Topinkomens bijna helft hoger


In 2006 stegen de inkomens van topmannen en -vrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven met 44 procent ten opzichte van 2005. Onderzoek van de Erasmus Universiteit en adviesbureau Hewitt Associates laat dit zien. De CEO van een bedrijf verdiende in 2005 gemiddeld 2,5 miljoen euro. Het totale beloningspakket bedroeg in 2006 gemiddeld 3,6 miljoen euro. Het inkomen van financiële topmensen steeg gemiddeld veel minder snel, namelijk met zeven procent. Voor de andere leden van de raden van bestuur van Nederlandse bedrijven was er praktisch geen sprake van een inkomensstijging.

Grote salaris- en bonusstijgingen treden op bij de komst van een nieuwe topman bij een bedrijf. De onderzoekers denken dat dit komt doordat er meer buitenlandse bestuurders bij Nederlandse bedrijven zijn gaan werken. Verder was er bij een aantal bedrijven sprake van een crisissituatie. Dit zorgde voor een betere onderhandelingspositie van de bestuurders. Bij een nieuwe financiële topman is dit effect er overigens niet.

Een andere trend is dat topmensen steeds vaker bonussen krijgen die hoger zijn dan wat ze vooraf hadden afgesproken met het bedrijf. Zo kreeg in 2006 twee derde van de topmannen een hogere target bonus. Verder ontving een op de vijf bestuurders meer dan het maximum dat eerder was overeengekomen. Ook kregen bestuurders soms losse bonussen voor bijvoorbeeld geslaagde aankopen.

Gabor Mooij

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled