De ziekten van de Indiase maatschappij


Aanbidders van Sai zijn geneigd zowel Baba als India te idealiseren. Sommigen zijn in hun minachting voor westerse religieuze dogma’s en gebruiken zo ver gegaan dat zij alles wat oosters was hebben geà¯dealiseerd. In India wordt door de maatschappij, zij het dan niet wettelijk, een kastensysteem in stand gehouden dat voorrechten toekent aan mensen wiens enige aanspraak op een hoge positie wordt bepaald door (het toeval) van hun geboorte. Dit geluk schrijven zij toe aan de wet van karma. Diezelfde wet veroordeelt de ongelukkigen die in de lagere kasten geboren zijn tot een leven vol vernederende arbeid en tot maatschappelijke uitsluiting.

India is het land waar dagelijks meisjes vlak na hun geboorte worden vermoord omdat vrouwen worden beschouwd als de zoveelste waardeloze mond die moet worden gevoed. In India worden pasgetrouwde vrouwen door hun schoonfamilie in brand gestoken (‘ongelukjes’ in de keuken – vert.), zodat hun edele zonen weer beschikbaar komen voor een volgende bruid die een grotere bruidschat meebrengt. In India vormen vrouwen en kinderen het bezit van de door mannen overheerste cultuur; verkrachting en seksueel misbruik heersen alom en worden bijna nooit voor het gerecht gebracht. Kinderen van het vrouwelijk geslacht die niet bij de geboorte worden vermoord, worden dikwijls verkocht als slavin of voor het verrichten van dwangarbeid. Veel misdaad blijft in India onbestraft. Het is geen wonder dat in twee van de noordelijke staten, Bihar en Uttar Pradesh, wet en orde praktisch afwezig zijn.

Deze staten zijn gevaarlijk voor Indiase burgers, laat staan voor westerlingen. Er zijn gebieden in India waar zwarte magie ofwel hekserij en toverkunst nog steeds worden beoefend. Dit is de omgeving waaruit Sathyanarayana Raju kon ontspruiten, een dertienjarige die een psychotische periode doormaakte, zich tot heer van het universum verklaarde, en die nu, op zijn vijfenzeventigste, zich mag verheugen in een wereldwijde aanhang van miljoenen devotees. Voor spirituele zoekers is India de Moeder der Spiritualiteit met haar veelsoortige yoga, ascetische gebruiken en spirituele disciplines. Vele westerlingen profiteren van deze oefeningen. Het is de donkere kant van deze praktijken die Baba’s bovennatuurlijke vermogens wellicht kan verklaren, evenals de vermogens van andere goeroes die uit zijn op roem, rijkdom en macht. Tantra, denkt men, is spirituele seksualiteit; deze werd in het westen nogal populair met de Engelse publicatie van de Kama Sutra. Er is echter een keerzijde aan Tantra. Sai Baba is een van talloze overtreders. Men beschuldigt Sai Baba van vijftig tot zestig jaar seksueel wangedrag met jonge mannen en jongens. Rajneesh, de thans overleden seksgoeroe, die ashrams had in Poena (India) en Oregon, was bezeten van seks. Veel van zijn volgelingen moesten een groepsverkrachting ondergaan, rituele moord en andere perversiteiten, zodat menigeen instortte en zijn verstand verloor. Muktananda is ervan beschuldigd jonge meisjes te hebben gemolesteerd. Satchidananda werd beschuldigd zich te hebben afgegeven met het vrouwelijk personeel en met de volgelingen in zijn ashram te Pomfret, Connecticut. Deze aantijgingen veroorzaakten een scheuring in de gemeenschap en zij achtervolgen hem tot in zijn nieuwe verblijf in Virginia.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen