Hindoeà¯sme een manier van leven


Het Hindoeà¯sme is meer een ‘way of life’ dan een religie. Om die reden is er in dit stuk voor gekozen om de levensfilosofische kant in het licht te zetten. De basis van het Hindoeà¯sme is het vinden van eenheid in diversiteit. De individu staat centraal. Het handelen vanuit de ziel is het ultieme doel.

Elke ziel is uniek in haar bestaan en alle zielen bij elkaar vormen het geheel. In het Hindoeà¯sme is om die reden ook ruimte voor iedereen. De filosofie houdt tevens in, dat elke individu die op aarde komt eigenlijk vergelijkbaar is met een plant. Het komt op aarde en het heeft zorg nodig, dan ervaart het groei, na groei bloei, na bloei vruchten en na de vruchten het verwelken. Zo ook is het leven in het hindoeïsme ingedeeld. Men onderscheid een viertal levensfases in elk individueel leven, te weten; de Dharma fase, de Artha fase, de Kama fase en tot slot de Moksha fase. Dit stuk is bedoeld om heel beknopt de basis van de Hindoe leeffilosofie aan de hand van deze vier levensfases weer te geven. Hieronder zal daarom worden ingegaan op elke levensfase en welke vragen en subdoelen er op dat moment centraal staan.

De Dharma fase
Gedurende de Dharma fase staat zelfbewustzijn centraal. Dit is de fase waarin men zich het bewustzijn eigen maakt; fatsoen, normen en waarden. De centrale vragen zijn:
Wie ben ik? Waar sta ik voor? Waarvoor ben ik op aarde gekomen? Hoe kan ik het beste met mijzelf omgaan? Hoe kan ik het beste met mijn medemens omgaan? De regels onder welke men kan leven en welke maatschappelijk acceptabel zijn komen in deze fase aan bod. Dit is ook de fase waarin men leert te bidden en zich het goddelijke in zichzelf tracht te laten ontwaken. Wanneer dat geschiedt, maakt men contact met het goddelijke in zichzelf, nl. zijn ziel. Op dat moment kan men zich in gaan zetten voor het doel dat men met dit leven heeft.

De Artha-fase
Gedurende de Artha fase weten we vanuit de Dharma fase wat ons te doen staat. We weten immers waarvoor wij op aarde zijn. De vragen die in deze fase centraal staat is: wat moet ik leren om mijn doel te kunnen behalen?
In de Artha fase staat het leren en voorbereiden centraal. Het is de voorbereidende fase. Men gaat studeren. Men leert tevens de Dharma regels op een goede manier in zijn of haar leven te integreren. Het is de tijd dat men zich voorbereid om een plaats te verwerven in de maatschappij. Na het grote leer proces wordt het tijd te oefenen. Ook dat valt onder deze fase. Pas als men daar klaar voor is, kan men naar zijn of haar doel.

De Kama fase
Nadat men de theorie heeft geleerd en het in de praktijk heeft kunnen uitoefenen, wordt het tijd, dat men het daadwerkelijke levensdoel realiseert. De vraag die in deze fase centraal staat is: Wat heb ik bereikt?
De Kama fase staat voor de vervulling van wensen. Het is de tijd van oogsten. Wat men heeft gezaaid, dat zal men oogsten. De vruchten van het handelen komen aan de plant en men kan de resultaten ondergaan. Als het doel behaald is, wordt het tijd om aan een nieuw project te gaan denken.

De Moksha fase
VedasNa van de vruchten van het eigen handelen genoten te hebben wordt het tijd alles lost te laten en zich voor te bereiden op het einde van het leven. De vraag die in deze fase centraal staat is: Hoe kan ik weer één worden met mijn bron? Het is de tijd van de Moksha. Men bereid zich voor om vanuit het lichtpuntje van God weer een eenheid met God te worden.

Helaas komen slechts enkelen eraan toe om alle vier de levensfase in één leven te kunnen doorlopen. De wijzen hebben in de oude tijd zelfs leeftijdsindicaties bij de fases genoemd. Deze indicaties zijn in dit stuk buiten beschouwing gelaten, omdat de gedachte is, dat elke hindoe reïncarneert. Wie reïncarneert kent slechts per identiteit het fenomeen tijd, echter heeft eigenlijk alle tijd van de wereld. Eerlijk gezegd is de inschatting dat velen van ons deze fases pas na meer dan één leven allemaal hebben doorlopen.

 

Nandini

 

Reacties
 1. Reply
  Gast
  juli 25, 2006 om 1:10 pm
  Agni

  Wat een mooi en leerzaam artikel. 🙂

 2. Reply
  Gast
  augustus 4, 2006 om 1:06 pm
  Toppie

  Goed geschreven 😉

 3. Reply
  Gast
  september 2, 2006 om 2:09 pm
  pt. B

  😕
  Volgens mij bestaat Dharme uit
  Dhritie, ksema,dem, esteye, soutch, indria nigreh, dhie, widia, setye, a-kroodh en a-hinsa. Dit zijn de 11 stellingen van Dharme.
  Arth is hoe ga je met geld om. Het tegengestelde van art is a-narth.
  Kaam is “hoe ga je om met je sexuele driften. Sex is niet verboden echter dit zou moeten gebeuren met toepassing van je dharme.
  Muktie is de weg naar verlossing

 4. Reply
  Gast
  september 18, 2006 om 11:44 am

  :p 8) 😉

 5. Reply
  Gast
  september 18, 2006 om 4:42 pm
  LAchuuuuhhhh

  koel 🙂 🙂 😡

 6. Reply
  Gast
  oktober 24, 2006 om 4:47 pm
  Manier van leven ?

  Helaas ben ik het niet eens met je analyse van het hindoeisme. Hindoeisme in zijn oorspronkelijke vorm is toch echt meer een religie dan gewoon een manier van leven, zoals het boedhisme weer wel meer een manier van leven is dan een religie.

  De Bhagavad-Gita is the

 7. Reply
  Gast
  februari 9, 2007 om 1:51 pm
  reactie schrijfster op Manier van leven

  Een mening hoeft geen waardeoordeel te vormen. Het afwijken van iemands mening kan nooit helaas zijn. Het is ons recht als individu om een eigen mening te hebben.

  Elke ziel is een deel van God in het hindoeisme. Dat is ook de reden dat wij mensen aangroeten met Namaste. Hetgeen betekent, het goddelijke deel in mij groet het goddelijke deel in jou. Je hebt wel gelijk, in het Hindoeisme wordt wel uitgegaan van een God. Zuiver een levensstijl gaat niet per difinitie uit van het bestaan van een God. Als je het zo bekijkt is het correct wat je aangeeft. Maar goed dat heb je bij het Boedhisme ook. Echter bij de invulling van het hindoeisme ligt de nadruk meer op way of life.

 8. Reply
  Gast
  februari 9, 2007 om 11:48 pm
  schrijfster reactie op Pt B

  Goed dat u deze termen aanhaalt. Ik nodig u bij deze van harte uit om al deze termen in het Nederlands uit te leggen. Verder vind ik dat u kama ernstig tekort doet als u het slechts met sexualiteit combineert. Anderszijds doet u sexulateit tekort indien u het alleen aan de kamafase koppelt.

 9. Reply
  Gast
  maart 27, 2007 om 11:25 am

  :zzz

 10. Reply
  anoniem
  februari 1, 2008 om 9:28 am

  ik heb een vraag: Wat is het doel van Hindoes van het leven op aarde?

  Schrijf een reactie


  Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

  Register New Account
  Wachtwoord opnieuw instellen