Forum Beleid


Het Indian Feelings Forum Team behoudt zich het recht voor om berichten te verwijderen of aan te passen, en om gebruikers de mogelijkheid te ontnemen berichten te plaatsen op de forums. Door te registreren en/of in te loggen op het forum verklaart u zich akkoord met onderstaande registratie voorwaarden, tevens zijn de algemene voorwaarden hier ook van toepassing. Hoewel de beheerder en moderators van Indian Feelings zullen proberen om alle berichten te laten voldoen aan een bepaalde kwaliteit, is het onmogelijk om alle berichten direct te bekijken. Alle berichten weerspiegelen de standpunten van de auteur, en Indian Feelings kan verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de berichten.

Registratie
U mag zich slechts eenmaal registreren, meerdere gebruikersprofielen zijn niet toegestaan. Bij registratie is een e-mailadres nodig, aanmeldingen via gratis e-mailadressen kunnen worden geweigerd. Bij het registreren en het plaatsen van berichten wordt uw IP-adres gelogd. Wij behouden ons het recht voor de regels en voorwaarden ten allen tijde aan te passen, mits wij geregistreerde gebruikers hiervan op de hoogte stellen op de website of via e-mail.

Berichten
In uw berichten laat u zich niet discriminerend of beledigend uit op welke grond dan ook. U plaatst geen berichten die onwaar en/of lasterlijk, inaccuraat, vulgair, obsceen, seksueel georienteerd, profaan, kwetsend, bedreigend, haatdragend, privacy- of anderszins wetoverschrijdend van aard zijn. U stemt ermee in geen advertenties, reclame-uitingen, kettingbrieven en piramideschema’s te plaatsen op het forum. Provocaties, stemmingmakerij of berichten van opruiende aard zijn niet toegestaan. Indien U het absoluut niet eens bent met de aard van een bericht, gelieve ons te verwittigen. Wij hebben de mogelijkheid berichten te verwijderen en zullen dat ook zo snel mogelijk doen als we het eens zijn met deze bezwaren.

Personen
Het forum is een plaats waar onderwerpen worden besproken; niet personen. Discussies gericht op een persoon zijn derhalve niet toegestaan en zullen worden gesloten en/of verwijderd. Discussies die ‘off-topic’ raken, kunnen worden gesloten en/of verwijderd. Discussies gevoerd in privé conversatie hebben geen plaats op dit forum – u stemt er mee in deze niet in uw berichten op te nemen.

Discussie
Indian Feelings heeft voor elke (sub)forum één of meerdere moderators aangesteld. Voor vragen kunnen gebruikers terecht bij de moderators of in het forum: Helpdesk. De moderators hebben daarnaast de taak om discussies in ‘goede banen te’ leiden. Discussie wordt in beginsel aangemoedigd, zolang dit wel gebeurt met wederzijds respect.

Verbanning
Bij overtreding van deze regels kunnen we u de mogelijkheid om berichten te plaatsen ontnemen – de zogenaamde ban. Deze ban is persoonsgebonden en houdt in dat u niet langer welkom bent op onze forum. Geeft u desondanks geen gehoor aan de ban of probeert u deze op welke wijze dan ook te omzeilen, dan treden wij in contact met uw provider vanwege overtreding van deze regels en voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Gezien het gegeven dat er voortdurend berichten worden geplaatst op het forum is het onmogelijk om berichten steeds vooraf te bekijken of de waarheid van informatie te controleren. De forums worden met regelmaat gecontroleerd, maar wij kunnen nooit verantwoordelijk gesteld woorden voor de inhoud van berichten en kunnen niet instaan voor de accuratesse of de juistheid van berichten, noch voor de volledigheid hiervan. In de berichten worden opvattingen van de schrijvers van deze berichten weergegeven; deze ideeën komen niet per definitie overeen met onze opvattingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik van dit forum.

Varia
Waar door deze regels niet in wordt voorzien behouden we ons het recht voor hierin in eer en geweten te beslissen. Besluitvorming aan de hand van deze regels en haar interpretatie is soms subjectief doch altijd in het bredere belang van de community; over genomen beslissingen kan derhalve niet worden gediscussieerd.

 

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen