Uniek debat over democratie en mensenrechten in Europa


Wat is de Europese staat van mensenrechten en democratie? Deze vraag zal woensdag 18 april beantwoord worden in Straatsburg. Op initiatief van de Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, René Van der Linden gaat een nieuwe traditie van start.

Voor de eerste maal wordt een Europees rapport over mensenrechten en democratie gepresenteerd dat niet alleen door de parlementariërs van het grotere Europa bediscussieerd zal worden. Ook internationale specialisten reizen af naar Straatsburg om aan het debat deel te nemen. Zo zullen bijvoorbeeld Louise Arbour, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Irene Khan, de Secretaris-Generaal van Amnesty International, Thomas Hammerberg, de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa en Jean-Paul Costa, de President van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens deelnemen.

Al meer dan een halve eeuw houdt de Raad van Europa zich bezig met het waarborgen en promoten van mensenrechten en democratie. Maar in hoeverre houden de lidstaten van de Raad van Europa zich ook aan deze verplichtingen? Nog immer worden mensen gemarteld, vermoord of verdwijnen mensen zonder een enkel spoor vanwege bijvoorbeeld hun geloof, hun sexe of door uitlatingen gericht tegen de staat. Ook de staat van de democratie laat nog te wensen over. Toenemend wantrouwen ondermijnt de democratische instellingen. De Raad van Europa signaleert niet alleen deze misstanden, maar helpt landen met behulp van de unieke instrumenten en mechanismen de misstanden het hoofd te bieden.

In het rapport, dat donderdag officieel zal worden gepresenteerd en onderwerp van debat zal zijn, wordt gesteld dat hoewel de laatste decennia veel vooruitgang is geboekt, de democratische tekortkomingen weer toenemen en dit leidt tot ongenoegen onder de burgers. In de toekomst moet gestreefd worden naar een uitgebreider kiesrecht, meer vrouwelijke volksvertegenwoordigers en een meer directe democratie. Inzake de staat van de mensenrechten stelt het rapport dat het gat tussen realiteit en mooie woorden groeit. Er moet direct een zero-tolerantiebeleid ingevoerd worden, en daden moeten omgezet worden in woorden. Een einde aan de hypocrisie.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen