Het afscheid van de hoge economische groei van India


Er is sprake op dit moment van een slechte groei van de Indiase economie en wel om twee redenen. In de eerste plaats is het misschien wel een directe gevolg van de wereldwijde economische recessie. Zoals wellicht bekend begint het Indiase begrotingsjaar op 1 april en eindigt op 31 maart. Hierdoor worden er nauwkeurige statistieken in april of mei verwacht .

De gewone mensen lopen gebukt onder de gevolgen van de hoge prijs van levensmiddelen en brandstof. De inflatie bereikt een recordniveau. Dan opeens daalt de olieprijs fors op de internationale markt, levensmiddelen worden ook goedkoper . De export begint te dalen en als gevolg daarvan, het verlies van werkgelegenheid in de exportsector. Veel Indiase werknemers uit het Midden-Oosten zullen huiswaarts koersen als ook het Midden-Oosten zwaar getroffen wordt door de wereldwijde economische recessie.

Desalniettemin is vrijwel een ieder optimistisch omdat men erin geloof dat het ergste nog moet komen. In feite zijn sommige analisten van mening dat de groei van het BBP van de huidige fiscale jaar zelfs lager worden dan 7%. Het vooruitzicht voor elke vorm van herstel voor het volgende fiscale jaar ziet er nog somber uit. De Indiase economie is nauw verbonden met de Amerikaanse economie. Je hebt te houden met deze factor in het achterhoofd ook.

Het is zeker slecht nieuws voor de economie, want India is nog niet eens een midden verdiencapaciteit land. Miljoenen mensen lijden onder armoede, honger, ondervoeding, analfabetisme, werkloosheid enz. India heeft een record aantal straatkinderen. Als de groei van het bbp vertraagt zal het onmogelijk voor de overheid en de particuliere sector worden om nieuwe banen te scheppen. Het zal ook moeilijk voor de regering om haar plannen te ontwikkelen of bouwen infrastructuur.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen