Lichaamstaal


LichaamstaalIn dagelijks leven communiceren wij, maar dan op verschillende manieren. De ene keer verbaal, de andere keer non-verbaal. Non-verbale communicatie en lichaamscommunicatie zijn niet hetzelfde. Lichaamscommunicatie is wel een belangrijk onderdeel van de non-verbale communicatievorm.

En lichaamstaal wordt altijd gebruikt, dit kan bewust zijn, maar ook onbewust. In de meeste gevallen worden gevoelens via lichaamstaal geuit. Dit komt vooral voor bij verliefdheid. Je geeft signaaltjes af en hoopt dat de ander het opvangt.

We praten niet voortdurend, maar we geven wel de hele tijd signalen door middel van lichaamstaal. Verder is het zinvol om te kijken naar de verschillende niveaus waarop we communiceren. We communiceren meestal tegelijkertijd op inhoud als op betrekkingsniveau. Met woorden geven we vooral de inhoud weer en met lichaamstaal vooral de betrekking. Als het om inhoudsniveau gaat dan heeft men het duidelijk over iets. De inhoud is het makkelijkst over te brengen door gesproken taal of gebaren. Om de ander te begrijpen, moet je wel zijn taal spreken. Als de woorden of signalen waarmee we communiceren geen overeenkomst hebben met hetgeen ermee wordt aangeduid, noemen we dat digitale taal. Voor het uitdrukken van gevoelens en betrekkingen is de bovengenoemde digitale taal nogal ontoereikend. Het gaat ons niet zo makkelijk af om alleen met woorden duidelijk te maken wat we precies bedoelen. Je wilt wat duidelijk maken, maar het lukt niet echt. Wat we van de ander vinden is al helemaal niet zo eenvoudig duidelijk te maken. Soms bedoel je wat anders, maar wordt verschillend geà¯nterpreteerd. Woorden kunnen bijvoorbeeld veel harder aankomen dan ze bedoeld zijn. Om onze gevoelens en bedoelingen duidelijk te maken gebruiken we daarom liever een beeldende taal. Hierbij is hetgeen dat wordt uitgedrukt herkenbaar in het gebaar of teken zelf, zonder dat je dit speciaal moet leren of er iets over hoeft af te spreken. We noemen dit analoge taal.

Lichaamstaal is een veel eenvoudigere manier om gevoelens uit te drukken, dan door middel van gesproken taal. Het is namelijk heel moeilijk door middel van lichaamstaal te liegen. De meeste mensen zijn zich niet erg bewust van hun lichaamstaal. Als iemand liegt, kan je door zijn gedrag het gevoel krijgen dat er iets niet klopt. We zijn dan het meest geneigd om op dit gevoel af te gaan en hem niet te geloven. Lichaamstaal heeft dus een grote betrouwbaarheidswaarde. Dat zo veel betrouwbaarheidswaarde aan lichaamstaal wordt toegekend, komt misschien doordat veel non-verbaal gedrag erfelijk is of al zeer jong door iedereen op dezelfde manier geleerd wordt. Waarschijnlijk wordt ook het begrijpen van de door middel van lichaamstaal geuite emoties erfelijk doorgegeven.

Lichaamstaal laat bij de ontvanger vaak slechts een onduidelijk gevoel achter. Het zogenaamde intuà¯tieve herkennen van een ander gebaar, of gedragspatroon, het zogenaamde onbewust begrijpen van de handelingen van een ander, heeft dus niets te maken met iets onduidelijks als intuà¯tie. Dus lichaamstaal kan soms van belang zijn.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen