Steeds langer overwerken


Het aantal uren dat werknemers gemiddeld overwerken, is tussen 2003 en 2006 behoorlijk toegenomen. Wel is het percentage werknemers dat overwerkt in dezelfde periode licht gedaald. Deze conclusies trekt Arboportaal.nl op basis van de Nationale Enquàªte Arbeidsomstandigheden (NEA).

Het gemiddeld wekelijkse aantal uren overwerk per werknemer, stijgt van bijna vier uur in 2003 tot 5,4 uur in 2006. Het percentage overwerkers neemt licht af tussen 2003 en 2005 om daarna stabiel te blijven. De werknemers die overwerken zijn dat dus meer uren gaan doen. Van alle werknemers werkt zo’n driekwart incidenteel over.

Risico’s
Uit de NEA blijkt verder dat mannen gemiddeld langer overwerken dan vrouwen. Daarnaast werken zij vaker ‘s avonds of ‘s nachts. Ook laat het onderzoek zien dat bij afwijkende werktijden sprake is van een grotere kans op arbeidsrisico’s, zoals werkdruk, agressie en gevaarlijk werk.

Gabor Mooij

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen