Suriname en haar rijkdom


Afgelopen donderdagavond is de begroting voor het jaar 2007 goedgekeurd door het parlement. Met 29 stemmen voor (alle Coalitie leden) en 15 tegen (oppositie leden) werd de begroting voor het jaar 2007 aangenomen. Deze zal de geschiedenis ingaan als: ‘de langst durende begrotingsbehandeling ooit’. Het heeft in totaal drie maanden geduurd alvorens er tot stemming kon worden overgegaan voor de al dan niet goedkeuring van deze.

Naast het record aan tijd, dat er mee gemoeid was, is er ook nog een andere record verbroken, nl. een tekort van een half miljard SRD op de begroting voor het jaar 2007. De minister van financiën Humphrey Hildenberg gaf eerder aan dat hij verwacht had, dat de inkomsten meer zullen zijn dan geprojecteerd, waar door het tekort uiteindelijk wel zal meevallen. Dat Suriname op papier het 17de rijkste land ter wereld is, is voor mensen die Suriname kennen ondertussen geen nieuws meer.

Wat ook bekend is dat de meeste rijkdommen van Suriname weggedragen worden door multinationals en dat de Surinaamse regering de kruimels overhoud. Tijdens de beantwoording van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen Gregory Rusland op vragen van Jules Wijdenbosche (DNP 2000) en Kenneth Moenne (NDP), kwam naar voren dat Suriname voor de periode 2004 -2006 aan inkomsten uit de Cambior deal US$45 miljoen heeft verdiend. Volgens de minister moet de multinational nog achterstallige belastinggelden overmaken. Er is dan ook een speciale commissie benoemd die de kwestie rond de achterstallige belastinggelden met het goudbedrijf moet bespreken.

Grote delen van de oppositie willen dat de regering de deal met de maatschappij openbreekt, maar de minister maakte in het parlement bekent dat hij geen voorstander is van het opbreken van de overeenkomst. Hij is voorstander van het aanpassen van de deal ten gunste van Suriname, als zulks niet lukt dan pas wil hij overgaan tot het openbreken van de deal. Ter voorbereiding van de gesprekken die nog dit jaar zullen plaatsvinden, tussen de minister van Natuurlijke Hulpbronnen en de twee bauxietbedrijven, Suralco en BHP Billinton is de minister in de leer gegaan bij deskundigen in Trinidad & Tabago.

In Trinidad hebben de deskundigen de Alcoa zo ver kunnen krijgen dat de maatschappij maar liefst twee smelterijen zal opzetten. Ook heeft de regering de multinational zover kunnen krijgen dat zij aandelen heeft weten te bemachtigen in de smelterijen. Tot nu toe zien de twee opperende maatschappijen in Suriname, de bouw van een smelter in West- Suriname niet echt zitten, hoewel er voor zeker veertig jaar gemijnd zal worden. Zoals het nu naar uitziet zal het Surinaamse bauxiet verwerkt worden in Trinidad. De minister hoopt dan ook om de maatschappijen zo ver te krijgen dat zij het ontgonnen bauxiet hier te lande verwerkt wordt tot aluminium.

De ene deal is nog niet gesloten of een andere staat voor de deur. De bewezen goudreserves te Nassau zijn met 50% gestegen. Het Canadese bedrijf New Mont die in samenwerking met de Suralco, exploratieactiviteiten in het gebied uitvoert heeft de reserves van 2 miljoen ounces naar boven de 3 miljoen ounces bijgesteld. Het is daarom dat New Mont de regering vraagt om zo snel mogelijk een MOU (Memorandum of Understanding) te tekenen. Volgens minister Rusland is het de bedoeling om voor het einde van het jaar een Memorandum of Understanding op te stellen voor het maken van afspraken over ontginning van de goudvoorkomens in het Nassaugebergte. De minister geeft aan dat voordat zulks het geval is er flink onderhandeld zal moeten worden. Uit de overeenkomst met Cambior heeft de regering lering getrokken en zij wil niet de zelfde fouten maken als bij de eerste overeenkomst. Volgens Rusland is er meer te halen uit de natuurlijke hulpbronnen van Suriname: “maar dan zouden wij actief moeten participeren in het risicokapitaal van het bedrijf“ De keerzijde is wel dat als het misgaat en de wereldmarkt prijzen dalen, er verles geleden zal worden door beide partijen.

Terwijl de regering bezig is geweest met goud en bauxiet, is de Guyanese president Bharrat Jagdeo bezig geweest met het voeren van gesprekken met CGX Energy Incorporated en Repsol YPF over het hervatten van de olie exploraties in het betwiste maritieme gebied. Guyana had Suriname in 2000 voor het International Tribunaal for the Sea (Itlos) gesleept, nadat Suriname CGX in het zelfde jaar uit het gebied had verjaagd. Guyana gaat ervan uit dat de beslissing van het tribunaal in haar voordeel zal vallen. Dit is dan de redenen waarom zij aan deze maatschappijen nu al reeds concessies heeft verleend.

Radjesh Roopram

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled