Suriname luidt noodklok vanwege Parbobier


Paramaribo .– Het klinkt hilarisch bij de gedachte alleen dat er in een land wegens het tekort aan bier, de noodklok wordt geluid. Een betere commercial voor een biersoort laat zich absoluut niet bedenken. In Suriname heeft de Vereniging van Winkeliers, Ling Nget Tet de noodklok laten galmen ten teken dat er een enorme schaarste is opgetreden in de hoeveelheid parbo bier. De levering van dit product is gestagneerd vanwege het feit dat de distributie ontnomen is van Fernandes, die doorgaans garant stond voor een vlotte en coulante afwikkeling voor dit handelsproduct.

Suriname luidt noodklok vanwege Parbobier De brouwerij heeft de huidige distributie zelf op zich genomen tengevolge waarvan er een reeks omslachtigheid in de toch al stroeve werkwijze van Suriname is ingeslopen. Het aantal geadministreerde bestellingen strookt niet met het aantal daadwerkelijk uitgevoerde leveringen. Vanwege de toenemende vraag naar Parbobier in juist deze vakantieperiode raken de winkeliers er behoorlijk door geà¯rriteerd. Pogingen deze kwestie middels een deliberatie met directieleden tot een oplossing te brengen zijn nog steeds mislukt. Hierdoor kan men er ook niet achter komen waar de knelpunten precies zitten.

Voorzitter Ling merkt terecht op dat het op het lokale niveau geadoreerde Surinaamse bier door de gegeven omstandigheden en ontwikkelingen kunnen worden verdrongen door het importbier dat in het onderhavige geval als surrogaat dienst doet. Door deze houding van de brouwerij zullen volgens Ling straks alle producten van Parbo bier worden geweigerd voor verkoop. Als de winkeliers het product nu bij de tussenhandelaren moeten gaan kopen, moeten zij er extra geld voor neertellen tengevolge waarvan de verkoopsprijs zou kunnen stijgen. Men riskeert hierdoor dat men zich de toorn van de consument op de hals haalt omdat er dan sprake zou zijn van prijsopdrijving, hoewel zulks kennelijk niet het geval hoeft zal zijn. Ling doet nogmaals een dringend beroep op de directie van Parbo bier om een open-minded opstelling te verkiezen boven een halsstarrigheid.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen