War Child


Did You Know?60 miljoen mensen gedood in oorlogen gedurende de 20ste eeuw. Meer dan 80% van de oorlogsslachtoffers zijn burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen. In het laatste decennium alleen al zijn 1,5 miljoen kinderen omgekomen in oorlogen. 4 Miljoen kinderen zijn invalide geraakt door oorlog. 10 Miljoen zijn getraumatiseerd door de oorlog. Het zijn de bizarre openingszinnen van warchild.com. Tijd om stil te staan bij de rechten van het kind.

Wist je dat…

…Kinderen speciale rechten hebben? Deze rechten zijn officieel vastgelegd in de ‘Universele Verklaring van de Rechten van het Kind‘. Ondanks dit blijven AIDS, oorlog, honger, prostitutie en kinderarbeid nog dagelijkse realiteit voor miljoenen kinderen in de wereld.

Wist je dat er grof gezegd vier grote belangrijke rechten zijn die een kind heeft?

…Elk kind heeft recht op leven

 • Recht op gezond eten
 • Recht op onderwijs
 • Recht op gezondheid
 • Recht van spelen. Je zou er niet zo snel bij stilstaan, maar elk kind heeft recht van spelen. Zo mag je zelfs protesteren bij de gemeente als er geen speelplaats is.

…Elk kind heeft recht op liefde

 • Recht op bescherming van arbeid. In Nederland is kinderarbeid verboden en niemand mag je dwingen te werken als kind.
 • Recht op bescherming tegen mishandeling of verwaarlozing. Boosheid, scheldwoorden, klappen…Sommige kinderen durven niet naar huis. Ze worden mishandeld. Je hebt echter recht op bescherming en mensen kunnen je hierbij helpen. Elk kind heeft namelijk recht op een veilig huis, ook wanneer ouders het zelf moeilijk hebben. Het beste is om er met iemand over te praten, zoals via de Kindertelefoon of het AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling).
 • Recht op bescherming van seksueel misbruik en geweld. Aanraken is fijn, maar soms gebeurt het opdringerig, tegen je zin. Dit hoef je niet te pikken. Volwassenen mogen geen misbruik maken van hun macht. Ze kunnen je niet dwingen tot seks of seksuele handelingen. Gebeurt dit toch, praat er dan over met iemand. Vaak zijn kinderen bang om de dader te verraden of om niet geloofd te worden. Als je echter aangifte doet bij de politie, word je altijd serieus behandeld.
 • Recht op bescherming in gewapende conflicten. Elk kind dient beschermd te worden tegen oorlog.


Het album ‘The Best Of 1980-1990” uit1998. De Ierse band U2 zet zich al jaren o.a. via War Child in voor de rechten van de mens

…Elk kind heeft recht op vrijheid

 • Recht op je eigen mening
 • Recht op vrijheid van geloof
 • Recht op vrienden. Soms hebben je ouders een andere smaak, vinden ze je vrienden niet geschikt (soms zelfs vanwege ras en geloof) en verbieden ze ieder contact. Dat mogen ze niet! Elk kind heeft recht op zijn eigen vrienden en vriendenkring.
 • Recht op informatie. De regering moet ervoor zorgen dat je op verschillende manieren toegang hebt tot informatie die nuttig of handig is voor jou als kind. Opmerkelijk is echter wel dat de regering tot op heden zowel autochtone als allochtone kinderen van bepaalde kennis weerhoudt in de geschiedenisboeken op school. Bijvoorbeeld over de Nederlandse rol in mensenrechtenschending, zoals tijdens de slavernij en verdere uitbuiting in de voormalige koloniën.

…Elk kind heeft recht op zorg

 • Recht op speciale zorg (voor gehandicapte kinderen).
 • Recht op contact met je ouders. Ook al zijn de biologische ouders gescheiden, zij blijven vaak gezamenlijk verantwoordelijk voor een kind en moeten daarom ook goede afspraken maken.
 • Recht op bescherming. Marteling, moord, in sommige landen is het gevaarlijk, vaak door oorlog. Gevluchte kinderen hebben daarom recht op speciale bescherming die de regering in Nederland verplicht is te bieden. Met de steeds strengere toelatingseisen voor asielzoekers is het echter nog maar de vraag of buitenlandse kinderen net zoveel rechten hebben als Nederlandse kinderen en of ze in leven blijven.
 • Recht op speciale zorg bij strafbare feiten. Als je iets hebt gedaan dat verboden is en de politie pakt je op, heb je toch nog speciale rechten die je beschermen.

(Bronnen: www.warchild.com, www.derechtenvanhetkind.nl)

De Kindertelefoon (www.kindertelefoon.nl) is er voor alle kinderen en jongeren die een probleem hebben of gewoon eens met iemand willen praten. Het telefoonnummer is gratis, dus je gesprek komt niet op de telefoonrekening te staan. De Kindertelefoon: 0800-0432 (elke dag van 2 tot 8 uur).

Rajshri Ramnares

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen