Indiase gastarbeiders in Maleisië zorgen voor sociale spanningen


India kent een groot verschil tussen arm en rijk. De armste twintig procent van de Indiase bevolking moet het doen met 8.5 procent van het nationale inkomen, de rijkste twintig procent heeft 42.6 procent te verdelen. In praktijk moeten de twintig procent armste Indiërs het doen met nog geen drie kwartjes per persoon per dag. Veel armen ontbreekt het zelfs aan middelen om zich afdoende te voeden. India exporteert voedsel en tegelijkertijd zijn veel mensen chronische ondervoed! Dergelijke armoede betekent voor al deze mensen niet alleen een grote achterstand in inkomen. Welvaart en armoede zijn ook een kwestie van gezondheid en onderwijs. India scoort slecht op dit gebied. Nog altijd is bijna de helft van de Indiase bevolking ongeletterd. Volgens vooraanstaande economen hebben niet alleen landen als China, Thailand, Indonesië, Sri Lanka en Zuid-Korea het veel beter gedaan, maar ligt India op dit gebied ‘zelfs achter bij het gemiddelde van de armste landen in de wereld.’

Die slechte resultaten zijn niet zonder meer toe te schrijven aan verwaarlozing van het onderwijs op zich. India besteedt 3.7 procent van het nationale inkomen aan onderwijs, een percentage dat iets lager ligt dan dat van Thailand en Zuid-Korea, maar hoger dan van Sri Lanka en beduidend hoger dan dat van China en Indonesië. In India gaat echter verhoudingsgewijs veel geld naar het hoger en wetenschappelijk onderwijs en komt het basisonderwijs er bekaaid van af. De economische groei in India is juist daarom de laatste decennia achtergebleven bij veel Zuidoost-Aziatische landen. Dit verklaart tevens waarom India zoveel analfabetisme kent en tegelijkertijd zo veel goed opgeleide mensen!

Deze ontwikkeling resulteert in het feit dat er 140.000 Indiase gastarbeiders in Maleisië zijn gaan werken , waarmee ze de op twee na grootste groep gastarbeiders in het land zijn. Sommigen bekleden belangrijke functies in het bankwezen en de IT-sector, maar de meesten doen laagbetaald ongeschoold werk. Etnische Indiërs, die overwegend hindoe zijn, vormen ongeveer 8 procent van de Maleisische bevolking van 27 miljoen. November 2007 protesteerden ongeveer twintigduizend etnische Indiërs in Maleisië tegen discriminatie. De demonstratie was een van de zeldzame protesten tegen de regering, die na afloop vijf organisatoren lieten arresteren. De betoging had een godsdienstige ondertoon, omdat de meeste betogers hindoe waren en de organisatie in handen was van een hindoeïstische mensenrechtenbeweging, Hindu Rights Action Force.Maleisië heeft dinsdag ontkend dat het de werving van personeel uit India tot nader order heeft opgeschort. Eerdere berichten van de Maleisische regering over de opschorting leidden tot grote opschudding in India.

De Maleisische minister van openbare werken Samy Vellu zei in New Delhi dat hij met de Maleisische premier en het ministerie van binnenlandse zaken contact had gehad en dat de eerdere verklaring pertinent onjuist is. "Er is geen waarheid in het (…) bericht", aldus Vellu, die enige minister van Indiase afkomst in het Maleisische kabinet. Vellu nam in New Delhi deel aan een conferentie over de Indiase diaspora. De verrassende ommekeer kwam enkele uren nadat het ministerie van binnenlandse zaken journalisten had laten weten dat Maleisië was gestopt met de werving van Indiaas personeel. De maatregel zou zijn genomen op grond van een besluit van 18 december. Ze hield kennelijk verband met onrust onder etnische Indiërs in Maleisië, die zich achtergesteld voelen bij de islamitische meerderheid en beknot in de uitoefening van hun godsdienst. Het besluit kwam aan het licht toen journalisten het ministerie van binnenlandse zaken om commentaar vroegen op een verklaring van een godsdienstige organisatie dat Indiase tempelpriesters, beeldhouwers en musici niet langer in aanmerking kwamen voor een werkvergunning in Maleisië.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen