Geheimzinnigheid rond braakliggende percelen in Suriname


Paramaribo – Grondverdeling in Suriname, hoe waanzinnig dit ook moge klinken, is een pijnpunt waar alle rede en logica voor verbleken. Ten tijde van de militaire bezetting ging het er meer om welke militair de meeste grond op zijn conto bijgeschreven kon krijgen terwijl degene die er echt recht op had, werkeloos en geheel buiten mededinging moest staan toekijken. Taferelen als landonteigening behoorde destijds ook tot de orde van de dag. In Nederland wonen er genoeg Surinamers die sparen om een stuk grond in Suriname te mogen kopen.

Onlangs werd er zelfs kond gedaan van het feit dat China van plan zou zijn in Suriname grote hectaren grond op te kopen. Normaliter krijgt een Surinaamse burger die hetzelfde zou willen, er geen toestemming voor. Voor de aanvraag alleen moet hij bergen hoge documenten overleggen. Al met al is de grondverdeling in Suriname, hetzij tegen betaling hetzij omniet, aan een enorme willekeur onderhevig. In heel Suriname liggen er braakliggende terreinen, waar niemand aanspraak op heeft. In de Corantijnrivier zijn vele eilanden, die enkel cartografisch zijn vastgelegd terwijl de Surinaamse burger er volstrekt geen weet van heeft.

In Meerzorg, gelegen in het district Commewijne ligt een vroegere koffieplantage als een braakliggend terrein waar onlangs een mogelijke landmeter in het gezelschap van vele anderen gesignaleerd zou zijn. Hun handelingen duidden erop dat zij landmeetkundige werkzaamheden aan het verrichten waren.

Volgens de plaatselijke districtssecretaris van het commissariaat van Commewijne zou men er nergens iets van af weten. Op een dergelijke wijze was ook een delegatie gesignaleerd op de oude suikerplantage Mariënburg. Er doen echter wel geruchten de ronde dat er plannen zouden zijn om de oude suikerplantage te verkavelen. Dit betekent dat een bijdehandse flinker er kennelijk in geslaagd is dit stuk grond voor dit doeleind voor zich te verkrijgen. Suriname dreigt op deze wijze op termijn af te glijden naar een land dat beheerd wordt door dubieuze grondeigenaren.

Reacties

   Schrijf een reactie


   Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

   Register New Account
   Wachtwoord opnieuw instellen