Betere leefomstandigheden door milieuprojecten in Zuid-India


Volgens ICCO, een interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, is de leefsituatie van duizenden Indiase gezinnen sterk verbeterd door schone energie. Indiase partnerorganisaties van ICCO wisten met de verkoop van emissierechten goedkope en schone energievormen van de grond te krijgen.

Landen die gemakkelijk meer emissie (uitstoot) van broeikasgassen kunnen tegengaan dan ze verplicht zijn op basis van het Kyoto-milieuverdrag, mogen het overschot als emissierechten verkopen. Dat kunnen ze doen aan landen die het meer moeite kost om hun uitstoot terug te dringen. Het kopen van de emissierechten is voor deze landen een relatief goedkope manier om aan hun Kyoto-verplichtingen te voldoen.

 
Projecten
Adats verdiende 1,1 miljoen euro met de verkoop van de emissierechten en legde in 2007 met dit geld 5500 biogasinstallaties aan in Zuid-India. In januari start de organisatie met het bouwen van nog eens 15000 installaties. Verder wil Adats met de opbrengst van emissierechten tamarinde-, cashew- en mangobomen aanplanten op 18.000 ha. Reds, een andere Indiase organisatie, is in Zuid-India bezig met de introductie van 330.000 lampen, die op zonne-energie werken. Ook de kosten hiervan moeten via emissiehandel worden gefinancierd.  De biogas- en zonne-energieprojecten van Adats en Reds zorgen voor een verminderde CO2-uitstoot van 600.000 ton. Met de boomaanplant wil Adats bijna 4 miljoen ton CO2 uit de lucht halen.  
Verbetering

De projecten van Adats en Reds helpen 100.000 Indiase families. De biogasinstallaties schelen de vrouwen twee werkdagen, die ze anders kwijt waren geweest aan het sprokkelen van hout. Daarnaast is het koken op biogas beter voor de gezondheid dan het koken op houtvuur. Verder zijn de zonne-energielampen een goed alternatief voor de relatief dure en weinig efficiënte kerosinelampen die de families anders gebruiken.

Gabor Mooij 

Reacties
  1. Reply
    ie
    april 3, 2009 om 1:07 pm

    😮 :(ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled