Steeds meer hoogopgeleiden


Bijna een derde van de beroepsbevolking is hoogopgeleid. Mensen met een hoge opleiding werken relatief vaak in de non-profit sector. Het aantal hoogopgeleiden is sterk gestegen, blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek. In 1996 bestond nog maar een kwart van de beroepsbevolking uit hoogopgeleiden, nu dus een derde. Hoogopgeleiden zijn mensen met een afgeronde opleiding in het hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.

Niet-commercieel
De niet .–commerciële dienstverlening kent de grootste percentages hoogopgeleiden. Bijna 80 procent van de werknemers in het onderwijs is hoogopgeleid. Deze sector heeft daarmee relatief het meeste personeel met een hbo- of wetenschappelijke opleiding. In de gezondheidszorg, de welzijnsector en bij de overheid is 40 procent hoogopgeleid.

Bedrijfsleven
Iets minder dan de helft van alle hoogopgeleiden heeft een baan bij een bedrijf. Dit terwijl tweederde van de totale beroepsbevolking in het bedrijfsleven werkt. In de nijverheid (industrie, bouw, nutsbedrijven) is maar twaalf procent van de hoogopgeleiden werkzaam.

Gabor Mooij

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled