Fusie Suriname en Franks Guyana?


Nu Suriname aanstalten maakt om de Oost-Westverbinding tussen Meerzorg en Albina voor 70 miljoen euro te herstellen, willen de Fransen vaart zetten achter de bouw van een vaste oeververbinding. Suriname wil daarom harde afspraken met Frankrijk maken betreffende het goederen- en personenverkeer wanneer de brug over de Marowijnerivier een feit mocht zijn. Beide landen zijn het er in grote lijnen over eens dat de oeververbinding noodzakelijk is.

De eerste schattingen geven aan dat dit project meer dan 50 miljoen US dollar kan gaan kosten. De brug gaat een sleutelrol vervullen tussen Suriname en Frans-Guyana, omdat zij samen met Guyana en Venezuela, onderdeel uitmaken van de noordelijke as in het ambitieus Initiatief voor de Integratie van de Regionale Infrastructuur van de landen op het Zuid-Amerikaans continent, IIRSA. Een paar punten worden dan ook dé belangrijkste inzet bij de officiële onderhandelingen die nog moeten beginnen. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin als vooral het personenverkeer hetzelfde blijft. Of er komt versoepeling in de visa-afspraken tussen de landen, of het moet helemaal worden afgeschaft. Ook zouden Surinaamse vrachtwagenchauffeurs zonder moeite hun bestemming in Frans-Guyana moeten kunnen bereiken. Voor Suriname heeft de brug een grote economische betekenis, omdat de handel met de oosterburen kan gaan floreren.

Door de ondiepe vaargeul in de Marowijnerivier kan de Nieuwe Haven namelijk een cruciale rol gaan vervullen in het goederenverkeer naar dat land. Binnenkort wordt de haalbaarheidsstudie gestart over de mogelijkheden van dit infrastructurele project. De studie moet onder meer aangeven welke constructie de brug krijgt, de exacte kosten die met het project gemoeid gaan en de plek waar de oeververbinding precies zal worden aangelegd. Parallel hieraan wordt binnen afzienbare tijd gestart met de complete rehabilitatie van de Oost-Westverbinding tussen Meerzorg en Albina, een belangrijke eis van de Fransen met het oog op de (verkeers) veiligheid. "Binnen drie jaren hopen we dan de eerste paal te kunnen heien", zegt een optimistische Rick van Ravenswaay, minister voor Planning en Ontwikkelingssamenwerking (Plos). In 2010 moet namelijk de wegstrekking naar Albina zijn opgeleverd. De oeververbinding zal ook een opluchting betekenen voor de ruim 30.000 Franse toeristen die Suriname jaarlijks bezoeken. Grotendeels om er inkopen te doen, omdat Suriname voor hen vrij goedkoop is.

Reacties

Schrijf een reactie


Let op. Het e-mailadres is niet verplicht maar hou er rekening mee dat deze wel gepubliceerd.

Register New Account
Wachtwoord opnieuw instellen