Ongewenste intimiteiten op de werkplek


Ongewenste intimiteiten brengen meestal ongemakkelijkheden voor het ‘slachtoffer’ in kwestie mee. De geà¯ntimideerde zal zich namelijk oncomfortabel voelen op zijn of haar werkplek. Ongewenste intimiteit of seksuele intimidatie op de werkplek kan gedefinieerd worden als ongewenste seksueel getinte opmerkingen of gedragingen (handtastelijkheid) van een ander die intimiderend overkomen. Het verwijst dus naar alle vormen van intimiteit en seksualiteit die als ongewenst ervaren worden. Een persoon die zich schuldig maakt aan seksuele intimidatie weet dat het ongepast is, desondanks maakt hij of zij zich schuldig hieraan. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van schunnige opmerkingen, het knijpen in de billen van en ander, het ‘per ongeluk’ de borsten aanraken, slecht zittende kleding waar je doorheen kan kijken en het bedreigend benaderen van iemand met het lichaam. Hierdoor ontstaat er een onprettige werkomgeving waarin men zich onveilig gaat voelen.

In de ARBO-wet (Arbeidsomstandighedenwet) is voorkoming van seksuele intimidatie opgenomen. Door middel van deze wetgeving wordt geprobeerd de werknemer te beschermen tegen ongewenste intimiteiten. De veiligheid en welzijn worden bedreigd door seksuele intimidatie en dit dient derhalve voorkomen te worden. Veel mensen die onder druk van seksuele intimidatie staan melden zich uiteindelijk ziek. De werkgever wordt verplicht een beleid te voeren ten aanzien van seksuele intimidatie. De werkgever dient er namelijk voor te zorgen dat de werknemer een incident onder ongewenste intimiteit kan melden. De werkgever kan dit realiseren door een vertrouwenspersoon binnen zijn bedrijf aan te stellen.

Wanneer men daadwerkelijk slachtoffer is geworden van seksuele intimidatie dan zijn de volgende zaken aan te raden.

Confronteren
Wanneer men van mening is dat iemand duidelijk de grens overschrijdt is het noodzakelijk dat deze wordt aangesproken. Stel hem of haar op de hoogte van het feit dat je niet gediend bent van zijn of haar wijze van benaderingen. Confronteer de persoon die een ongepast gedrag vertoont ermee en zeg dat hij of zij daarmee dient te staken.

Inschakelen leidinggevende
De leidinggevende dient tijdig op de hoogte gesteld te worden van de ongewenste intimiteiten. Het feit dat de irritaties kenbaar zijn gemaakt aan de leidinggevende is een belangrijk bewijsmiddel in een eventueel later te voeren klacht of juridische procedure. De leidinggevende dient de intimiderende werknemer vervolgens aan te spreken. Niets werkt beter dan een berisping van de leidinggevende naar de intimiderende persoon. Wanneer de intimiderende persoon de leidinggevende zelf is, dien je contact op te nemen met de vertrouwenspersoon.

Vermijden van risicovolle situaties
Wanneer een melding is gemaakt van de intimidatie dien je voorzichtig te zijn. Het is verstandig om te voorkomen dat je alleen komt in een ruimte met de intimiderende persoon. Er is namelijk geen enkele garantie dat de persoon zijn acties zal staken. Kom niet te vroeg op werk en blijf niet te lang op werk na werktijd. Ga lunchen met andere collega’s. Sla uitnodigingen van deze persoon af om te gaan lunchen, ook wanneer hij of zij excuses wil aanbieden.

Stel anderen op de hoogte
Naast de leidinggevende op de hoogte te stellen is het tevens verstandig om de naaste collega’s op de hoogte te stellen. Zij kunnen hun steun verlenen. Wie weet zijn anderen ook slachtoffer (geweest) van intimiderende praktijken. Door te praten deel je de smart met elkaar.

Het tegengaan van ongewenste intimidatie wil niet zeggen dat men elkaar niet mag aanraken. De mate van ernst is een subjectief begrip, een arm om je heen kan de één prettig ervaren terwijl een ander dat als ongewenst kan ervaren. Vermijd misverstand, zorg voor een goede sfeer op de werkvloer. Dat maakt het werken plezieriger. Laat elkaar de grens zien. Seksuele intimidatie houdt ten slotte het overschrijden van de grens in. Laat seksuele intimidatie je niet overkomen en doe er wat aan wanneer je in een dergelijke situatie verwikkeld bent.

Ik wens je een plezierige werkomgeving.

Alisha

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Login/Register access is temporary disabled