Het wereldwijde areaal genetisch gemodificeerde gewassen is vorig jaar gegroeid naar 191,7 miljoen hectare.

Dat is 1% meer dan in 2017 en weer een nieuw record. In 1996 werden de eerste transgene gewassen geteeld in de wereld op 1,7 miljoen hectare. Sindsdien groeit het areaal vrijwel ieder jaar. Alleen in 2015 kromp het GMO-areaal (-1%).

Areaal groeit steeds minder hard

De groei wordt wel ieder jaar kleiner. Meer dan 10 jaar geleden zat de groei per jaar op 10 tot 20%. De laatste 6 jaar blijft de jaarlijkse groei onder de 5%. De groei van 2017 naar 2018 van 1% is de laagste sinds 1996, op de daling van 2015 na.

GMO-gewassen in 26 landen

Volgens de International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), een organisatie die het gebruik van genetische modificatie propageert, worden transgene gewassen geteeld in 26 landen, waarvan 21 derdewereldlanden. In de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië, Canada en India bestaan veel grote gewassen zoals mais, katoen en sojabonen voor bijna 100% uit GMO-variëteiten. In deze 5 landen staat 91% van alle GMO-gewassen in de wereld.

Van de GMO-gewassen heeft inmiddels 42% meer dan één eigenschap die via genetische modificatie is verkregen.