Stop het geweld tegen vrouwen


Baap re BaapHuiselijk geweld is een groot probleem in de grote steden. Dit geweld kan niet alleen leiden tot psychische en lichamelijke beschadiging van het slachtoffer en soms zelfs tot de dood, maar het kan er ook voor zorgen dat de kinderen voor het leven beschadigd raken en daardoor zelf dader worden. Het volgende artikel uit het ‘Amsterdams Stadsblad’ gaat over een informatiedag die gehouden werd op 7 november 2002. Hoe vind je hulp als slachtoffer?

Vrouw moet zelf willen veranderen

Vrijwel elke vrouw die mishandeld wordt door haar man of vriend, schaamt zich. Omdat ze het sprookje van ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ niet waar kan maken. Omdat ze denkt dat het haar eigen schuld is. In Amsterdam Zuidoost werkt een heel netwerk van organisaties samen om huiselijk geweld te stoppen. Donderdag 7 november houden deze organisaties een informatiedag.

Huiselijk geweld komt overal voor. Het is niet gebonden aan cultuur, inkomen en opleiding. Wel wordt in het jaarverslag van de Vrouwenopvang Amsterdam sterk de nadruk gelegd op vrouwen uit islamitische families. Vier moslimvrouwen doen in het verslag hun verhaal.

Zoals de 29-jarige Layla, die op haar zeventiende gedwongen werd met een familielid van haar moeder te trouwen. Jaren van mishandeling en verkrachting volgden. Het bleek dat de man alleen met haar getrouwd was om een verblijfsvergunning in Nederland te krijgen. Toen dat eenmaal was gelukt, schopte hij letterlijk Layla het huis uit. Pas toen ze vreesde dat hij haar kinderen, die haar echtgenoot bij zich had gehouden, zou ontvoeren, nam Layla de stap om met haar twee zoons onder te duiken op een geheim adres.

Jaarlijks wordt in Amsterdam honderden keren aangifte gedaan door vrouwen die door hun man in elkaar geslagen zijn, of zelfs met de dood bedreigd. Politie en justitie hebben er hun handen vol aan, temeer daar het sinds 2000 prioriteit heeft. Werd vroeger nog wel eens gedacht, ook door de politie, dat de overheid zich niet moet mengen in wat achter de voordeur gebeurt, nu wordt elke aangifte heel serieus genomen. Vooral omdat huiselijk geweld ook invloed heeft op het leven van de kinderen die daar getuige zijn. De kans is groot dat zij later zelf ook in een gewelddadige relatie terechtkomen.

Een van de gevolgen daarvan is dat een aangifte altijd behandeld wordt. Ook als een vrouw de volgende dag terugkomt om de aangifte in te trekken. Dat kan nu niet meer. De cijfers laten het zien. Nu aangiften niet meer mogen worden ingetrokken, zijn de cijfers flink gestegen. In de eerste zes maanden van dit jaar registreerde de politie al meer aangiften van huiselijk geweld dan in heel vorig jaar.

Huiselijk geweld komt natuurlijk in veel meer vormen voor dan alleen in die van een gewelddadige man en een vrouwelijke slachtoffer. Dat is echter wel waar de informatiedag zich opricht. Er zijn sprekers van de politie en hulpverlening. Ook is er een vrouw die over haar eigen ervaringen vertelt. Het netwerk dat zich in Amsterdam Zuidoost bezighoudt met huiselijk geweld wordt gevormd door politie, Steunpunt Relationeel Geweld, Justitie in de Buurt, Madi, De Meren, Helpi Makandra, Slachtofferhulp en het stadsdeel.

Vrouwen kunnen op de informatiedag leren dat zij niet alleen staan in hun situatie en waar zij hulp kunnen krijgen. Wie daar behoefte aan heeft, kan direct met een hulpverlener praten of deelnemen aan de discussie.

De cijfers laten een tamelijk dramatisch beeld zien. Alleen al in de eerste helft van dit jaar kreeg de politie 437 aangiftes van huiselijk geweld binnen. Amsterdam Zuidoost heeft de droevige eer een stevige koppositie te hebben in deze statistieken. In district 7, waar de drie wijkteambureaus van Amsterdam Zuidoost onder vallen, werd 164 keer huiselijk geweld bij de politie gemeld. Dat is ruim twee keer zoveel als in Amsterdam Nieuw-West, dat de tweede positie inneemt.

Waarom er juist in Amsterdam Zuidoost zoveel aangifte wordt gedaan is niet helemaal duidelijk. Sharina, medewerkster van het Steunpunt Relationeel Geweld in Amsterdam Zuidoost, denkt dat dat komt omdat de vrouwen in Amsterdam Zuidoost beter de weg kennen om hulp te vragen. “In Amsterdam West en Oost wonen misschien wat meer traditionele vrouwen, die de weg niet goed kennen. Vrouwen die wel aangifte doen, zijn vaak wat hoger opgeleid en spreken de taal,” is haar ervaring.

Voor veel vrouwen is het doen van aangifte de laatste stap, zegt Sharina, “Er is vaak sprake van schaamte. Pas op het moment dat het gaat escaleren zoeken ze hulp. Ze zijn bang dat als ze aangifte doen, het geweld verergert.” Uit ervaringen van politie en hulpverleners blijkt dat echter niet het geval te zijn.

Het steunpunt raadt vrouwen altijd aan om aangifte te doen. Maar prioriteit is om het geweld te stoppen. Vrouwen die zich melden krijgen gemiddeld zes gesprekken bij het steunpunt. Dan wordt gekeken welke praktische ondersteuning gegeven kan worden, zoals verwijzingen naar het algemeen maatschappelijk werk. Sharina: “We proberen het zelfrespect van de vrouwen te herstellen en hun zelfbeeld bij te schaven. Uiteindelijk moet de vrouw veranderingsgezind zijn, want het geweld moet stoppen.”

Rajshri
Bron: Amsterdams Stadsblad
Titel: Vrouw moet zelf willen veranderen
Datum: 30 oktober 2002
Auteur: Nicole Weidema

Meer informatie:

Landelijk:
Netwerk Huiselijk Geweld, Ministerie van Justitie
www.huiselijkgeweld.nl

De Kindertelefoon
Tel. 0800-0432 (gratis en anoniem)
www.kindertelefoon.nl

Regionaal:
www.blijf-van-mijn-lijf.nl

Meldpunt Vrouwenopvang Amsterdam
Tel. 020-6130245

Netwerk Huiselijk Geweld Zuidoost
Tel. 4952052 (JIB) of 5662317

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen