen van de kandidaten neemt Scienter het voortouw bij het vinden van een geschikte werkplek.

Het project zal zich bij de ontwikkeling van de online module en de fysieke training naast de focus op de ontplooiing van de vrouwen, ook richten op een (eventuele) partner en/of familie. Centraal staat dat de vrouwen communicatie vaardigheden aangeleerd krijgen om hun eigen wensen ten aanzien van betaalde arbeid vorm te kunnen geven.
 
De internet module en real life training worden in gezamelijk overleg met de community sites, Stichting Hindustami. Scienter en vrouwen uit de doelgroep ontwikkeld. Waar de community sites en de vrouwen input geven over de aanpak en benadering van de jonge vrouwen, leveren Stichting Hindustani en Scienter input over hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen, hun eigen wensen weten te formuleren en hun eigen doelen richting betaalde arbeid na te streven.

Empowerment training online:
De online empowerment training zal bestaan uit:
– Zelftest (om inzicht te krijgen in de mate van zelfvertrouwen)
– In kaart brengen van eigen competenties en vaardigheden (middels het opbouwen van een portfolio: cv achterlaten en beschrijven van de vaardigheden en competenties)
– Het opbouwen van communicatieve vaardigheden (herken de gevoeligheden bij je familie en bij je man)

Empowerment training in real life:
Ter borging en verdere verdieping van de online training kan de empowerment training in real life worden voortgezet. Tijdens deze bijeenkomsten (3 x 2 uur, in groepen van 15) worden ervaringen gedeeld en wordt er in groepsverband en middels opdrachten gewerkt aan vooral de communicatieve vaardigheden om de redenen voor het kiezen van betaalde arbeid naar man en familie weten te verdedigen.

Werving en selectie:
Met alle personen die de empowerment training online hebben gevolgd zal contact worden gezocht voor een selectie gesprek. Indien de werkwens aanwezig is zual er getracht worden hieraan te voldoen door binnen 6 maanden werk te vinden.

Meer Informatie
Stichting Hindustani:
Soerin Narain T. 06-28 479 849, Email: stichtinghindustani@gmail.com

Indian Feelings:
Dinesh Hanoman T. 06-45 226 452, Email: projecten@indianfeelings.nl

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen