Sati Oermila


Raam Ji werd voor 14 jaren verbannen naar het oerwoud. Samen met Sita mata en broer Laxman volgde Hij de opdracht van moeder Kékajie en vertrok om Zijn daden te verrichten waarvoor Hij is nedergedaald, namelijk de aarde te zuiveren van het kwaad. De demonen waren in deze de kwade elementen. Oermila, echtgenote van Laxman bleef op verzoek van Raam Ji en in opdracht van Laxman achter in het paleis om de zorg van haar schoonouders te vervullen. Eens voelde Sati Oermila in Ajodhja zich schuldig aan het feit dat zij haar echtgenoot niet kon bijstaan in de barre tijden. Zij denkt aan hoe Sita Ji gelukkig moet voelen, omdat zij altijd in goede en slechte tijden haar echtgenoot kon bijstaan. Ik ben een ongelukkig mens dat ik mijn man niet kan dienen. In de barre tijden die mijn zus en haar echtgenoot moeten doorstaan, geniet ik hier in het paleis van alle weelde en geluk. Dit is gemeen tegenover mijn dierbaren. Broeder liefde tussen Prebhoe Raam en Laxman heeft mij vandaag tot slachtoffer gemaakt.

Ongelukkigerwijs moet ik vandaag afgezonderd van mijn echtgenoot blijven. Deze tyaag heeft Oermila tot sati verheven. (Sati betekent een vrouw die zich opoffert ten dienste van haar echtgenoot, zoals sati Sawitrie, sati Ansuya, sati Paarwetie e.a.). Met alle verwijten naar zichzelf en beschuldigingen stuurde zij met de bode een brief voor haar geliefde Laxman.

Na het lezen van de brief gaf Laxman het door aan Raam Ji om te lezen. De trikaal darshi (ziener van alle drie tijden) ging door zijn dibye shakti (goddelijke kracht) bij Oermila om haar twijfels weg te nemen. Raam Ji stelde haar gerust door te zeggen, jij bent in mijn spel onmisbaar. Zonder jou hulp kan ik mijn doel niet bereiken, je hebt mij hierin bijzonder geholpen. Doordat jij je zo hulpeloos voelt, zal ik je vandaag vóór de tijd de waarheid vertellen. Luister aandachtig. Meghnath de zoon van Rawen is sterk geworden door zijn Tapasya en hij is onoverwinnelijk. Zolang zijn echtgenote Soelochena aan zijn zijde staat wordt hij door het harnas en kracht van haar satitwe (trouwheid, kuisheid) verdedigd. Soelochena is het meest besproken sati onder de sati’s en om haar plicht na te komen zal zij in ieder geval haar echtgenoot Meghnath beschermen. Door haar inzet is hij tot heden van alle obstakels beschermd. Jou opoffering van 14 jaren heeft jou vandaag een grotere sati gemaakt. Door de kracht van jou satitwe zal jou echtgenoot Laxman in staat zijn Meghnath te doden.

Het harnas van jou kuisheid zal jou echtgenoot Laxman in de strijd tegen Meghnath beschermen. Door jou opoffering zal ook ik in staat zijn Rawen te doden. Jij hebt je bijzonder nuttig gemaakt en voel je daarom niet nutteloos. O Oermilé, ik verzoek je, zolang ik mijn doel (doden van Rawen) niet heb bereikt, blijf op ons in Ajodhja wachten. Ik beloof jou Laxman veilig terug te brengen.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen