Al 20 jaar wordt beweert dat er een tekort is aan beta/technici.
De werkelijkheid is een heel andere: de werkloosheid onder beta/technici is hoger dan de gemiddelde werkloosheid onder academici, heel veel banen zijn tijdelijk en worden vaak zeer slecht betaald. Ik kan als academisch fysicus geen baan in het onderwijs krijgen. Lees ook 'Het sprookje van het beta-tekort' http://www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/374 .